Logo

Sunt cine sunt

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 19467 times
Sunt cine sunt Image

Sunt cine sunt

RO
Există un proverb spus de domnul Edward Bulwer-Lytton, care a devenit popular de mult timp. Acest proverb spune: ’Stiloul este mai puternic decât sabia’. O simplă propoziție ce poartă o mare semnificație. Este unul din citatele mele favorite din toate timpurile. Oricum, adevărata semnificație a acestei propoziții nu este înțeleasă de toată lumea. Cum este și conceptul unui scriitor. Mulți oameni cred că a scrie este ca o prăjitură! Ei cred că un scriitor doar stă jos din când în când și scrie câte ceva, de nicăieri, ceea ce duce la un dezastru, iar uneori se transformă într-o capodoperă. Dar acest lucru nu este adevărat în totalitate, pentru că a scrie nu este ceva simplu. Doar scriitorul cunoaște efortul depus în această muncă.

Eu sunt Ishan Hasnat. Am 17 ani, sunt student la colegiu și sunt de asemenea și un scriitor. De ce fac asta? Ce văd în viitor cu acest lucru? Acestea sunt întrebările cu care trebuie să mă confrunt din când în când. De ce scriu? Voi reveni la aceasta mai târziu. Dar prima dată dați-mi voie să clarific câteva lucruri. Există o mulțime de oameni cu un potențial foarte ridicat, dar de multe ori aceștia nu reușesc să și-l valorifice. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că societatea nu-i lasă. Noi nu-i lăsăm. Dar de ce vă spun eu vouă acest lucru? Pentru că așa se întâmplă cu aproape toată lumea. Pentru că așa s-a întâmplat și cu mine. Și de unde știm că nu se va întâmpla așa și cu tine? Sunt o mulțime de indivizi talentați care trec prin societatea noastră. Toți avem un fel de talent care ne-ar putea schimba viața. Dar mulți dintre noi nu suntem în stare să trecem peste obstacolele societății.

Când am început să scriu prima dată, toată lumea a început să mă critice, cu excepția câtorva oameni. Chiar m-a enervat acest lucru. Am fost chiar supărat și deprimat. Dar ce am făcut? Ei bine, eu ador să scriu! Deci, am scris o altă poveste despre ei și chiar i-am insultat în povestea mea! Dar după un timp, când oamenilor au început să le placă poveștile mele, aceiași oameni au revenit la mine și chiar au încercat să fie de partea mea. Doar pentru că unii oameni au încercat să se pună în calea ta, asta nu înseamnă că nu ești bun în ceea ce faci. Cu siguranță, pe mine nu m-au oprit! Și ce dacă nu aș fi fost bun? Ce dacă nu aș fi fost talentat? Nu mă pot schimba! Ador să scriu. Ador să creez poveștile mele perfecte cu iubire, cu viață, cu bucurie și cu durere. Vreau un final fericit? O frumoasă poveste de dragoste? O victorie? Atunci scriu toate aceste lucruri. Acesta sunt eu. Bun sau rău, aceasta mă definește pe mine.

Va urma...

Autor: Ishan Hasnat – Bangladesh / Friendship Experiment

Traducător: Emmy Jk

EN
There is a saying by Sir Edward Bulwer-Lytton that has been universally popular since a long time. It’s: ’The pen is mightier than the sword’. A simple sentence yet carrying an enormous meaning. One of my favourite quotes of all the time. However the true meaning of this sentence is not understandable to everyone. Such is the concept of a writer. A large number of people thinks that writing is a piece of cake! They think that a writer just sits down every once in a while and writes something out of thin air. Which sometimes lead to disaster and sometimes turn into a master piece! But that is not true at all. Cause writing is never a simple task. Only the writer himself knows about the endeavour to his writings.

I am Ishan Hasnat. I am a 17 years old college student and also a writer. Why do I do this stuff? What do i see in the future with this? These are the types of questions I have to face from time to time. Why do I write? I’ll get into it later. But first let me clarify a few things. There are a lot of people out there with great potential but often fails to unleash them. Why is that? Because our society doesn’t let them. We don’t let them. But why am I telling you this? Cause this happens to almost everybody. Cause it happened with me. And who’s to say it won’t happen with you? There are a lot of talented individuals that get’s crossed for our society. We all have some kind of talents which can change the stars of life. But most of us are unable to do so. That’s because they can’t overcome the obstacle their very own society throws them into.

When I first started to write everyone started criticising except a handful of people. It really got into my nerves. I was really upset and depressed. But what did i do? Well, I love to write! So, I just wrote another story about them and really insulted their characters in my story! But after a while when people started liking my stories the same people came over and tried to get even with me. Just because some people tried to get in your way doesn’t mean you are bad at what you do. Certainly didn’t stop me! And what if I was bad? What if I was not talented? I can’t change myself! I love to write. I love to make my perfect stories with love, life, happiness and sorrow. I want a happy ending? A sweet love story? A victory? I write all of those stuffs off. That is who I am. For better or worse that is what defines me.

To be continued...

Author: Ishan Hasnat – Bangladesh / Friendship Experiment

Share it!
Tags: scriitor, valoare, lume, experiente, poveste


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.