Logo

Scrisul - cel mai bun prieten

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 13769 times
Scrisul - cel mai bun prieten  Image

Scrisul - cel mai bun prieten

RO
Pentru mine, scrisul a început când eram doar un copil. Am fost un fel de autodidact, adică am fost propriul meu gânditor; se întâmpla în acea epocă în care mă supravegheam la scris şi la cum să citesc. Pe atunci însă, scrisul era foarte fundamental, rămânea doar necesitatea...cum ar fi: completarea unui formular sau scrierea numelui meu pe cartea mea, nu ştiam ce potenţial aveam atunci, până când a venit timpul să merg la o şcoală numită Glenmuir.

Au fost ani fantastici pentru mine, deoarece, la frageda vârstă de doar 11 ani, aveam o poftă de cunoaştere şi educaţie cu privire la lumea din jurul meu, poftă care tot persistă de atunci. Cu toate acestea, principalul lucru rămâne scrisul meu şi am avut o profesoară tânără şi dinamică, care a creat un mediu în care să mă exprim şi abia atunci potenţialul meu s-a dezlănţuit.

Am avut odată un exerciţiu în care a trebuit să creez personaje şi un complot...ce lume minunată a fost pentru mine, tot felul de nume şi locuri mi-au inundat capul, plin de culoare şi plin de viaţă am atras atenţia profesoarei mele tinere...care a fost destul de uimită de potenţialul meu şi l-a arătat la alţi profesori, dar ea nu s-a oprit aici. Mi-aduc aminte cum profesoara mea tânără mi-a dat să scriu o poveste şi inspirat fiind de filmul ’Stăpânul inelelor’, am creat o poveste bazată pe acest film, impresionându-mi din nou profesoara.

Am scris multe poveşti în timpul şcolii pregătitoare de la Glenmuir, fiind copleşit cu complimente despre capacitatea mea; chiar şi acum mi-e dor de acele vremuri, dezbateri, discuţie ... minţile noastre experimentează atât de mult, la o astfel de vârstă atât de fragedă...dar apoi a venit timpul să plec din Clarendon şi Glenmuir...o perioadă dulce-acrişoară pentru mine, lăsând prieteni buni, profesori buni şi o viaţă bună...pentru parohia Sf. Ana.

A fost o perioadă turbulentă pentru mine...a fost trecerea de la un băiat la un adolescent şi dezvoltarea simpatiei pentru fete şi sport. Am avut o mulţime de sentimente înlăuntrul meu, pe care nu le-am putut transmite, însă a trebuit să le scriu ca să iasă din sufletul meu. Viaţa la domiciliu nu a fost întotdeauna cea mai bună, iar acest lucru mi-a afectat uneori viaţa la şcoală, din nou fiind nevoit să mă întorc la scris pentru a-mi exprima sentimentele profunde şi complicate, atrăgând atenţia profesorilor mei, care au încercat să se ocupe de situaţia mea dificilă.

Va urma...

Autor: Ricardo Benguche – Jamaica / Friendship Experiment

EN
Writing for me all started when I was merely a baby. I was something of an autodidact, meaning I was self-taught; it was at that age in which I supervised myself in writing and learning how to read. Back then however, writing was very fundamental, it rested only necessity…like: filling out a form or writing my name on my book, I didn’t know the potential I had back then, until my time at a school called Glenmuir Preparatory School.

Those were fantastic years for me, because at the tender age of just 11 years I received a lust for knowledge and education about the world around me and I have had that lust ever since. However, the main thing is my writing, and I had a teacher that was young and dynamic and created an environment in which I express myself and that was when my potential was unleashed.

I was once given an exercise in which I had to create characters, and a plot….what a wonderful world that was for me, all sorts of names and places, flooded my head, full of color and full of life, I drew the attention of my young teacher…who was quite stunned at my potential and showed it to other teachers, but it didn’t stop there. I remember my young teacher giving me an exercise and we had to write a story, inspired by the movie ’The Lord of the Rings’, I create a story based on that, impressing my young teacher once again.

I wrote many stories during my time at Glenmuir Preparatory, being showered so much with compliments about my ability; even now I still miss those times, debate, discussion…our minds being challenged so much, at such a tender age…but then it was time leave Clarendon, and Glenmuir…a very bittersweet time for me, leaving good friends, good teachers and a good life…and leave for the parish of St. Ann.

Now this was a turbulent time for me…making that transition from a boy into a teenager, and developing a liking for girls and sports. I had a lot of feelings within me that I could not quite convey, which had to written down to get it off my chest, life at home wasn’t always the best, and this affected my life at school sometimes, again I turned to writing to convey my deep and complicated feelings, drawing the attention of my teachers who tried to deal with my plight. 

To be continued...

Author: Ricardo Benguche – Jamaica / Friendship Experiment


Share it!
Tags: scris, Glenmuir, ani, varsta, profesori, abilitati


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.