Logo

Prima impresie contează?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9723 times
Prima impresie contează? Image

Prima impresie contează?

RO
Norme de conduită pentru prima întâlnire

Cel mai adesea, bărbaţii dau mâna când se întâlnesc unii cu alţii, în timp ce păstrează contactul vizual. Femeile se sărută, începând cu obrazul stâng. Îmbrăţişările şi bătăile prietenoase pe spate sunt saluturi comune printre prietenii brazilieni. Dacă o femeie doreşte să dea mâna cu un bărbat, ea trebuie să iniţieze gestul.

Norme de conduită pentru oferirea cadourilor

Când cineva este invitat într-o locuinţă braziliană, trebuie să se ofere flori şi un mic dar gazdei. Orhideele sunt considerate un dar foarte frumos, dar cele mov ar trebui evitate, deoarece sunt semn de doliu. Darurile sunt deschise odată ce sunt primite.

Norme de conduită în timpul meselor

Când sunteţi invitaţi într-o locuinţă braziliană, trebuie să ajungeţi cu cel puţin 30 de minute mai târziu, dacă invitaţia este pentru cină. Puteţi ajunge chiar şi o oră mai târziu, dacă este vorba despre o petrecere sau o adunare mai mare.

Brazilienii se îmbracă cu stil şi îi judecă pe ceilalţi după aparenţe. Îmbrăcămintea zilnică este mai formală. Întotdeauna îmbrăcaţi-vă elegant şi e indicat să fiţi prea elegant, decât prea puţin elegant, iar asta este o caracteristică larg răspândită în Brazilia. Dacă nu aţi adus flori sau un dar gazdei, vor fi la fel de apreciate şi a doua zi.

Dress code

Brazilienii se mândresc cu gustul lor în materie de ţinute. Ţinuta este o caracteristică importantă în Brazilia. Bărbaţii ar trebui să poarte costume de afaceri convenţionale, închise la culoare. Costumele din trei piese indică, de obicei, că persoana în cauză este un director. Femeile trebuie să poarte costume sau rochii elegante şi feminine, asortate cu accesorii de bun-gust. Manichiura este necesară.

Norme de conduită în timpul unei întâlniri de afaceri

Pentru a lucra eficient, brazilienii vor să ştie mai întâi cu cine fac afaceri. Întâlnirile de afaceri sunt programate de obicei din scurt. Nu este neobişnuit ca întâlnirile să fie anulate sau modificate în ultima secundă. În Sao Paolo şi Brasilia este important să fii punctual pentru întâlniri. În Rio de Janeiro şi alte oraşe este acceptabil să întârziaţi câteva minute pentru o întâlnire. Nu daţi dovadă de nerăbdare dacă sunteţi rugat să aşteptaţi. Brazilienii privesc timpul ca pe ceva pe care nu-l pot controla şi nevoile relaţiilor au prioritate faţă de respectarea unui program strict. Întâlnirile sunt în general informale. Evitaţi confruntările. Nu fiţi frustraţi de colegii voştri brazilieni.

Autor: Claudio Umesh – Belarus

Traducător: Ioana Mangalea

EN
Meeting Etiquette

Men most often shake hands when greeting one another, while maintaining steady eye contact with each other. Women usually kiss each other, starting with the left and alternating cheeks. Hugging and backslapping are common greetings among Brazilian friends. If a woman wishes to shake hands with a man, she should extend her hand first.

Gift Giving Etiquette

When anyone is invited to a Brazilian’s house, flowers or a small gift should be given to the hostess. Orchids are considered as a very nice gift, but purple ones should be avoided as it is a mourning color. Gifts are opened when received.

Dining Etiquette

When you are invited to a Brazilian’s house, arrive at least 30 minutes late if the invitation is for dinner. Arrive up to an hour late, if it is a party or large gathering. Brazilians dress with a flair and judge others on their appearance. Casual dress is more formal. Always dress elegantly and err on the side of over-dressing rather than under- dressing as it is a prominent feature in Brazil. If you did not bring a gift or flowers to the hostess, the next day are always appreciated.

Dress Etiquette

Brazilians pride themselves on dressing well. The dress is a prominent feature in Brazil. Men should wear conservative, dark colored business suits. Three-piece suits typically indicate that someone is an executive. Women should wear suits or dresses that are elegant and feminine with good quality accessories. Manicures are expected.

Business Meeting Etiquette

Brazilians want to know who they are doing business with before they can work effectively. Business appointments most often schedule on short notice. It is not uncommon for appointments to be cancelled or changed at the last minute. In Sao Paulo and Brasilia it is important to be punctual for meetings. In Rio de Janeiro and other cities it is acceptable to arrive a few minutes late for a meeting. Do not appear impatient if you are kept waiting. Brazilians see time as something outside their control and the demands of relationships takes precedence over adhering to a strict schedule. Meetings are generally rather informal. Avoid confrontations. Do not appear frustrated with your Brazilian colleagues.

Author: Claudio Umesh – Belarus

Share it!
Tags: norme de conduita, dress code, Brazilia, oameni


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.