Logo

Superman, Batman sau Spiderman!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10941 times
Superman, Batman sau Spiderman! Image

Superman, Batman sau Spiderman!

RO
Trăsătura comună #3: ’Nu îmi place să fiu deranjat când lucrez, dar aștept ca alții să mă scuze atunci când eu îi deranjez de la munca lor.’

Aceasta este altă trăsătură pe care eu o consider a fi foarte întâlnită la bărbații bengalezi. Sunt foarte posesivi când vine vorba de munca și de lucrurile lor. Dacă lucrurile nu decurg cum vor ei, vor țipa toată ziua doar pentru a demonstra ceva și mai târziu se vor închide în camerele lor doar pentru a arăta că sunt pe „modul nervos”.

Familiile bengaleze devin foarte stesate atunci când bărbații din familie sunt nervoși, astfel că vor încerca să îi calmeze. Dar pentru fete: Oh, Dumnezeule, încă o aud pe mama mea țipând: ’asta e atitudinea pe care o arăți socrilor tăi?’

Trăsătura comună #4: ’Eu sunt Superman, Batman sau Spiderman!’

Am menționat deja faptul că bărbaților le place să-și arate corpul, gândindu-se că seamănă cu niște eroi. Ei bine, ei au o altă boală: personal, suspectez că acest lucru apare din pricina copilăriei în care băieții sunt încurajați să urmărească desene animate și filme sau să joace jocuri video. Din punct de vedere psihologic, de la un anumit timp, ei încep să se vadă ca un fel de om de oțel sau ceva de genul acesta. Ideea este că ei vor să fie puternici. Dar asta rămâne în cuvinte: am văzut foarte rar un bărbat bengalez care e musculos și arată foarte bine; și nici pentru asta nu vor să muncească: ’vezi tu, ei sunt leneși!’

Trăsătura comună #5: ’Eu pot să visez!’

Eu cred că ar trebui să existe o competiție de somn între bărbații bengalezi. Aș nominaliza niște nume chiar eu! Dar problema este nu numai dormitul, ci şi visatul măreț: voi face asta, voi face și asta: dar întotdeauna există un ’dacă’! Dacă vrei s-o faci, fă-o odată, ce mai aștepți? Bărbații bengalezi, în anumite perioade, îmi aduc aminte de cei doi pitici din povestea Albei ca Zăpada, Somnorosul și Visătorul. Ei bine, bărbații bengalezi reprezintă o combinație perfectă a celor doi.

Ei bine, acestea sunt cele cinci trăsături care, cred eu, pot fi găsite în cam toți bărbații bengalezi! Oricare ar fi trăsăturile, bărbații bengalezi sunt de obicei, persoane cu un simț al umorului foarte bine dezvoltat; iar prezența lor în viața ta te poate ajuta să înveți să trăiești pozitiv, fără a te preocupa de circumstanțele rele în care te afli în momentul respectiv. Multe femei bengaleze nu văd acest lucru: vedeți voi, nimeni nu e cu adevărat perfect în lumea aceasta!

Autor: Mamata Bashar - Bangladesh / Gimme Five

EN
Common Characteristics #3: ’I don’t like being disturbed while I am doing my work, but I expect others to excuse me whenever I disturb you during your work.’

This is another characteristic I say common among Bengali men. They are really possessive about their work and their things. If things are not their way, they could shout all day just trying to prove their point and later would lock themselves in their room just to show that their ’angry mode is currently switched on’.

Bangladeshi families are emotionally touched whenever male in their family gets angry and tries to pacify them. But for girls: Oh my God, I can hear my mom screaming in my mind saying: ’is this the attitude you show off in your in-laws?’

Common Characteristics #4: ’I am superman, batman or Spiderman!’

I have already mentioned how men try to show off their body thinking them some kind of hero. Well, they have another disease: I personally am suspicious this is because males in their childhood are more encouraged to watch superhero cartoons and movies or play games. Psychologically, from some point in time, they believe themselves to be a man of steel of something. The point is they want to be physically strong. But, it is mostly in words: I have hardly seen a Bengali male who look really good with muscles; and they don’t want to work out as well: ’you see they are lazy!’

Common Characteristics #5: ’I can dream!’

I believe there should be a competition of sleeping amongst men in Bangladesh. I would nominate some names myself! But the problem is they not sleep they dream big: I would do this, I would that: but there’s always an ’if’! If you feel like doing it, do it for heaven’s sake! The men of Bangladesh at some point in time remind me of two dwarves in Snow White named sleepy and dreamy. Well, Bangladeshi men are the ultimate combination of both.

Well, these are the five characteristics that I believe is very common in almost all the male gender of Bangladesh! Whatever the characteristics are, Bangladeshi men usually are a person with great sense of humor; and having them in life can give you lesson to live positively, not caring how worse circumstances you are in currently. This is what even a lot of Bangladeshi females fail to understand: you see nobody’s really perfect in this world!

Author: Mamata Bashar - Bangladesh / Gimme Five

Share it!
Tags: trasaturi, barbati, Superman, Batman, Spiderman


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.