Logo

Si radacinile au amintiri

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 42133 times
Si radacinile au amintiri Image

Si radacinile au amintiri

Un proiect pentru bătrânii singuri, unic în România - Vindecarea şi alinarea prin amintire

Cineva spunea că bătrâneţea, cu neputinţele, bolile şi durerile ei, este dată de Dumnezeu omului pentru a i se face lehamite de viaţă şi pentru a putea să se despartă de ea fără regrete. Oare acesta să fie motivul pentru care bătrânii sunt înconjuraţi de cele mai multe ori de izolare şi alienare? Acesta să fie motivul pentru care apusul vieţii îi găseşte între pereţi şi oameni străini, nemângâiaţi şi uitaţi, încremeniţi într-o stare vegetală sau refugiindu-se în singurătate asemenea animalelor rănite? Noi nu credem că bătrâneţea trebuie să fie abandonul de viaţă pentru a te obişnui cu moartea. Nu credem că boala şi neputinţa sunt singurele atribute ce definesc un om ajuns în amurgul vieţii. Nu credem că uitarea minţii îl deposedează pe om de suflet.

Asociaţia Fluens îşi concentrează o parte din activitate asupra vârstnicilor, asupra oamenilor frumoşi, dar uitaţi, pe care ceilalţi nu-i mai aud, traducând în mod greşit legea firii şi considerând că este absurd să investeşti în ceva ce nu are viitor. Majoritatea proiectelor şi campaniilor sociale se concentrează asupra copiilor, şomerilor, romilor etc., acolo unde rezultatele pot fi traduse în indicatori cuantificabili, prea puţine organizaţii abordând realitatea existenţială a bătrânilor descrisă prin izolare, descurajare, sentimentul vidului, dureri fizice continue, amintiri alterate, singurătate.

Da, nu ne concentrăm pe viitor şi pe rezultate numerice, proiectele noastre destinate vârstnicilor nu doresc decât revitalizarea clipei, învestirea cu emoţie şi cu viaţă, bucuria, liniştea sau alinarea momentului prezent. Dorim, totodată, să preţuim comoara de amintiri, tezaurul de experienţă şi de înţelepciune pe care fiecare poveste de viaţă a fiecărui vârstnic ne-o aduce pentru a putea să mergem mai departe. Chiar dacă nu ne dăm seama, chiar dacă îi uităm, prinşi în tumultul vieţii noastre, nu putem fi ceea ce suntem fără ei, fără părinţii şi bunicii noştri ce ne-au clădit prin grija şi dragostea lor. Nu putem trece nepăsători pe lângă amintirile lor, aceste minuni de clipe ce vorbesc generaţiei noastre despre curaj, despre bucuria vieţii, despre înfrângeri victorioase, despre faptul de a fi om.

Am colindat prin case ale bătrânilor singuri şi prin multe centre şi cămine destinate vârstnicilor (Centrul Sf. Vasile, Căminul-spital Sf. Luca, Centrul Floarea Speranţei, Centrul Geron etc.) şi de fiecare dată ne-au răscolit cele câteva poze alb-negru ţintuite pe pereţii impersonali ai centrelor, de care bieţii noştri bătrâni încercau să se prindă ca de o ancoră pentru a nu se pierde de tot în oceanul uitării şi singurătăţii.

Una dintre speranţele de suflet pe care Asociaţia Fluens le-a avut atunci când a demarat proiectul ’Porţi deschise’, destinat vârstnicilor instituţionalizaţi, a fost aceea de a întări ancorele biografice ale acestor oameni prin activităţi cu valoare de ’terapie a memoriei’ şi de a investi calitativ prezentul bătrânilor printr-o relaţie emoţională directă şi prin activităţi de socializare şi recreere. Bucuriile se pot întâmpla atât în copilărie, cât şi în amurgul vieţii. Viaţa nu poate fi oprită de vârstă.

Am mers adesea în cămine doar pentru a aduce muzica şi relaxarea în viaţa ’bunicilor’. Am fost însoţiţi de copii care au realizat mai multe reprezentaţii teatrale. Am invitat adulţi care să-i aline pe bătrâni cu muzica corală. Le-am cântat colinde de Crăciun şi am împodobit împreună bradul. Am reînviat momente din biografia proprie, mergând la restaurante interbelice ale Bucureştiului vechi sau la slujbă, în biserica Stravopoleus. Ne-au istorisit poveşti de viaţă, cu clipe fericite sau de grele încercări, poveşti ce ne-au adus o reală inspiraţie.

Proiectul ’Porţi deschise’ doreşte să poată fi un liant între noi toţi, o conştiinţă a legăturilor dintre cei tineri şi cei bătrâni, dintre cei în putere şi cei neputincioşi, motiv pentru care Asociaţia Fluens încearcă să coaguleze cât mai mulţi voluntari şi susţinători ai proiectului. Voluntari fiind, încercăm să-i înlocuim, măcar pentru scurt timp, pe cei absenţi, parteneri de viaţă, fii ce s-au rătăcit sau copii pe care aceşti oameni nu i-au avut niciodată. În acest schimb emoţional, noi vom fi cu siguranţă mult mai câştigaţi, ne vom recupera rădăcinile şi vom avea trăirea unor întâlniri autentice.

Până în prezent, 427 de persoane vârstnice din centre au beneficiat de suportul asociaţiei noastre. Peste 20 de voluntari s-au implicat în acţiunile desfăşurate în cadrul centrelor de asistenţă pentru vârstnici sau al activităţilor recreative din afara căminelor. Ne-am axat activitatea pe centre de stat din sectoarele 1, 3 şi 4, dar dorim să dezvoltăm acest frumos proiect al vindecării prin amintire în centre din toate sectoarele Capitalei şi, în timp, de ce nu, şi din afara Bucureştiului.

Una dintre cele mai importante valenţe ale proiectului este cea de ’terapie a memoriei’ axată pe grupuri terapeutice şi activităţi de tip eveniment, în cadrul cărora scopul principal este cel de resuscitare a memoriei şi de echilibrare interioară prin recuperarea unor evenimente auto-biografice. În acest scop, terapeuţii şi asistenţii noştri sociali folosesc diferite elemente-suport, precum locuri dragi şi familiare, fotografii, invitaţi din lumea artistică şi teatrală, emblematici pentru perioade din viaţa lor.

În cadrul evenimentelor şi grupurilor, dragii noştri vârstnici retrăiesc scene din vieţile lor şi împletesc împreună firul memoriei. Ei vor fi călăuziţi de terapeuţi, cântăreţi şi actori aparţinând timpului ce a compus cele mai fericite zile din viaţa lor, cu revelioane sau serate dansante însufleţite de Stela Popescu, Maria Ciobanu, Florin Piersic etc.

Proiectul ’Porţi deschise’ doreşte să deschidă o cale între bătrânii singuri şi lume, dar şi o cale către ei înşişi, prin care să-şi recupereze timpul pierdut, să-şi vindece rănile şi să regăsească frumuseţea timpului prezent.

Share it!
Tags: Fluens, asociatie, batrani, Porti deschise, proiect


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.