Logo

Special World / Eu sunt special (II)

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 7154 times
Special World / Eu sunt special (II) Image

Special World / Eu sunt special (II)

RO
Acum să lăsăm China şi să mergem în alt colţ de lume, în pădurile sud-americane, unde trăiesc triburile de indieni. De regulă, un trib este compus din oameni care se ocupă cu agricultura, vânătoarea de animale (cerb şi păsări de apă), pescuitul în râuri şi lacuri, dar şi cu găsirea acelor plante tămăduitoare. Aşezările sunt amplasate de-a lungul râurilor sau lacurilor sau acolo unde este posibilă irigarea. Fiecare trib are un lider. Familia este formată din capul familiei, soţie şi copii.

Aşezările triburilor diferă în funcţie de sol. Lângă râuri şi lacuri, colibele sunt îngropate în pământ, în timp ce în amonte, ele sunt construite fără mortar şi la câmpie, colibele sunt de lemn, cu pereţi din trestie de zahăr, uneori noroi. Îmbrăcăminte constă într-o cămaşă lungă, fără mâneci sau cu mâneci scurte. Atât bărbaţii, cât şi femeile poartă părul lung. Femeile au ornamente. Poartă coliere din diferite materiale, cum ar fi scoici. Ornamentele din pene sunt frecvente, în special în timpul unui festival.

Departe de pădurile tropicale din America de Sud există vederi uimitoare ale lacului Baikal din Rusia. O legendă locală spune: Dacă te scalzi în Lacul Baikal până la genunchi, vei trăi cu cinci ani mai mult, iar dacă te scalzi cu totul, cu 25 de ani mai mult. Vara, temperatura apei nu depăşeşte 10 - 12 de grade , în timp ce, în timpul iernii, o mare parte a lacului este îngheţată şi serveşte ca drum pentru localnici. În Lacul Baikal se varsă 300 de râuri şi pâraie, în timp ce primăvara doar Râul Angara, care traversează oraşul Irkutsk şi se varsă în Oceanul Arctic. Pădurea amplasată de-a lungul Lacului Baikal oferă o vedere magnifică. Acest lac adânc şi albastru atrage ca un magnet turiştii, iar ruşii îl consideră cea mai mare minune naturală din ţara lor.

Să mergem la un cu totul alt lac. Să ne imaginăm că înotăm într-un lac care seamănă cu un uriaş iaurt cu căpşuni. Suntem în Senegal, o ţară localizată în Africa de Vest, care oferă un fenomen natural, unic în lume – Lacul Retba – din sare şi de culoare roz. Culoarea lacului este deosebit de bine văzută în sezonul uscat, iar intensitatea sa depinde de perioada din zi. Culoarea roz provine de la alge, care produc un pigment de culoare roz. Aceste alge se numără printre puţinele organisme care reuşesc să trăiască într-o apă extrem de sărată.

Sarea este folosită de localnici pentru conservarea peştelui. Procesul de colectare a sării din lacul Retba este acelaşi de mulţi ani şi se transmite din generaţie în generaţie. Oamenii stau în picioare în apă pentru a colecta sare. Sarea este transportată în canoe de lemn la ţărm, unde este spălată şi stivuită în grămezi ca să se usuce bine. Dealurile albe de-a lungul lacului creează un contrast frumos cu apa roz.

Chiar suntem unici. Nicio persoană nu se aseamănă cu cealaltă, aşa cum am crede. Putem găsi multe asemănări şi deosebiri între diferite părţi ale lumii. Frumuseţea constă în această diversitate a oamenilor şi a lucrurilor care ne înconjoară. Dacă suntem cu toţii la fel, dacă suntem cu toţii interesaţi de aceleaşi lucruri, atunci totul în jurul nostru ar fi uniform şi plictisitor. Din fericire, trăim într-o lume specială şi suntem speciali. Multe părţi ale lumii aşteaptă să fie descoperite de către noi.

Autor: Hrvoje81/Fraxinus – Croatia

EN
Now let’s leave China and go to another part of the world to rainforest of South America, where live Indian tribes. A tribe usually consists of a peaceful sedentary people who are engaged in agriculture like hunting wild animals as deer and waterfowl, fishing in rivers and lakes and collecting, especially plants that are supplemented income from tillage. The settlements are located along the banks of rivers or lakes, or where irrigation is possible. Every village has a chief. The family consists of a man, his wife and children.

The settlements are different, depending on the soil. Near rivers and lakes, settlements are buried in the ground, while in the mountainous terrain of stone, they are built dry without mortar and on the plains there are wooden huts with walls of skeletons cane, sometimes taped mud. Clothing consists of a long shirt without sleeves or short sleeves, common in the Andes. Both men and women wore their hair long. Women have ornaments. They wear necklaces of various materials, such as shells. Feather ornaments are common, especially during the festival.

Far away for the rainforests of South America there are stunning views of Lake Baikal in Russia. One local legend says: If you bathe in Lake Baikal up to your knees, you will make your life for five years longer, and if you dip the whole body, you will live 25 years longer. The water temperature in the summer does not exceed 10-12 degrees, while in the winter a big part of the lake is frozen and serves as a road to local people. To Lake Baikal flow 300 rivers and streams, while from the lake spring only Angara River, which passes through the city of Irkutsk and flows into the Arctic Ocean. The forest lookout along Baikal offers a magnificent view of the lake. This deep, blue lake attracts like a magnet, and the Russians consider it - the biggest natural wonder in their country.

Let’s now go to one completely different lake. Imagine sailing on a lake that looks like a giant strawberry yogurt. We are in Senegal, a country located on the Atlantic coast of West Africa which is home to a unique natural phenomenon, salt lake Retba with the unusual pink color. The color of the lake is especially well seen in the dry season and its intensity depends on the time of day. The pink color is derived from the algae, which produces a pink pigment. This algae is one of the organisms that manages to live in extremely salty water.

Salt is used by local people for preserving fish. The process of collecting salt from the lake Retba it’s the same for many years and is transmitted from generation to generation. People are standing in the water scraping the bottom of the lake to collect salt. The salt is transported in wooden canoes to shore where it’s washed and stacked in piles to dry out well. The white hills along the lake create a nice contrast to the pink water.

We are all really unique. There is no person in this world that looks like us, that thinks as we do. We can find many similarities and differences between various parts of the world. The beauty is in this diversity of all the people and things that surround us. If we are all the same, if we are all interested in the same things, then everything around us is uniformed and boring. But luckily we live in the special world and we are special. Many parts of the world wait that we discover them.

Author: Hrvoje81/Fraxinus – Croatia


Share it!
Tags: tribes, special, world, forest, lake


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent Comments

3
  • Posted by maria about 5 years ago
    Interesanta partea a 2-a! Mai urmeaza? Sunteti tari!
  • Posted by AdinaS about 5 years ago
    frumoasa continuare
  • Posted by maria about 5 years ago
    Va recomand cu drag aceasta incursiune parasind China si ajungand in America de Sud, macar prin intermediul acestui articol.