Logo

Special world, special places (II)

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 5796 times
Special world, special places (II) Image

Special world, special places (II)

RO
Departe de aceste două culturi occidentale este Japonia, izolată în vastul ocean. Am auzit foarte puţine despre Japonia, înainte de vizita mea acolo. Sincer, singura impresie pe care am avut-o era legată de obsesia nepotului meu pentru animaţia japoneză. Cu siguranţă, populaţia din Japonia nu era predominant formată din băieţi care iubeau să se lupte. Sigur au fost mai multe, însă nu-mi mai aduc aminte acum.

Dintre toate locurile pe unde le-am vizitat, Japonia impresionează prin cultura vastă. Aici există puţine influenţe occidentale (recunosc că această prejudecată probabil provine din ţările occidentale pe care le-am vizitat), dar un amalgam perfect de două virtuţi: politeţea şi mâncarea bună.

Societatea japoneză se bazează pe o structură ierarhică autoritară şi respectabilă; este extrem de structurată, dar această structură nu pare întotdeauna să producă mai multe momente tensionate, aşa cum m-aş fi aşteptat. S-ar putea să greşesc, dar aş spune că japonezii au un respect autentic pentru autoritate, persoanele în vârstă, şi, în unele cazuri, pentru supranatural. Cât despre mâncare, există o varietate excesivă şi n-aş vrea să intru în mai multe detalii. Mai mult decât oricare ţară pe care am vizitat-o, Japonia este patria multor bomboane, băuturi etc. foarte ciudate, care par mai mult desprinse din poveşti decât reale.

Trebuie să-i mulţumesc nepotului meu pentru un singur lucru: am observat destul de puţine jucării animate de care el să se simtă entuziasmat. Există o piaţă a comerţului uriaşă acolo; comercianţii nu par să se lase intimidaţi de tehnologie, iar rezultatul este o atmosferă foarte primitoare, cel puţin în zonele comerciale.

Sunt atât de multe lucruri minunate în lume, însă, dacă e să mă întrebi pe mine, aş spune că am făcut ce era mai special şi mai evident. O serie de bune maniere, cuplată cu bogăţia culturală, creează o experienţă plină de viaţă, indiferent unde locuieşti, iar dacă ai posibilitatea să explorezi mai multe culturi, ţi-aş sugera să nu mai aştepţi, ci să începi să trăieşti.

Autor: Lieutenantword - USA / Special World - Eu sunt special

EN
Far removed from both of these Western cultures was Japan, isolated in the vast ocean. I’d heard very little about Japan prior to my visit there. Honestly, the only impression I’d had was from my nephew’s obsession with anime, Japanese animation. But surely the population of Japan wasn’t predominantly pre-pubescent boys who loved to fight. There must have been more, but I never could have fathomed just how much more.

Of all the places I’ve visited in my time, Japan burst with the most culture. There’s was still relatively uninfluenced by western rites (I’ll admit this bias likely comes from my having visited predominantly western countries) and they produced a perfect blend of two of the virtues I’ve mentioned: politeness and good food.

The Japanese society is predicated upon a hierarchal structure of authority and respect for that authority; it’s highly structured, but this structure doesn’t always seem to make moments more tense as I’d expected. I could be completely wrong, but I’d say that the Japanese do have a genuine respect for authority, the elderly, and in some cases the supernatural. As for their food, there’s such an excessive variety of it, I’d struggle to go into full detail. More so than any country I’ve visited, Japan is home to a number of very, very strange flavors of candies, drinks, etc., the likes of which seem more novelty than practical.

I do have my nephew to thank in one regard: I’ve noticed quite a few of the anime characters he’s enthusiastic about on display in store shelves. There’s a huge merchandising market there; retailers don’t seem to shy away from striking deals with the intellectual property owners, and the result is quite a welcoming atmosphere, at least in the shopping districts.

There’s much in the world that makes it a special place, but if you were to ask me, I think I’ve made what I believe makes it most special very apparent. A good set of manners coupled with cultural richness make for a lively experience, no matter where you live, and to anyone who has the opportunity to explore multiple cultures, I would suggest you stop waiting and start living.

Author: Lieutenantword - USA / Special World - Eu sunt specialShare it!
Tags: Japonia, cultura, locuri, mancare, experienta


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.