Logo

Te invarti ca titirezul

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 17913 times
Te invarti ca titirezul Image

Te invarti ca titirezul

RO

Continuarea articolului

Acest joc, renumit în toată lumea, este unul obișnuit de străzile bengaleze. Despre ce joc vorbesc? Se numește Carrom Board. Se presupune că este originar din India, de acum aproximativ două sute de ani.

Este nevoie de un placaj pătrat neted din lemn pentru joc. De asemenea este nevoie de două echipe, care să cuprindă unul sau doi jucători de fiecare parte. Lucrurile necesare pentru Carrom sunt: o tablă Carrom, omul Carrom sau ghuti, un percutor, un suport pentru tablă, un scaun, pulbere de bor, plase de buzunar, lumină, suport pentru lumină etc.

În acest joc găsim câțiva termeni precum: tablă, pauză, final, planificare, buzunar, apăsare, regină, taxă, penalizare, acoperire, șut, pereche, canon, întoarcere, arbitru șef, mână, deget, linii imaginare, cursă, lovitură albă, lovitură neagră etc. Jocul poate avea doi sau patru jucători. Trebuie să fie jucat stând pe scaun sau din picioare.

Golla Chut este un alt joc popular de pe străzile noastre. Este jucat de două echipe cu număr egal de jucători. O echipă stă într-un punct fix, într-o parte a terenului. Jucătorii celeilalte echipe stau împrăștiați pe teren, înfruntând echipa care a luat poziția de rege într-un anumit punct. Jucătorii regelui fug repede să parcurgă terenul. Dacă jucătorii regelui pot străbate terenul sau dacă regele poate străbate terenul fără să fie atins, echipa lui câștigă.

Playin with Latim este un alt joc de stradă pe care oricine l-a jucat măcar o dată în viață. Fiind un adept al jucăriilor indigene, Latimul sau titirezul din lemn poate fi găsit la Mela, în timpul festivalelor culturale bengaleze, cum ar fi Pahela Boishakh, Falgun sau altele.

Cele două tipuri de titireze sunt cele făcute în întregime din lemn și cele cu capăt de metal. Acestea din urmă necesită mai multă îndemânare, întrucât trebuie să fie lansate pe podea, folosind o bucată subțire de frânghie. Cele din lemn au un mecanism automat. Trebuie doar să tragi de o sfoară și să dai drumul titirezului pe o placă de lemn.

Acesta a fost jocul meu preferat pe vremea când eram copil. Am luptat din greu să-nvăț cum să lansez un titirez! Dar când am reușit, bucuria mea a fost incomensurabilă. Lucrul acesta îmi aduce amintiri nostalgice!!

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh / Gimme Five

Traducător: Emmy Jk

EN
This game although renowned all over the world , is a very common street game of Bangladesh . Which game am i talking about here ? It’s called Carrom Board. This game is presumed to be originated in Indian sub-continent about two hundred years ago.

A smooth squire size plain plywood or wood made board is needed to play this game. It needs two teams comprising one or two persons in each side for playing Carrom.

The elements needed for playing Carrom are: Carrom board, Carrom men or ghuti, striker, board stand, chair, boric powder, pocket nets, light and light stand etc.In this game of carrom we find a number of terms like: Board, break, finish, planning, pocketing, push, queen, due, penalty, covering, shot, pair, canon, thumbing, turn, chief referee, umpire, hand, finger, imaginary lines, stroke, white slam, black slam etc. The game can be played in singles (two players) or doubles (four players). It has to be played by sitting position on tool or chair or by standing.

GollaChut is another popular game of our local streets. It is played between two teams of equal number of players. A team takes stand at a fixed point on one side of the field. Players of the other team stand scattered on the field facing the team that has taken position with one ’king’ at a fixed point. The players of the king’s team run as fast as they can to cross the field. If the team of the king can cross the field with the halp of ’pucca’ players or if the king can cross the field untouched, his team wins the game.

Playin with Latim is another street game that everyone has played at least once in his/her life. Being an essential advocate for indigenous toys, the latim or the wooden top can still be found at mela during Pahela Boishakh, Falgun and other cultural festivals in Bangladesh.

Among the two types of tops there are the entirely wooden types and the ones with metal ends. The latter demands more skill as it has to be worked on the floor and has to be deftly projected using a thin piece of rope. The wooden ones come with an automatic mechanism enabling you to simply pull a string and release the top on to a wooden plate.

This was my favourite game as kid. I struggled real hard to learn how to swing a Latim! But when I did, my joys knew no bounds. This brings back nostalgic memories!!

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh / Gimme Five

Share it!
Tags: jocuri, copii, Bangladesh, strazi, titirez


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.