Logo

UK / Accept 4 Fracking

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 10017 times
UK / Accept 4 Fracking Image

UK / Accept 4 Fracking

RO
Fracturarea hidraulică este o nouă metodă de a săpa după petrol și gaze foarte populară în Statele Unite, în ultimii ani, investitorii din companiile ce se ocupă de fracturări hidraulice având mare succes pe Wall Street. În timp ce activiștii și ecologiștii spun că tehnologia fracturării hidraulice afectează mediul înconjurător, din cauza creșterii prețului petrolului pe piață și a instabilității în regiunile care produc cele mai mari cantități de petrol, precum Orientul Mijlociu, Rusia și Venezuela – guvernele din întreaga lume, inclusiv cel din Statele Unite, au dat undă verde fracturării hidraulice. Beneficiile au apărut imediat în Statele Unite, în producția internă de petrol și gaze, în special după descoperirea gazelor de șist.

Și guvernul britanic a cedat în fața cererilor industriei locale și a aprobat astăzi folosirea majoră a fracturării hidraulice în Marea Britanie, care va fi folosită în parcurile naționale ale țării și în zonele protejate, în ceea ce guvernul a numit ’circumstanțe excepționale’. Guvernul britanic a invitat firmele de energie din întreaga lume să liciteze pentru contracte și licențe pentru petrol și gaz în țară. Aproape jumătate din Marea Britanie este disponibilă pentru firmele de petrol și gaze și așteaptă ca acestea să aducă echipamentele de foraj.

Partidul Conservator, care se află la putere acum, a promis o revoluție ’a fracturării hidraulice’ în Marea Britanie, care, declară cei din partid, va reduce facturile la energie foarte mult și va face minuni pentru dezvoltarea economică. Studiul geologic britanic a estimat că vor fi destule zăcăminte de gaze de șist în Marea Britanie care ar putea ține 40 de ani. După cum a declarat Simon Walker, directorul general al Institutului Directorilor din Marea Britanie, ’(decizia guvernului britanic) marchează un alt pas către o industrie a gazelor de șist din Marea Britanie mai dinamică, mai productivă și mai bine reglementată’.

Cu toate acestea, decizia a întâmpinat multe critici din partea activiștilor ecologici din Marea Britanie și din partea organizațiilor ecologice precum Greenpceace. Luise Hutchins, un activist care lucrează pentru Greenpeace, a declarat înfuriată că ’milioanelor de proprietari de case li s-au luat drepturile de a opri companiile mari de la săparea pe proprietatea lor, iar acum companiile se înfruntă cu un fel de loterie în ceea ce privește fracturarea hidraulică’. Ea a adăugat că ’guvernul a tras focul ce a pornit un maraton necugetat pentru gazele de șist care ar putea aduce platformele de fracturări hidraulice în regiunile de la țară din Marea Britanie, inclusiv în zone sensibile precum cele care acoperă straturi acvifere majore. Așa zisa putere de veto a lui Eric Pickles în ceea ce privește forajul în parcurile naționale nu va face nimic pentru a calma neliniștea celor care se opun fracturării hidraulice din întreaga țară’.

Caroline Lucas, membră a parlamentului din partea Partidului Verde din Brighton, un partid politic cunoscut pentru modul în care apără mediul înconjurător și ai cărui membrii de fapt fuseseră arestați pentru protestarea împotriva folosirii metodei fracturării hidraulice în Balcombe, la sfârșitul anului 2013, a fost la fel de înfuriată de permisiunea acordată folosirii acestei metode, declarând că, ’dacă acest lucru va permite forarea în parcurile naționale și în zonele de frumusețe naturală excepțională, subminează complet statutul de protecție pe care aceste zone îl au. Mulți oameni au organizat campanii pentru obținerea statutului de parc național timp de zeci de ani, iar aceste statuturi au fost acordate pentru un anumit motiv. Ideea că ar putea fi oferite firmelor care folosesc metoda fracturăii hidraulice este o calomnie’.

Prietenii lui Tony Bosworth, cel care a organizat campania pentru energia Pământului, au declarat că, ’astăzi, riscul forării prin fractuare hidraulică a crescut. Această amenințare asupra mediului înconjurător și asupra sănătății publice ar putea afecta milioane de oameni’.

Nu mai trebuie menționat faptul că industria din Marea Britanie a fost foarte fericită de decizia guvernului și a salutat-o din toată inima. După cum a declarat cineva din interiorul acestei industrii, ’mai este un drum lung până când industria va începe cu adevărat să se dezvolte, dar deschiderea unei runde de licențe, în timp ce mediul înconjurător este mai bine protejat, este o dovadă destulă în ceea ce privește angajamentul guvernului de a maximiza beneficiile unei industrii a gazelor de șist din Marea Britanie.’


Autor: Raghav Hegde - India

Traducător: Raluca 

EN
Fracking is a new way of drilling for oil and gas which has become very popular in the United States over the last few years, with shares of fracking companies doing very well on Wall Street. While the technology of fracking is said to be harmful to the environment as per environmentalists and activists, because of the increasing price of oil and because of the instability in the world’s biggest oil producing regions, such as the Middle East, Russia and Venezuela - governments all over the world, including in the United States have given the go ahead to fracking. The benefits have been immediate as domestic oil and gas production, especially since the discovery of Shale Gas, has risen dramatically in the United States.

The British government too succumbed to the demands of the local industry and gave the approval today for a major expansion of fracking in the United Kingdom, which will also involve drilling in the country’s national parks and protected areas, in what the government calls, ’exceptional circumstance’. The British government has invited on shore energy firms from all over the world to bid for contracts and oil and gas licenses in the country. As much as half of the United Kingdom has been made available for oil and gas firms to lay down their drilling equipment.

The ruling Conservative Party has promised a ’fracking revolution’ in Britain, which they say may well reduce energy bills to a great extent and do wonders for economic development. The British Geological Survey estimated that there were enough shale gas deposits in Britain that could last for 40 years. As Simon Walker, the director-general of British Institute of Directors said ’(the decision by the British government) marks another step forward on the road towards a dynamic, productive and well regulated shale industry in the UK’.

However, the decision has come in for major criticism from Britain’s green activists and environmental organizations such as Greenpeace. Louise Hutchins, an activist who works for Greenpeace, said in anger, ’Millions of homeowners have been stripped of their right to stop companies drilling under their property and now communities will face a fracking postcode lottery’. She added, ’The government has fired the starting gun on a reckless race for shale that could see fracking rigs go up across the British countryside, including in sensitive areas such as those covering major aquifers. Eric Pickles’s supposed veto power over drilling in national parks will do nothing to quell the disquiet of fracking opponents across Britain’.

Caroline Lucas, the Green party MP from Brighton, which is a political party that is known to be highly sensitive to the protection of the environment and who was in fact arrested for protesting against fracking in Balcombe in late 2013, was equally angry on the permission given to fracking, saying, ’If this still leaves the door open to fracking in national parks and areas of outstanding natural beauty, it completely undermines the protective status that those areas have been given and renders it meaningless. Many campaigners have campaigned for decades to get national park status, and they are given for a reason. The idea that they could be offered up to the fracking firms is a scandal.’

Friends of the Earth’s energy campaigner, Tony Bosworth, said: ’Today the risk of fracking has spread. This threat to the environment and public health could now affect millions more people’.

The industry in Britain, needless to say, were very happy with the government\'s decision and have welcomed it wholeheartedly. As an industry insider said, ’There’s still a way to go before the industry really takes off, but opening up a new licensing round while increasing safeguards for the natural environment is welcome evidence of the government’s commitment to maximizing the benefits of a British shale industry.’

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: fracturare hidraulica, Marea Britanie, petrol, gaze


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.