Logo

Special Jamaica

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 11543 times
Special Jamaica Image

Special Jamaica

RO
Salutări! Legenda urbană jamaicană este din nou aici, pentru a promova unele filme de mare valoare pe care le avem în Jamaica, industria noastră de film locală are talent, dar sunt necesare mai multe investiţii pentru ca aceasta să se dezvolte într-adevăr şi să trăiască din potenţialul său.

Ce am de gând să vă povestesc astăzi are legătură cu un film numit ’Kingston Paradise’, care vorbeşte despre cealaltă parte a ţării, din interiorul oraşului, Jamaica pe care o ştii poate fi diferită, cu plaje însorite, vreme fantastică şi ospitalitate caldă, toate acestea fiind bune, dar eu simt nevoia că este important să vă spun despre cei săraci şi neprivilegiaţi, oameni care nu au avut norocul de-o viaţă bună, confortabilă.

Aceşti oameni trăiesc în mizerie, case improvizate şi sunt în mod constant supuşi la acte foarte vicioase de criminalitate şi violenţă. Violenţa are loc foarte des acolo şi suferinţa este teribilă, personal...am fost în interiorul oraşului, ca angajat al bisericii într-un program de mobilizare, asigurându-mă că adulţii şi copiii erau bine hrăniţi şi educaţi, învăţând cuvântul lui Dumnezeu. Experimentând asta, m-am trezit profund zguduit şi m-a făcut să fiu recunoscător că am o viaţă bună, pentru asta îi mulţumesc lui Dumnezeu. 

Acestea fiind spuse, să ne concentrăm pe filmul ’Kingston Paradise’; filmul este despre un dealer mic pe nume Rocksy, de asemenea şofer de taxi şi proxenet, Rosie - prostituată şi investitor, ambii tânjind după o viaţă mai bună, dincolo de viaţa dură din ghetou, după un trai generos pe o plajă, fiind chintesenţa jamaicană a relaxării şi evadării complete de griji. El, împreună cu prietenul Malt, speră că prin furtul unei maşini scumpe, pe care să o vândă pe bucăţi, îşi va îndeplini visul, însă planul lor nu este atât de bine gândit, fiind şi cel care va da tonul dramei din film.

Distribuţia este formată din actori jamaicani consacraţi şi debutanţi, cum ar fi Christopher ’Johnny’ Daley (Rocksy), Camille Small (Rosie), DJ Rock Supreme / Greggory Nelson (Malt), Paul Shoucair, Peter Abrikian şi binecunoscutul veteran Munair Zacca (’Live and Let Die’, ’Royal Palm Estate’, ’Countryman’, ’Shottas’). Acest film vă poate învăţa o mulţime de lucruri despre viaţa de aici, din Jamaica, şi despre felul în care oameni ca Rocksy îşi duc traiul zi de zi în ghetou.

Acestea fiind spuse, puteţi să vizualizaţi pe YouTube filmele ’Betta mus Come’ şi ’Third World Cop’, şi cu ajutorul vostru vă rugăm să răspândiţi cuvântul despre industria de film, vă rugăm...ar putea fi începutul a ceva mare.

Autor: Ricardo Benguche - Jamaica / Special world - Eu sunt special

EN
Greetings!! Jamaica Urban Legend here once again, out to promote some great films that we have within Jamaica, our local film industry has talent, but more investment is needed for it to really grow and live up to its potential.

What I am going to talk about today, is a movie called ’Kingston Paradise’ that talks about the other side of Jamaica, the inner-city, the Jamaica you know may be different, the sunny beaches, the fantastic weather and warm hospitality, all that is good but I feel it is important to tell you about the poor and under-privileged, people who were extremely unfortunate to not have a good, comfortable life.

These people live in squalor, makeshift houses and are consistently subject to very vicious acts of crime and violence. Violence takes place there very frequently, and the suffering there is terrible, personally…I have been to the inner-city, as a part of the church that was engaged in an outreach programme, ensuring that children and adults were well-fed, educated and taught the word of god. Experiencing this for myself, I found myself deeply-shaken by this experience, it made me more grateful that I have a good life, and I thank god for that.

That being said, let’s focus on the movie ’Kingston Paradise’; the movie is about a small hustler name Rocksy, also a taxi driver and a pimp, Rosie a prostitute and investment, they both yearn for a better life, beyond the harsh ghetto life, to live lavishly, and live on a beach, the quintessential Jamaican place of relaxation and complete escape from worries.

He, along with a friend Malt, hopes that by stealing a man’s expensive car, and selling it for parts would take him on that road, but his plane isn’t so well-thought out, which sets the tone for the drama that will be found in this movie.

The cast consist of professional Jamaican actors and up and coming actors as well such as: Christopher ’Johnny’ Daley (Rocksy), Camille Small (Rosie), DJ Rock Supreme/Greggory Nelson (Malt), Paul Shoucair, Peter Abrikian, and well-known veteran Munair Zacca (’Live and Let Die’, ’Royal Palm Estate’, ’Countryman’, ’Shottas’). This film can teach you a lot about life here in Jamaica and what people like Rocksy go through in their everyday life in the Ghetto.

That being said, you can go on YouTube and see movies like ’Betta mus Come’ and ’Third World Cop’ and with your help, please spread the word about the film industry, please…it could be the start of something big.

Author: Ricardo Benguche - Jamaica / Special world - Eu sunt special

Share it!
Tags: Jamaica, film, saraci, ghetou, actori


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.