Logo

Regulament Legende Urbane

Regulament de participare la Concursul de articole „LEGENDE URBANE”

- Titlu: : „LEGENDE URBANE”
- Cod: ZNA - 101
- Data lansare 12 Mai 2014
- Mediu desfășurare website/online denumit în continuare CONCURS

1. Organizator:

S.C. Zapper Internet Corp. SRL., cu sediul social în strada Matei Voievod, nr. 29, Bucuresti, sector 2, CUI 29575317 înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/648/2012,  telefon 021.2054562, reprezentată de Iulia-Loredana Popa, în calitate de Manager, denumit în continuare Organizator prin website  www.zappernews.ro.

2. Premiu:

ZapperNews scoate la concurs MARELE PREMIU constand intr-un sejur de 7 zile in Corfu cu cazare si transport incluse in perioada 15-22 Septembrie 2014.
Premiul se desfasoara pe site-ul www.zappernews.ro si se acorda celui care acumuleaza cel mai mare punctaj pentru articolul publicat pe pagina www.zappernews.ro/concurs cu tema \\\"Legende Urbane\\\" .
Pe langa Marele Premiu, ZapperNews mai ofera urmatoarele premii:
Premiul I consta intr-un citybreack in statiunea Neptun la Hotel Amfiteatru in perioada 15-22 Septembrie 2014
Premiul II consta in 2 cafetiere
Premiul III consta in 3 gratare
Mentiuni constand in  3 sepci si 3 tricouri inscriptionate cu sigla Organizatorului
Pe langa premiile materiale, tuturor celor 20 de autori intrati in Faza a II-a de concurs le vor fi publicate articolele pe site

Concursul se desfasoara pe doua faze si anume:
FAZA I ( eliminatorie )
Se desfasoara in perioada 12 Mai – 11 Iunie 2014
Primele 20 de articole care acumuleaza un punctaj de minimum 1000 de voturi vor fi desemnate castigatoarele primei faze si vor intra automat in Faza a doua de concurs.
Nota! Voturile pot fi pozitive sau negative. Vor fi contorizate numai voturile pozitive! Pentru a vota este absolut necesar sa dati LIKE articolului. Pozitionarea articolelor in listing se face in functie de RATING-ul obtinut, astfel, cu cat este mai vizibil, articolul are mai multe sanse de a fi votat.
In cazul in care nu se indeplineste punctajul de mai sus, prima faza se prelungeste cu 2 saptamani de zile, pana la data de 25 Iunie 2014. Dupa aceasta prelungire vor intra in Faza a II-a primele 20 de articole indiferent de punctaj.
In prima Faza nu se acorda premii!

Faza a II-a 
Se desfasoara in perioada 12 Iunie – 25 Iunie 2014 ( sau dupa caz 25 Iunie - 10 Iulie 2014 - vezi prelungirea concursului pentru lipsa voturi minime ).
Primele 10 articole din cele 20 care au acumulat baremul mentionat la Faza I sau din primii 20 clasati ( in cazul in care nu au reusit sa acumuleze voturile minime ) vor fi premiate conform descrierii de la pct. 2.

3. Perioada de desfășurare:
Data începere promovare luna Mai 2014
Data începere concurs: 12 MAI 2014
Data sfarsit concurs: 25 IUNIE 2014 ( dupa caz 10 Iulie 2014 )
Ziua de începere este luni și ora de închidere duminica la ora 24:00.
Desemnarea castigatorilor se face pe data de 25 Iunie 2014 la ora 12:00 pe site-ul ZapperNews.ro sau in cazul prelungirii Concursului pe data de 10 Iulie 2014 la aceeasi ora.
Prelungirea Concursului ( daca va fi cazul ) va fi anuntata pe Pagina de Concurs din site.

4. Înscrieri/oferte/participări eligibile

4.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- se inregistreaza in site si publica articole din categoria “Legende Urbane” pe  www.zappernews.ro/concurs
- pentru prima Faza, inscrierile se fac pana in data de 12 Iunie 2014 sau dupa caz, 25 Iunie 2014 ( vezi prelungire concurs )
- au citit și acceptat Regulamentul de participare al Concursului
- au citit si acceptat Termenii si Conditiile site-ului
- sunt cetățeni români

4.2. Concursul nu este deschis următoarelor categorii de persoane, considerate neeligibile
- asociații/acționarii, administratorii și angajații organizatorului
- asociații/acționarii, administratorii și angajații sponsorilor ( după caz )
- asociații/acționarii, administratorii și angajații furnizorilor de servicii conexe
- asociații/acționarii, administratorii și angajații furnizorilor de produse și premii, etc.
- membri de familie (constând din copii, părinții, sot/soție) ai reprezentanților de mai sus.

4.3. Prin înscrierea la concurs și acceptarea Regulamentului concursului, participanții declară implicit că au luat la cunoștință condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4.1 si 4.2. 

4.4. Concursul este activ doar pentru cetățenii domiciliați în România, indiferent de naționalitate.

4.5. In mod exceptional, pot participa la concurs si articolele publicate de catre redactorii consacrati ai revistei zappernews.ro, prin traducatorii romani ai acesteia. Articolele vor participa la vot, dar nu vor afecta numarul de locuri destinate Fazei a II-a a concursului si nici nr. de premii puse in joc. In cazul in care articolele din aceasta categorie de autori se situeaza in primele 20 care intra in Marea Finala, locurile vor fi suplimentate cu nr. acestor articole calificate in Faza a II-a. In cazul in care aceste articole se vor situa in primele 10 articole,  castigatoare vor fi premiate primele 10 articole exclusiv cele mentionate.
NOTA! Participarea acestor articole nu va afecta nr. de locuri si de premii destinate concursului!!!

5. Descrierea concursului 

5.1. Descriere concurs:
Concursul are următorul principiu de funcționare:
Concurenții trebuie să publice articole originale pe zappernews.ro/write-win de 500-1000 cuvinte avand ca subiect o legenda urbana.
Concurentii trebuie sa adune voturi.
Concursul se va desfasura pe perioada 12 MAI – 25 IUNIE 2014 ( dupa caz, 12 MAI - 10 IULIE 2014 )
Pentru desemnarea castigatorului marelui premiu se vor aduna voturile obtinute de toate articolele pe durata Fazei a II-a de concurs. Cel care va acumula cele mai multe voturi va castiga Marele Premiu constand intr-un sejur de 7 zile in Corfu cu cazare si transport incluse in perioada 15-22 Septembrie 2014.
Premiul I consta intr-un citybreack in statiunea Neptun la Hotel Amfiteatru in perioada 15-22 Septembrie 2014
Premiul II consta in 2 cafetiere
Premiul III consta in 3 gratare
Mentiuni constand in  3 sepci si 3 tricouri inscriptionate cu sigla Organizatorului
In cazul in care vor fi 2 sau mai multi concurenti clasati pe acelasi loc, premiul se va acorda prin tragere la sorti.
In cazul in care un autor se va situa pe locurile destinate Fazei a II-a ( 20 ) cu mai multe articole, va intra in Marea Finala doar articolul mai bine plasat.

5.2. Durate de derulare concurs:
Concursul se va derula pe doua faze si anume:
Faza I: Intre 12 Mai 2014 – 11 Iunie 2014 ( dupa caz 25 Iunie 2014 neindeplinire punctaj )
Faza II: Intre 12 Iunie 2014  – 25 Iunie 2014 ( dupa caz 25 Iunie - 10 Iulie 2014 )
5.3. Condiții de premiere, stabilirea câștigătorului:
Condiții de premiere concurs: Concurentul a postat un articol din categoria “Legende Urbane” si a obtinut un numar de voturi care il claseaza pe unul dintre locurile ce se premiaza. 
5.4. Proceduri folosite pentru stabilitrea câștigătorului:
Pentru stabilirea câștigătorilor Organizatorul va folosi următoarele proceduri, conform descriere:
Câștigătorii primei faze vor fi desemnati in data de 12 iunie 2014 / 25 iunie 2014 in functie de voturile acumulate mentionate la art. 2 si vor intra automat in Faza a II-a 
Castigatorul Marelui Premiu si castigatorii Premiilor I, II si III  vor fi desemnati in data de 25 Iunie 2014  ( sau dupa caz, 10 Iulie 2014 ) in functie de voturile acumulate de fiecare in parte

6. Anunțarea câștigătorului

6.1. Câștigătorii vor fi anunțați in data de 25 Iunie 2014/ 10 Iulie 2014 pe site-ul www.zappernews.ro la pagina Concurs și categoria aferentă concursului ce face obiectul prezentului regulament, la data indicată prin art.2.
6.2. Organizatorul va face publice numele câștigătorilor, precum și câștigurile acestora, prin intermediul site-ului http://www.zappernews.ro. Castigătorul va fi anunțat si prin email si/sau telefon.

7. Predarea premiilor

7.1. Premiile obținute vor fi comunicate pe website .
7.2. Premiile pot fi înmânate, după caz și în cadrul unui Eveniment public, caz în care organizatorul va informa câștigătorii cu cel puțin 5 zile lucratoare înainte, atât printr-un anunț în cadrul paginii Concurs din Website, cât și prin adrese mail individuale de solicitare a acceptului de participare.
7.3. Organizatorul va ține la dispoziția sa premiile obținute, o perioadă de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii poștale sau a organizării Evenimentului Public în următoarele situații:
Premiile nu au fost ridicate de câștigători cu ocazia Evenimentului Public în absența acestora la data și locul indicate în website
premiile au fost refuzate de câștigători
7.4. La cererea expresă și argumentată a câștigătorilor, Organizatorul poate ține la dispozitia acestora Premiile obținute o perioadă de maximum 30 de zile, respectiv până la 15 iulie. 
7.5. Orice premiu neridicat sau nerevendicat în termen de 30 de zile de la finalizarea Concursului, conform art. 7.3 si 7.4 se anuleaza, orice solicitare ulterioara acestui termen fiind nulă de drept.
7.6. Organizatorul este exonerat de răspundere în cazul indicării unor adrese greșite, informatii de contact, adresa email, telefon, cod postal, în acest caz răspunderea revenind integral celui care s-a inscris.
7.7. În situația în care câștigătorul concursului va fi desemnată o persoană juridică, Organizatorul va contacta persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal  al persoanei juridice. Reprezentantul legal al persoanei juridice va desemna persoana fizică care va beneficia de premiul în cauză și va obține consimțământul expres al beneficiarului pentru ca datele lui cu caracter personal să fie păstrate și prelucrate de Organizator, precum și pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului.


8. Taxe și impozite

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția (eventual) a impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului „Regulament Concurs Legende Urbane” este disponibil gratuit pe website.
Organizatorul poate modifica unilateral prezentul regulament, fără nici o notificare prealabilă, modificarile intrând în vigoare de la data autentificării actului adițional, postării pe website sau a depunerii lui la autoritățile competente, dupa caz.

10. Protectia datelor personale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorului și premiul acordat în cadrul acestei Campanii.
Organizatorul, declară ca deține număr de Operator de date cu caracter personal 22877 si se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
Datele participanților având caracter personal vor fi prelucrate de Organizator și Website numai în scopurile menționate în termenii și condițiile menționate și a celor de mai sus și nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția firmei de curierat sau poștei române care va asigura livrarea premiului, care în viitor pot fi inlocuite cu alte firme conform opțiunii exclusive a societatii SC. ZAPPER INTERNET CORP. SRL.
Participantul la concurs în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa justiției (art.18), drepturi de care se poate prevala conform prevederilor legale cu informarea în scris a Organizatorului cu privire la opțiunea acestuia.

11. Alternativele premiilor

Câștigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani.
În situația în care prenmiul acordat constă în activități care se desfășoară în alte orașe decât cel din care provine câștigătorul, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, dacă este cazul, să ofere un premiu de compensare câștigătorului, cel puțin echivalent cu cel mai mic premiu oferit în concurs.
În cazul menționat mai sus, acordarea premiului de compensare se face doar în urma unei solicitări în scris (prin email) făcută de câștigător.
În cazul imposibilității colectării premiului de către câștigător, acesta poate solicita în scris (prin email) transmiterea premiului. În acest caz, câștigătorul trebuie să anunțe cu minim 24 de ore înainte de data limită de colectare a premiului pe cine nominalizează în locul său.


12. Încetarea promoției

Prezența promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment în afara controlului Organizatorului  în cazuri de forță majoră și caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

13. Litigii

Eventualele litigii avand ca părti pe Organizatorul concursului/promoției și un participant la concurs/promoție vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instanță competența teritorial de la sediu social al Organizatorului.
Legea aplicabilă este legea română.

14. Dispoziții finale

Prin înscrierea la/acceptarea premiului concursului/campaniei/promoției „Concurs Legende Urbane”  câștigătorii sunt de acord că, numele, adresa și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.