Logo

USA/Rusine Ferguson Police!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9891 times
USA/Rusine Ferguson Police! Image

USA/Rusine Ferguson Police!

RO
Pe 9 august, poliţia din Ferguson, Missouri, a împuşcat un adolescent minor neînarmat, pe nume Michael Brown, de cel puţin şase ori. Altercaţia lui Brown cu poliţia a stârnit proteste la scară largă împotriva brutalităţii poliţiei, în special cea legată de minorităţi. Doar atât ar fi fost suficient să atragă atenţia la nivel naţional, dar ceea ce s-a întâmplat în timpul protestelor a cauzat un vacarm mondial.

În timp ce majoritatea protestanţilor au fost paşnici, unii au pornit o răscoală violentă care a presupus de toate, de la jaf, la schimb de insulte rasiale, la călcat în picioare şi la bătăi. A fost aruncat un Cocktail Molotov în direcţia forţelor de poliţie. Răscoalele s-au răspândit atât de mult încât guvernatorul din Missouri a chemat Garda Naţională pentru a înăbuşi violenţele şi a declarat stare de asediu mandatată, ceea ce desigur că nu a fost suficient luat în seamă.

Deşi au fost fără-ndoială şi protestanţi şi răsculaţi care nu aveau dreptate, poliţia a adoptat o poziţie şi mai extremă. Demonstrând, carevasăzică, faptul că ei sunt, de fapt, brutali şi nedrepţi în măsura aplicării forţei, poliţia din Ferguson a reuşit să îndeplinească toate cele ce urmează, spre groaza tuturor americanilor de pe glob:

Poliţia a fost filmată luând la bătaie atât protestanţi paşnici, cât şi oameni care se întâmplau să fie în trecere, literalmente.

Au fost filmaţi încercând să întrerupă reportajul în direct al unui reporter CNN recunoscut la nivel naţional. În timpul acestei transmisiuni, poliţia a fost surprinsă împingându-l pe Don Lemon.

Un alt canal de ştiri a înregistrat poliţia din Ferguson în timp ce aresta un prezentator de ştiri până când poliţia şi-a dat seama că sunt filmaţi de altcineva.

Un veteran din cel de-al Doilea Război Mondial, în vârstă de 90 de ani, a fost arestat pentru protest paşnic.

Au existat numeroase mărturii de violenţe ale poliţiei de-a lungul Missouri de când au început protestele.

Canistre umplute cu gaz lacrimogen au fost aruncate atât în civili, cât şi în prezentatori de ştiri. Numeroase dintre acţiunile cu gaz lacrimogen au fost complet neprovocate.

Stârnind furie şi ruşine la nivel naţional, incidentele care s-au petrecut în Ferguson, precum şi de-a lungul statului Missouri, au arătat o latură a Americii care nu e discutată, în general. Poliţia din Ferguson a ilustrat o problemă din ce în ce mai gravă – cea a brutalităţii dur servite a forţelor de poliţie, tensiunea rasială din SUA precum şi frica resimţită de mulţi Americani că forţele lor de poliţie se transformă în ceva mult prea puternic pentru ca oamenii obişnuiţi să se simtă în siguranţă.

Americanii din regiunea Ferguson au demonstrat limpede că s-au săturat de comportamentul poliţiei locale, dar asta nu înseamnă prea mult. S-au înregistrat multe cazuri de-a lungul Statelor Unite în oraşe mari precum Newark (NJ), New York (NY), precum şi în Los Angeles (CA). Cu toate acestea, reprezentaţii poliţiei din toate aceste situaţii nu au fost aproape niciodată concediaţi, nici nu au fost închişi pentru comportamentul lor. De fapt, adesea ei se simt în continuare ca acasă pe poziţiile pe care le ocupă în departamentele de poliţie, chiar dacă mai au şi nişte mici dări.

Ca cetăţean american, pot spune cu toată sinceritatea că Ferguson s-a transformat într-o pată a reputaţiei noastre ca tărâmul libertăţii şi nimeni nu este mulţumit de reacţiile membrilor poliţiei care sunt la datorie în momentul de faţă în zonă.

Autor - Ossiana Tepfenhart - SUA

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - businessinsider.com

EN
On August 9, police in Ferguson, Missouri shot an unarmed minority teen by the name of Michael Brown at least six times. Brown’s altercation with police has sparked large scale protests against police brutality, especially when directed against minorities. This alone would have been enough to gain national attention, but what happened during the protests caused an international uproar.

While most protests have been peaceful, several have erupted into violent riots that involved everything from looting, to racial slurs being exchanged, to trampling, to beatdowns. One Molotov Cocktail was thrown in the direction of police. Rioting became so widespread that the governor of Missouri called in the National Guard to quell the violence, and issued a mandated curfew, which was obviously not very well heeded.

Even though there were obviously protestors and rioters in the wrong, the police took an even more extreme stance. Seemingly trying to make a point that they are, in fact, brutal and unjust in their degree of force, Ferguson police have managed to do all of the following, to the dismay of Americans all over the globe.

Police have been videotaped beating peaceful protesters as well as people who were literally just passers by.

They have been videotaped trying to shut down a nationally recognized CNN broadcaster’s live broadcast of the protests. During the live broadcast, police have actually been shown shoving news anchor Don Lemon.

One other news station recorded Ferguson police arresting a newscaster until the police noticed that they were being recorded by the other station.

A 90-year old WWII veteran was arrested for peaceful protesting.

There have been multiple accounts of police beatings throughout Missouri since the protests began.

Canisters filled with tear gas have been thrown at both civilians and newscasters. Many of the tear gas deployments have been completely unprovoked.

Sparking national outrage and embarrassment, the incidents that have been occurring at Ferguson, as well as throughout the state of Missouri, have shown a side of America that is generally one not discussed. Ferguson police have illustrated the growing problem of heavy-handed police brutality, racial tensions in the US, as well as the fear many Americans have that their police force is becoming much too powerful for regular individuals to feel safe around.

Americans in the Ferguson area have made it clear that they are fed up with the police behavior in their area, but this doesn’t necessarily mean much. Many cases have happened throughout the United States in major cities such as Newark (NJ), New York (NY), as well as Los Angeles (CA). However, the police in each of these cases almost never actually get fired or receive jail time for their behavior. In fact, they often remain comfortably ensconced in their positions in police departments, albeit with a minor dock in pay.

As an American, I can truly say that Ferguson has become a major blemish on our reputation for being the land of the free, and nobody is pleased about the reactions of police staff currently on duty in the area.

Author - Ossiana Tepfenhart - USA 

Share it!
Tags: ferguson, politie, protestanti


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.