Logo

Visul american

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 11844 times
Visul american  Image

Visul american

RO
Culorile drapelului american, roşu, alb şi albastru, sunt pretutindeni, vara este în toi, focurile de artificii luminează cerul şi imnul american se aude la toate posturile de radio! Da, toate acestea sunt acum o emblemă de celebrare a zilei de 4 iulie. Ziua Independenţei este o sărbătoare federală care celebrează visul american devenit realitate în anul 1776 şi declararea independenţei faţă de Regatul Marii Britanii.

În sfârşit, americanii nu mai erau sclavi în ţara lor, ci puteau să lucreze normal, să ducă o viaţă paşnică, să muncească şi să-şi câştige pâinea. Să ne întoarcem puţin în istorie, în timpul Revoluţiei Americane din 1776, când mai mult de 13 colonii s-au separat de regimul britanic. Toate acestea s-au întâmplat atunci când Richard Henry Lee, din Virginia, a trimis o propunere congresului în ceea ce priveşte declaraţia de independenţă a Americii, presupunând eliberarea de sub jugul britanic.

În prezent, ziua de 4 iulie este sărbătoarea cea mai fastuoasă din an. Oamenii îşi iau liber de la programul aglomerat, iar familiile se reunesc în parcuri şi în jurul mesei pentru a celebra cum se cuvine această zi. Toată lumea se bucură de ziua liberă cu prietenii şi familia în oraş sau îşi planifică o reuniune familială colosală la domiciliu. Indiferent de opţiuni, sărbătoarea este iubită şi celebrată de fiecare cetăţean american, considerată nu o sărbătoare sentimentală, ci mai mult o celebrare a libertăţii ţării şi poporului său. Să fiu sincer, libertatea nu este uşor de obţinut într-o lume plină de rivalitate.

În cele din urmă, visul american a devenit realitate, iar unul dintre cele mai mari guverne din lume, Statele Unite ale Americii, încă se mai mândreşte cu asta. America este acum cunoscută drept ţara tuturor posibilităţilor. O ţară în care toată lumea îşi găseşte locul, acţionează după bunul plac şi devine ce îşi doreşte. America este un loc care dă naştere unui fenomen nou în fiecare zi. Într-o zi, un om ar putea cânta pe străzi, trăind cu monedele oferite de străini, iar câteva luni mai târziu, ar putea deveni cea mai celebră personalitate a lumii, ţinând turnee mondiale şi producând hituri pe bandă. Ceea ce încerc să spun este că orice este posibil, atunci când trăieşti în America visurilor, fiecare aptitudine unică este considerată talent şi toată lumea se naşte vedetă.

Trăind în America toată viaţă, am învăţat ce înseamnă America şi locuitorii ei. Şi că nu este nimic altceva decât libertatea în sine. Fărădelegile, revolta şi libertatea fac parte din ei. Fiind asiatic, nu mă pot numi un american get-beget, însă mă simt integrat printre ei. Am descoperit frumuseţea ţării, bunătatea străinilor şi un sentiment nomad de libertate mi-a umplut sufletul cu veneraţie şi căldură.

Va urma...

Autor: Adam Fiaz -  USA

EN
Red, white and blues of the American Flag everywhere, summer in the air, fireworks in the sky and the American National Anthem on the radios everywhere! Yes, these are all now an emblem of the celebration of Fourth of July. Independence Day is a federal holiday that celebrates the American Dream coming true on the Fourth of July in 1776 and declaring Independence from the British regime.

Finally, people of America were not slaves on their own ground, they could work like normal civilians now, lead peaceful lives, work and earn for their families. Let’s look a little into the background here, during the American Revolution in 1776 more than thirteen colonies were separated from the British rule. This all happened when Richard Henry Lee, belonging to Virginia, sent a proposal to the congress regarding the declaration of freed to America, thus freeing it from the British rule.

Now, Fourth of July is the most prominent and the liveliest holiday of the year. People get time off of their busy schedules and meetings, families reunite with each other for celebrations at parks and dinners at home. Everyone enjoys their day merrily with friends and family going out and about or planning big family get-togethers at home. No matter what, the holiday is loved and celebrated by every civilian of America because it not holds sentimental value for them but it is the day their land was freed and the people were too. Freedom, to be honest, is not easy to get in a world full of rivalry.

The American dream finally came true and now one of the biggest governments in the world, the United Stated of America, still walks with it held up high. American is now known as the land of freedom with endless possibilities. Where everyone has a place for themselves, where one can do anything they want and become anything they want to be. America is a place that gives birth to a new phenomenon every day. One day a man could be singing on the streets, living off the coins strangers tossed him and a few months he can be the most famous celebrity of the world, throwing concert tours and making hit CDs. What I’m trying to say is that anything is possible when you are living in the America Dream, anything and everything is a possibility, every unique ability is a talent and everyone is born a superstar.

Living in America all my life, I’ve learned what it is that America and its people are about. And that is nothing other than Freedom itself. Lawlessness, mutiny and freedom are what run in their veins and fill up every part of their heart. Belonging from Asia, I can’t call myself a real American but I am a part of it, nonetheless. I have experienced the beauty of the land, the kindness of strangers and a somewhat nomadic sense of freedom that lines my heart and fills it up with sheer, utter warmth and awe.

To be continued...

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: America, sarbatoare, independenta, posibilitati


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.