Logo

Intra, voteaza si castiga!

Regulament de participare la Concursul “Intra, voteaza si castiga!”

- Titlu: : “Intra, voteaza si castiga!”
- Cod: ZNA - 102
- Data lansare 27 Mai 2014
- Mediu desfășurare website/online denumit în continuare CONCURS

1. Organizator:

S.C. Zapper Internet Corp. SRL., cu sediul social în strada Matei Voievod, nr. 29, Bucuresti, sector 2, CUI 29575317 înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/648/2012,  telefon 021.2054562, reprezentată de Iulia-Loredana Popa, în calitate de Manager, denumit în continuare Organizator prin website  www.zappernews.ro.

2. Premiu:

ZapperNews scoate la concurs zilnic o PIZZA in perioada 27 Mai – 09 Iunie 2014.
Premiul se desfasoara pe site-ul www.zappernews.ro si se acorda prin tragere la sorti numai celor care intra in pagina de concurs http://www.zappernews.ro/concurs_voteaza si dau LIKE articolului favorit.

Concursul se desfasoara in perioada 27 Mai – 09 Iunie 2014.

3. Perioada de desfășurare:
Data începere concurs: 26 MAI 2014
Data sfarsit concurs: 09 IUNIE 2014 
Ziua de începere este marti și ora de închidere luni la ora 24:00.
Desemnarea castigatorilor se face pe data de 10 Iunie 2014 la ora 12:00 pe site-ul ZapperNews.ro. Se va extrage cate un castigator pentru fiecare zi din cele 14 de concurs.

4. Înscrieri/oferte/participări eligibile

4.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- intra pe pagina de concurs  http://www.zappernews.ro/concurs_voteaza
- dau like articolului preferat
- au citit și acceptat Regulamentul de participare al Concursului
- au citit si acceptat Termenii si Conditiile site-ului
- sunt cetățeni români

4.2. Concursul nu este deschis următoarelor categorii de persoane, considerate neeligibile
- asociații/acționarii, administratorii și angajații organizatorului
- asociații/acționarii, administratorii și angajații sponsorilor ( după caz )
- asociații/acționarii, administratorii și angajații furnizorilor de servicii conexe
- asociații/acționarii, administratorii și angajații furnizorilor de produse și premii, etc.
- membri de familie (constând din copii, părinții, sot/soție) ai reprezentanților de mai sus.

4.3. Prin înscrierea la concurs și acceptarea Regulamentului concursului, participanții declară implicit că au luat la cunoștință condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4.1 si 4.2. 

4.4. Concursul este activ doar pentru cetățenii domiciliați în România, indiferent de naționalitate.

5. Descrierea concursului 

5.1. Descriere concurs:
Concursul are următorul principiu de funcționare:
Concurenții trebuie să intre in  http://www.zappernews.ro/concurs_voteaza, sa acceseze un articol si sa dea LIKE acestuia.
Concursul se va desfasura pe perioada 2 27 Mai – 09 Iunie 2014.
Pentru desemnarea castigatorilor se vor contoriza toate like-urile oferite tuturor articolelor din platforma de concurs  http://www.zappernews.ro/concurs_voteaza.
5.2. Condiții de premiere, stabilirea câștigătorului:
Condiții de premiere concurs: Concurentul a intrat in http://www.zappernews.ro/concurs_voteaza , a votat si a dat LIKE acestuia.
5.3. Proceduri folosite pentru stabilitrea câștigătorului:
Pentru stabilirea câștigătorilor Organizatorul va folosi sistemul de tragere la sorti in sistem random se va face prin sistemul Randomize Code Fusion / USA utilizand doua informati: nume si adresa de e-mail participant.

6. Anunțarea câștigătorului

6.1. Câștigătorii vor fi anunțați in data de 10 Iunie 2014 pe site-ul www.zappernews.ro la pagina Concurs.
6.2. Organizatorul va face publice numele câștigătorilor, precum și câștigurile acestora, prin intermediul site-ului http://www.zappernews.ro. Castigătorul va fi anunțat si prin email si/sau telefon si pe pagina de Facebook a Organizatorului.

7. Predarea premiilor

7.1. Premiile obținute vor fi comunicate pe website .
7.2. Organizatorul va ține la dispoziția sa premiile obținute, o perioadă de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii poștale în  cazul in care premiile au fost refuzate de câștigători
7.3. Orice premiu neridicat sau nerevendicat în termen de 30 de zile de la finalizarea Concursului, se anuleaza, orice solicitare ulterioara acestui termen fiind nulă de drept.
7.4. Organizatorul este exonerat de răspundere în cazul indicării unor adrese greșite, informatii de contact, adresa email, telefon, cod postal, în acest caz răspunderea revenind integral celui care s-a inscris.
7.5. În situația în care câștigătorul concursului va fi desemnată o persoană juridică, Organizatorul va contacta persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal  al persoanei juridice. Reprezentantul legal al persoanei juridice va desemna persoana fizică care va beneficia de premiul în cauză și va obține consimțământul expres al beneficiarului pentru ca datele lui cu caracter personal să fie păstrate și prelucrate de Organizator, precum și pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului.

8. Taxe și impozite

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția (eventual) a impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului „Regulament Intra, Voteaza si Castiga” este disponibil gratuit pe website.
Organizatorul poate modifica unilateral prezentul regulament, fără nicio notificare prealabilă, modificarile intrând în vigoare de la data autentificării actului adițional, postării pe website sau a depunerii lui la autoritățile competente, dupa caz.

10. Protectia datelor personale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorului și premiul acordat în cadrul acestei Campanii.
Organizatorul, declară ca deține număr de Operator de date cu caracter personal 22877 si se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
Datele participanților având caracter personal vor fi prelucrate de Organizator și Website numai în scopurile menționate în termenii și condițiile menționate și a celor de mai sus și nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția firmei de curierat sau poștei române care va asigura livrarea premiului, care în viitor pot fi inlocuite cu alte firme conform opțiunii exclusive a societatii SC. ZAPPER INTERNET CORP. SRL.
Participantul la concurs în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa justiției (art.18), drepturi de care se poate prevala conform prevederilor legale cu informarea în scris a Organizatorului cu privire la opțiunea acestuia.

11. Alternativele premiilor

Câștigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani.

12. Încetarea promoției

Prezența promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment în afara controlului Organizatorului  în cazuri de forță majoră și caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

13. Litigii

Eventualele litigii avand ca părti pe Organizatorul concursului/promoției și un participant la concurs/promoție vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instanță competența teritorial de la sediu social al Organizatorului.
Legea aplicabilă este legea română.

14. Dispoziții finale

Prin înscrierea la/acceptarea premiului concursului/campaniei/promoției „Intra, voteaza si castiga!”  câștigătorii sunt de acord că, numele, adresa și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.