Logo

Special world, special places (I)

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 5789 times
Special world, special places (I) Image

Special world, special places (I)

RO
Am călătorit în jurul lumii de foarte multe ori, de nici nu mai ţin minte în ce ţări, şi cu fiecare localitate vizitată, am învăţat ceva despre această lume vastă care mă binedispune. Majoritatea dintre voi nu aţi avut aceeaşi şansă ca mine, să călătorească din America în Jakarta, Jamaica, până la ţinuturile nordice şi oriunde am văzut cu ochii. Foarte puţini oameni pot spune că au experimentat atât de multe culturi într-o singură viaţă. Dar eu pot. Şi fiecare loc vizitat mi-a dezvăluit noi minuni. Dar, pentru moment, le voi prezenta pe cele mai accesibile.

Să începem cu ţara mea natală, America, şi să continuăm până în sudul continentului american. Există o istorie teribilă aici, încât de multe ori ne gândim la ea cu teamă. Dar, în acelaşi timp, există o cultură fantastică centrată în jurul ospitalităţii şi prieteniei cum nu găseşti în nicăieri altundeva în ţară. Într-adevăr, este ironic faptul că o regiune istorică, asociată cu intoleranţa şi rasismul sever, ar putea evolua, eventual, într-o zonă respectată pentru bunele maniere ale poporului său. Şi acesta este doar unul dintre numeroasele exemple minunate ce pot fi găsite în întreaga lume.

Ca urmare a unei excursii religioase, am avut şansa să mă aflu chiar în inima Franţei. Deşi luasem câteva lecţii de limba franceză cu mult timp în urmă, în liceu, nu mai ţineam minte nicio boabă de franceză, iar când am început să descopăr cultura ţării, nervozitatea m-a împiedicat să scot la iveală ceea ce mai rămăsese.

Francezii nu erau la fel de ospitalieri precum amicii mei din America de Sud, însă erau la egalitate în ceea ce priveşte mâncarea. Atât America de Sud, cât şi Franţa se mândresc cu faptul că sunt renumite pentru numeroasele tipuri de alimente pe care le mănâncă şi pentru atenţia acordată alimentelor. De la cartofi dulci, fasole verde şi biscuiţi, până la picioare de broască, baghete – oh, bunătate de pâine ! - şi bomboane, niciodată nu ai putea să te saturi de această cultură culinară.

Va urma...

Autor: Lieutenantword - USA / Special World - Eu sunt special

EN
I’ve been around the world more times than I can count, and with every new locale I visit, I learn something that enlightens me about this vast world we live in. All of us are not so fortunate as I have been to be able to travel from my home in the United States to Jakarta to Istanbul to the Nordic lands and to everywhere in between. Very few people can say they’ve experienced so much culture in just one lifetime. But I can. And every place I visit reveals to me some new wonders. But for now, I’ll settle with sharing the most accessible of those.

Let’s begin with my homeland, America, and travel down into the deep south. There’s a terrible history here that we often think of with frowns. But at the same time, there’s a fantastic culture centered around hospitality and friendliness found nowhere else in the country. Indeed, it is ironic that a region historically associated with severe bigotry and racism could possibly evolve into an area respected for the well-mannered nature of its people. And this is only one of many examples of the wonder that can be found around the world.

On a religious trip, I found myself deep in the heart of France. I had taken a few classes of French a long time ago in high school, but all that knowledge seemed to have evaporated, and when I was finally thrust into the culture, nervousness prevented what little was left from coming out.

Now, the French weren’t quite as hospitable as my friends in the American south, but there was one area where they stood on equal footing: food. Both the American south and France pride themselves on being identifiable by the types of food they eat as well as for having a special grasp over preparation and food etiquette. From sweet potatoes, green beans, grits, and gravy biscuits to frog’s legs, baguettes – oh the selection of bread! – and bonbons, you could never walk far without being infected by the culinary culture. 

To be continued...

Author: Lieutenantword - USA / Special World - Eu sunt specialShare it!
Tags: special, world, places, America, France


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.