Logo

Sarbatori in lume - UK (VI)

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 6748 times
Sarbatori in lume - UK (VI) Image

Sarbatori in lume - UK (VI)

RO
Iepuraşul de Paşte

Iepuraşul de Paşte este în mod sigur o credinţă păgână legată şi ea de Eostre şi nu numai, pentru că este un simbol al fertilităţii. Una dintre cele mai frumoase explicaţii pe care cărturarii le-au găsit este faptul că luminile ei, ca zeiţă a răsăritului de soare, erau purtate de iepuri de câmp. Iar ea reprezenta în mod clar fecunditatea şi plăcerea care duce la fecunditate – A. Ernout şi A. Melliet.

Există, de asemenea, legende şi poveşti care nu pot fi dovedite adevărate, dar care se presupune că arată cum Eostre este responsabilă pentru Iepuraşul de Paşte. Aparent îi erau foarte dragi copiii, iar ei o urmau oriunde mergea. Într-o zi, pe când stătea în grădinile ei deplin înflorite, înconjurată de copii, o pasăre cântătoare s-a aşezat pe mâna ei. Fără niciun motiv şi încălcând regula sacră a magiei atât timp cât nu răneşti pe nimeni, fă ce doreşti, Eostre a transformat pasărea în animalul ei preferat, iepurele. Dar iepurele era nefericit, mut, lipsit de apărare şi, cel mai important, nu mai putea cânta sau zbura. Copiii au rugat-o aşadar pe Eostre să anuleze vraja, însă nu putea, deoarece încălcase regula magiei, aşadar pasărea cântătoare a fost forţată să rămână iepure până în primăvara următoare.

Autor: Mangalea Ioana - Romania

EN
Easter Bunny

The Easter Bunny is certainly a pagan belief connected once again to Eostre, and not only because hares are a symbol of fertility. One of the most beautiful explanations scholars ever came up with is the fact that her lights, as goddess of the dawn, were carried by hares. And she certainly represented fecundity, and love, and pleasure that leads to fecundity – A. Ernout and A. Meillet.

There are also legends and stories, which can not be proven to be true, but which allegedly explain how Eostre was responsible for the Easter Bunny. Apparently, she had a certain fondness of children, and they followed her wherever she went. One day, as she was sitting in her fully-bloomed gardens, surrounded by children, a songbird sat on her hand. Without no reason and breaking the magic rule as ye harm none, do as ye will, she turned the bird into her favorite animal, the rabbit. But the rabbit was unhappy, mute, defenseless, and most of all – unable to sing or fly, therefore the children asked Eostre to undo the spell. She couldn’t, because of breaking the rule, so the songbird was forced to remain in the form of the hare until next Spring.

Author: Mangalea Ioana - Romania

Share it!
Tags: iepuras, Paste, legende, copii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.