Logo

Quid-e-Azam al Pakistanului

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 5523 times
Quid-e-Azam al Pakistanului Image

Quid-e-Azam al Pakistanului

RO
În întreaga lume există puţine persoane care au putut schimba cursul istoriei datorită eforturilor grandioase şi personalităţii pure. O astfel de persoană este fondatorul Pakistanului, Muhammad Ali Jinnah.

Adesea menţionat ca ’Quid - e - Azam’, însemnând ’marele lider’, Jinnah rămâne unul dintre cei mai influenţi lideri ai lumii. Jinnah s-a născut pe 25 decembrie 1876, o zi încă sărbătorită în întreaga ţară. Încă din adolescenţă s-a remarcat ca un politician onest şi entuziast, care promovează importanţa lucrurilor. Iniţial, Jinnah a luptat să îmbunătăţească unitatea musulmano-hindusă din India aflată sub dominaţie britanică.

La scurt timp după ce independenţa Indiei a fost anunţată, Jinnah, cu toată puterea lui, a luptat să obţină libertatea musulmanilor, în scopul de a se bucura de-o viaţă liberă. Jinnah a fost îndrumător şi catalizator al Ligii Musulmane şi Indiene, un partid politic care, mai târziu, a dus la marea partiţie din 1947, atunci când o nouă naţiune şi-a făcut apariţia pe teritoriul Pakistanului.

Toată munca grea şi determinarea de a oferi fraţilor săi musulmani şi surorilor o ţară liberă au dat roade. Dar munca lui Jinnah nu se terminase încă. Trebuia să aibă grijă de naţiunea încă tânără şi să o facă suficient de puternică pentru a concura cu lumea întreagă. Chiar şi în anii de glorie, Jinnah a lucrat nenumărate ore pentru ca Pakistan să devină casă a milioane de imigranţi din India. El a stabilit noi politici şi a pus bazele unui Guvern stabil care să controleze ţara.

Jinnah a murit la un an după ce libertatea a fost instaurată în Pakistan. În timpul său scurt, ca prim guvernator general al Pakistanului, Jinnah a realizat mai mult decât oricine ar fi putut face vreodată. Azi, pakistanezii se mândresc de moştenirea şi conducerea Jinnah. Savanţii istorici din întreaga lume au, de asemenea, un mare respect pentru Jinnah, pe care îl consideră ca unul dintre cei mai mari lideri ai lumii.

Noi, ca pakistanezi, avem un respect deosebit pentru marele nostru lider, deoarece el ne-a eliberat. Chiar dacă Pakistanul a fost victima diverselor probleme care au contaminat ţara, mulţumită unor oameni ca Jinnah, în care noi ne încredem, sperăm la un viitor luminos pentru ţara noastră şi luptăm constant să facem visul lui Jinnah o realitate.

’Pakistanul nu înseamnă numai libertate şi independenţă, iar ideologia musulmană, care trebuie să fie conservată, care ne-a fost oferită ca un dar preţios, sperăm că o va împărtăşi şi alţii cu noi.’ (Muhammad Ali Jinnah)

Autor: Laura Halbert - Pakistan / Special world - Eu sunt special

EN
There are a few people in this world, with their utmost efforts and pure personality have altered the face of history of history. One such man is Pakistan’s founder, Muhammad Ali Jinnah.

Often referred to as ’Quid-e-Azam’, meaning ’the great leader’, Jinnah remains to be one of the most influential leaders of the world. Jinnah was born on 25 December 1876, a day still celebrated throughout the country. He quickly rose to promote prominence in his early years as a honest and enthusiastic politician. Jinnah initially worked to improve the Hindu-Muslim unity in the British controlled India.

Soon after the independence of Britain India was announced, Jinnah, with all his power and might, worked towards getting Muslims there own separate country so that they can enjoy the life of freedom. Jinnah, acting as both the sparkplug and the catalyst of the All-India Muslim League, a political party which later resulted in the grand partition of 1947, when a brand new natione merged in the face of the earth as Pakistan.

All his hard work and determination to provide his Muslim brothers and sisters a free country finally paid off. But Jinnah’s work had not finished yet. There was still a young nation to take care of and to make it strong enough to compete with the world. Even in his years of triumph, Jinnah worked countless hours towards making Pakistan a home to the millions of immigrants coming from India. He established new policies and the very base of the government that was to control the country.

Jinnah died just after a year of Pakistan’s freedom. In his short time as the first governor general of Pakistan, Jinnah accomplished more than anyone could’ve ever asked for. Pakistani’s today take great pride in Jinnah’s legacy and leadership. Historical scholars from all over the world also have great respect for Jinnah as one of the greatest leaders of the world.

We, as Pakistani, have special respect for our great leader because he gave us the gift of freedom. Even though Pakistan has fallen victim to various issues that have contaminated the country, it is because of people like Jinnah that we as common people have high hopes of our country’s bright future and are constantly working together towards making Jinnah’s dream of a successful Pakistan a reality.

’Pakistan not only means freedom and independence but the Muslim Ideology which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure and which, we hope other will share with us.’ (Muhammad Ali Jinnah)

Author: Laura Halbert - Pakistan / Special world - Eu sunt special

Share it!
Tags: lider, Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, libertate


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.