Logo

Everestul "copiilor"

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8932 times
Everestul "copiilor" Image

Everestul "copiilor"

RO
Cândva, a existat o vreme când nu ne puteam imagina escaladarea unui vârf așa de înalt ca Everestul. Era în imaginația oamenilor noțiunea că oricine urcă acolo avea să întâmpine o panoramă albă şi pură, că este un loc unde nu poate exista viață umană sau chiar viață de orice fel. Dar totuși, așa cum știm cu toții, doi oameni bravi, cu inimi de aur, au riscat totul ca să urce pe fațada acestei minunate bestii albe pe care o numim Everest. Muntele a luat multe vieți, cu o cruzime pură. Munții nu arată simpatie și natura nu ia partea nimănui, dar puținii care au ajuns în vârf, după atâta muncă și multe săptămâni sau chiar luni de cățărat, au fost îmbăiați în glorie. Dar întrebarea este dacă se merită? Ar trebui ca omul să fie condus de adrenalină și sete de aventură atât de mult încât să își riște viața să urce cel mai înalt vârf cunoscut de om, mărețul Everest?

Cu toții știm de recentele catastrofe care au avut loc pe Everest. Seriile de avalanșe masive au avut ca rezultat distrugeri în masă; baze care au fost rupte, oameni îngropați în mormane de zăpadă și echipe de salvare care survolau în elicoptere și avioane să salveze alpiniștii și oamenii răniți.

Unii oameni rămân conectați la natură, vor să o experimenteze, depășindu-și limitele și granițele lor spirituale și morale. Doar nu e nevoie de permis să te cațeri, nu-i așa? Nimeni nu poate fi stăpân pe-un nenorocit de munte, asta ar fi doar o metodă inteligentă pentru ca niște birocrați să scoată un ban din orice. Așa gândesc oamenii. Și vin în agențiile de turism. Făcând reclame peste tot și ademenind turiștii să urce pe Everest. Astăzi, turismul în masă în zone precum aceasta a devenit un lucru atât de comun. Oamenii caută aventură, temerarii din jurul lumii merg să escaladeze de dragul aventurii și căutătorii de adrenalină riscă tot ce au pentru a trăi senzații tari.

Acum, dacă toate astea nu au fost suficiente, această știre de ultimă oră a făcut înconjurul lumii. A fost pe prima pagină peste tot și a lăsat lumea cu gura căscată. O fată de 13 ani din India a ajuns în vârful Muntelui Everest. Da, ai auzit bine, o fetiță de 13 ani! În timp ce unii ar crede că acest lucru este imposibil de crezut, chiar s-a întâmplat! Fetița, însoţită de tatăl ei, a completat acest voiaj eroic ajungând în vârful muntelui și înapoi în siguranță. În timp ce acest lucru crește faima și onoarea fetiței și ale familiei ei, totuși, e normal așa ceva? Nu ne împingem limitele prea departe?

Întrebarea este una dintre cele mai evidente: oare noi, oamenii, ne periclităm existenţa făcând cele mai imprevizibile lucruri în fiecare zi? Atingem noi extreme cu fiecare zi care trece? Dar mai presus de tot, este acest lucru bun pentru noi, ca oameni, să provocăm în așa o manieră extremele și chiar pe Mama Natură?

Va urma...

Autor: Adam Fiaz - USA

Traducător: Alexandru Donis

EN
Once there was a time when we couldn’t imagine someone climbing something as high as the peak of Everest. It was just in people’s imagination, the notion of what went on up there or what type of life dwelled in that place where there was nothing but sheer, utter whiteness, a place incapable of bearing any human life or any sort of life whatsoever. But then, as we all know it, two brave people with hearts of gold risked it all in a climb on the façade of this magnificent white beast that we call Everest. The mountain has taken many lives, without any sympathy, just cruelty. Mountains don’t show sympathy and nature doesn’t take sides, but those few who have made it to the top, after all the hard work and many weeks or even months of climbing, were bathed in glory. But the question is, is it worth it? Should one be ruled by their adrenaline and the thirst for adventure so much that they risk their lives on a climb at the visage of the tallest peak known to man, the mighty Everest?

We all know about the recent catastrophe that had struck the Everest. The massive series of avalanches resulted in mass destruction; camps were torn apart, people buried in heaps of snow and rescue teams were rattling in on choppers and planes to rescue the climbers and the people who had been injured.

Some people cling to the nature, they want to experience it, challenging their spiritual and moral limits and boundaries. Who needs a permit to climb right? No one can own a damn mountain, that’s just a clever way for these bureaucrats to make a buck off of everything. That’s what people think like. And then come in the tourist agencies. Advertising everywhere and luring in tourists to climb out on the Everest. Mass tourism on places like these has become so common now. People looking to have adventure, thrill seekers from all around the world going out on a limb for the sake of adventure and adrenaline junkies wanting to risk it all, live a little and go all out on it.

Now, if that wasn’t enough, this breaking news churned up the media all around the world. It was on headlines everywhere and it left people awestruck and jaws dropped to the floor. A thirteen year old girl from India climbed to the top of Mount Everest. Yes that is right, a thirteen year old girl! While some might find it unbelievable it is very much true. The girl, accompanied by her father completed this heroic voyage and made it to the top of the mountain successfully and back. While this might be a matter of prestige and honor to the girl and her family, is it completely right? Are we pushing our limits too far?

The question here is the most baffling of them all, are we humans challenging our existence and doing the most unforeseen things every new day? Are we breaking new extremes every day? But on top of everything else, is it good for us, as humans, to challenge the utmost extremes and to challenge Mother Nature itself?

To be continued...

Author: Adam Fiaz - USA


Share it!
Tags: varf, Everest, escaladare, turisti, pericol


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.