Logo

Un jurnal despre propria viaţă

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7973 times
Un jurnal despre propria viaţă Image

Un jurnal despre propria viaţă

RO
Cu toate acestea, un lucru a fost clar, liceul a fost o zonă complet diferită; a trebuit să mă confrunt cu mult mai multe provocări, adică şcoala mea...în afară de limba engleză, literatura engleză şi studiile sociale, celelalte materii nu au fost mai mult decât o povară pentru mine şi asta m-a afectat din punct de vedere academic.

Părea că, odată cu vârsta, viaţa devenise mai complicată, iar acest lucru m-a făcut să-mi ascut abilităţile de scriitor. Pentru a-mi promova punctul de vedere, chiar mai mult, pentru a scrie despre astfel de probleme profunde şi complexe, trebuia să am o mare abilitate şi stăpânire a limbii engleze, ceea ce-a făcut ca scrierea unui subiect să fie dificilă uneori. Asta a avut loc în timpul liceului, când am întâlnit un profesor de limbă engleză de sex feminin, care a avut un mare interes pentru acest subiect; datorită ei am făcut îmbunătăţiri reale ca scriitor şi, în cele din urmă, ca student.

Relaţia cu ea a fost foarte apropiată, atât de mult încât îi aduceam poveştile care erau scrise în ziar în fiecare duminică, pe care ea le folosea în misiunile ei. Chiar m-am bucurat de literatura ei şi de cursurile de limbă engleză, dar, din nefericire, ea suferea de-o boală gravă la inimă, ceea ce o împiedica să-şi facă apariţia în clasă, fiind foarte dificil pentru mine.

Pentru a înrăutăţi şi mai mult lucrurile, a trebuit să mi se predea de către un alt profesor de limbă engleză, care nu mi-a plăcut deloc, deşi ea a încercat să fie un profesor bun... dar a fost o mare uşurare când am absolvit. Viaţa mea din liceu m-a aruncat într-un cerc vicios de depresie, din cauza pregătirii mele slabe şi a comportamentului meu timid. Într-adevăr, mi-am pus sub semnul întrebării propria mea capacitate şi propria mea încredere de sine, care m-au determinat să transmit aceste sentimente întunecate, mişeleşti într-un jurnal despre propria mea viaţă şi adevăratele mele sentimente. Mi-a făcut bine să mă confesez, deşi nu mi-a schimbat propria situaţie, încă mă confruntam cu multe probleme...dar, datorită scrisului şi lui Dumnezeu, a fost un fel de linişte în vârtejul haosului.

Absolvind liceul, m-am confruntat cu un viitor foarte nesigur, unde trebuia să merg şi ce trebuia să fac? Cu toate acestea, am decis că trebuia să urmez Excelsior Community College, o şcoală corectă, cu profesori buni. Dar, aşa cum am afirmat anterior, odată cu vârsta, viaţa a devenit mai complexă pentru mine şi, desigur,...a fost practica şi într-o măsură şi mai mare...femeile. Aş vrea să mai învăţ acolo, să nu le permit fetelor să se joace cu corpul tău şi acelaşi lucru valabil şi pentru femei, să nu permită băieţilor să se joace cu trupul lor. Dar, aşa cum era, scrisul, la acel moment, a fost sub control...analiza şi examinarea erau mult mai profunde şi temeinice, nu am avut nicio problemă cu asta, chiar mi-au făcut bine.

A fost cu adevărat un timp interesant şi foarte traumatic, de asemenea, a fost o perioadă de trezire politică, am dezvoltat un mare interes pentru politica ţării mele, datorită unui profesor foarte vibrant căruia îi plăcea să discute atât de mult, uitând de multe ori lecţia, dar am fost recunoscător...pentru că am dezvoltat un interes foarte puternic cu privire la ceea ce se întâmpla în Jamaica, citind ziarele şi vizionând la televizor şi cel mai important...scriind. Obiectivul meu este să scriu mai mult despre ţara mea şi datorită lui Zappers, pot să spun povestea mea.

Autor: Ricardo Benguche – Jamaica


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail ricardo@zappernews.ro

EN
One thing was clear however, High School was completely different arena; I had to face much more challenging issues, which was my schoolwork…besides English Language, English Literature and Social Studies, my other subjects was nothing more than a burden to me and this affected me, academically.

It just seemed that as I got older, life became more and more complicated, and this made me sharpen my skills as a writer. To further my point even more, to write about such deep and complex issues, takes great skill and mastery of the English Language, which makes writing a difficult subject at times. This took place during my time in High School, when I encountered one female English teacher, who had a great interest in the subject as well; it was thanks to her that I made actual improvements as a writer and ultimately as a student.

The relationship I had with her was very close, so much so that I would, bring stories that were found in the newspaper every Sunday, and bring it to her and she would use it in her assignments, I really enjoyed my time in her literature and English classes, but sadly, she had a serious heart ailment that prevented her from appearing in classes, her not showing up was very difficult for me.

To make matters worse for me I had to be taught by another English teacher I did not really enjoy, she certainly tried to be a good teacher…but it was quite a relief when I graduated. My High School life plunged me into vicious cycle of depression, because of my poor schoolwork and my shy demeanor; I really questioned my own ability and my own self-worth, so to convey those dark, dastardly feelings, I wrote about it in a diary, about my own life, and my true feelings, it felt good letting it all out, though it didn’t do much to change my own situation, still encountering many problems…but thanks to my writing and God, there was some kind of serenity within the whirlwind of chaos.

Graduating from High School, I faced a very uncertain future, where was I supposed to go and what was I supposed to do? However, it had been decided that I was supposed to attend Excelsior Community College, it was fair school, good teachers and what have you. But as I have stated previously, the older I got, the more complex life became for me, and of course…it was schoolwork and to an even greater extent…women. I wish I learnt back then, never allow girls to play with your body and the same thing must go to women, never allow boys to play with your body as well. But be that as it may, my writing at that time, was under even more scrutiny…the analysis and examination was more deep and thorough, I had no problem with that, as it indeed made me better, as a matter of fact.

I was truly and interesting and very traumatic time, it was also a time of political awakening, I had developed a great interest in politics within my own country all thanks to a very vibrant teacher who discussed it so much, often forgetting the lesson at hand, but I was thankful…because I developed a very strong interest about what was happening in Jamaica, reading newspapers and watching the television and most importantly…writing. I aim to write more about my country and thanks to Mirceaaecrim, I can tell my story.

Author: Ricardo Benguche – Jamaica


Share it!
Tags: liceu, scris, limba engleza, viata, greutati


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.