Logo

Sunt specială / I am special

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 16394 times
Sunt specială / I am special Image

Sunt specială / I am special

RO
Îmi place să scriu. Multe persoane cred că a scrie este ceva simplu şi uşor, îşi imaginează că scriitorul stă pe-un scaun şi doar scrie, apoi se produce o capodoperă sau un eşec. Ei n-au înţeles că, indiferent de pixurile scriitorului, privesc în sufletul lor. Oricare ar fi frica lor cea mai profundă, pasiunea lor mai puternică sau poveştile lor cele mai dureroase, atunci când un autor scrie, este ca şi cum acesta s-ar pune pe el însuşi pe hârtie.

Mi-am dorit întotdeauna să am un impact în viaţa persoanelor prin intermediul cuvintelor mele, pentru că eu cred că vorbele scrise sunt mult mai puternice decât armele. Crescând, părinţii mei m-au încurajat să citesc şi ori de câte ori făceam asta, rămâneam uimită de cât de cufundată în poveste eram şi abia după terminarea ei îmi ieşeam din stare.

Mi-a plăcut lectura, deoarece era propria mea lume minusculă. Odată ce am crescut, citeam ca să evadez. Uneori, lucrurile devin prea complexe în viaţă şi te întrebi unde te poţi refugia, eu mi l-am găsit în orice roman de dragoste. M-am bucurat să le citesc pur şi simplu, pentru că ele oferă un final fericit, indiferent cine erau cele două persoane şi de unde au venit.

Am decis să-mi scriu propriile poveşti, astfel încât prietenii mei de liceu să citească şi să-mi spună părerea lor, care a fost destul de bună, dar după un timp m-am oprit din scris. Am început să descopăr alţi autori din afara romantismului şi m-am îndrăgostit de autorul John Green. Fiind o persoană care nu se plânge prea mult, am fost surprinsă să descoper că cineva ar putea scrie atât de puternic, încât să mă facă să lăcrimez.

M-am decis odată şi pentru totdeauna că trebuie să scriu ceva. Că trebuie să emoţionez pe cineva la fel cum mă emoţionează pe mine şi cu multă gândire atentă am început să scriu primul meu roman. Nu pot să spun că a fost uşor, stresul de a scrie este doar o mică parte.

A trebuit să mă gândesc la cei cărora le-ar plăcea cartea şi la cei cărora nu. Mă întreb cum le-aş mulţumi, fără a omite pe cineva. Vreau doar să-i fac să simtă exact ce simt eu atunci când citesc cartea mea preferată. Îmi doresc să se piardă în filele poveştii, încât să poată vedea personajele transpuse lângă ei, să se identifice cu situaţia, să poată simţi durerea, suferinţa, dragostea şi ura care sunt presărate de-a lungul paginilor. Vreau că ei să simtă ceva puternic citind pur şi simplu o carte.

Eu pot face asta fără să mă gândesc la faimă şi strălucire, atâta timp cât o persoană este atinsă de scriere mele, este suficient pentru mine. Deşi nu mi-am atins scopul, ştiu că, fără să am vreo umbră de îndoială, este inevitabil. Sunt un scriitor şi-mi place ceea ce fac.

Autor: Shanaynesha - Jamaica / Special world - Eu sunt special

EN
I love to write. Many persons think that writing is simple and easy, they imagine a writer sits down and just writes and then it produces a masterpiece or a failure. They misunderstand that whatever a writer pens is a look into their soul. Whether it is their deepest fear, their strongest passion, or their most painful stories, when an author writes it is as though they are putting their very selves on paper.

I have always wanted to impact the lives of persons by using my words because I believe the written word is more powerful than armies. Growing up my parents encouraged me to read and whenever I read I was amazed that I was immersed into a story and it was only after finishing that I came out of my daze.

I loved reading because it was my own little world. As I grew older I read to escape. At times things get too complex in life and you wonder where you can find comfort, I found mine in whatever romance novel I could find. I enjoyed reading them simply because they all offered a happy ending no matter who the two persons were and where they came from.

I decided to begin writing my very own mini stories so that my high school friends could read and give me their opinion, they were all well received but after a while I just stopped writing. I began to discover other authors outside romance and I soon fell in love with an author John Green. Being a person who does not cry much I was surprised that someone could write so powerfully that it brought me to the point of tears.

I decided once and for all that I had to write something. I have to touch someone the way he touched me and with much careful thought I have begun writing my first novel. I cannot say it easy, the stress of writing is only a small fraction.

I have to think about those who will like the book and those who might not. I wonder how I please them all without leaving anyone out. I just want to make them feel the way I felt when I read my favourite book. I want them to get lost in the story so much so that they can see the characters all around them, they can identify with the situation, they can feel the pain and anguish and love and hate that are strewn across the pages. I want them to feel something powerful by simply reading a book.

I can do without the fame and glitz, as long as there is one person my writing touches, that is enough for me. Though I have not reached my goal I know without the shadow of a doubt that it is inevitable. I am a writer and I love what I do.

Author: Shanaynesha - Jamaica / Special world - Eu sunt special


Share it!
Tags: scriitor, a scrie, lectura, romane, vorbe


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.