Logo

Prietenul credincios - o comoară nepreţuită

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12614 times
Prietenul credincios - o comoară nepreţuită Image

Prietenul credincios - o comoară nepreţuită

RO

Continuarea articolului

Prietenia este un sentiment de confort şi siguranţă emoţională faţă de-o persoană. Atunci când nu trebuie să cântăreşti gândurile şi cuvintele înainte de a le rosti persoanei din faţa ta. Atunci când cineva te cunoaşte mai bine decât te cunoşti tu şi te asigură că-ţi va fi alături la fiecare criză emoţională. Prietenia este atunci când adormi luptând şi te trezeşti dimineaţa cu o mai bună înţelegere a lucrurilor. Prietenia înseamnă mai mult decât a conversa şi a face schimb de momente bune, înseamnă ca cineva să te salveze din cea mai nefastă fază a vieţii. Prietenia este eternă.

Unele persoane au definiţii aparte despre prietenie. Pentru unii, prietenia înseamnă încrederea într-o persoană care nu îi vor dezamăgi. Pentru alţii, înseamnă iubire necondiţionată. Există persoane care simt că prietenia înseamnă companie.

Oamenii furnizează definiţii bazate pe experienţele avute. Acesta este un raport care dăinuie de când lumea şi pământul. Există poveşti celebre despre prieteni în mitologiile şi religiile din întreaga lume. Se spune că o persoană care şi-a găsit un un prieten credincios, şi-a găsit o comoară nepreţuită.

Psihologic vorbind, prietenia poate fi definită ca ’o relaţie dinamică, reciprocă între două persoane. Pe măsură ce copiii devin prieteni, negociază limitele în care ambii parteneri funcţionează.’ Acest lucru îi ajută să funcţioneze ca persoane sănătoase în viaţă şi îi învaţă să spună stop într-o relaţie atunci când este cazul. Ajută foarte mult în dezvoltarea emoţională a individului. Cu toate acestea, orice relaţie are nevoie de-o cultivare constantă şi dezvoltare din partea tuturor persoanelor implicate. Prietenia nu poate supravieţui în cazul în care o persoană face toate eforturile pentru a susţine relaţia, fără nicio recunoaştere reciprocă din partea celorlalţi.

Deoarece prietenia începe în momentul în care un copil începe să socializeze, genul de prieteni pe care copilul îl alege ar trebui selectat cu grijă până în momentul în care el / ea învaţă să diferenţieze binele de rău. Colegii nepotriviţi şi lipsa de socializare pot duce la traume psihologice grave şi tulburări, ducând, în cele din urmă, la inadaptare socială.

Alegerea corectă a grupului de colegi este esenţială pentru dezvoltarea personalităţii unui copil. Atât experienţele pozitive, cât şi negative modelează personalitatea individului. Astfel, este esenţial să găsiţi prieteni compatibili cu voi, pe o bază emoţională şi psihologică.

Autor: Jennifer James - Nigeria


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail jennifer@zappernews.ro.

EN
Friendship is a feeling of comfort and emotional safety with a person. It is when you do not have to weigh your thoughts and measure words, before keeping it forth before your friend. It is when someone knows you better than yourself and assures to be your side in every emotional crisis. It is when you can sleep fighting and get another morning with a better understanding. Friendship is much beyond roaming together and sharing good moments, it is when someone comes to rescue you from the worst phase of life. Friendship is eternal. 

Different people have different definitions of friendship. For some, it is the trust in an individual that he / she won’t hurt you. For others, it is unconditional love. There are some who feel that friendship is companionship.

People form definitions based on the kind of experiences they have had. This is one relation that has been nurtured since time immemorial. There are famous stories about friends in mythologies of different religions all over the world. They say a person who has found a faithful friend has found a priceless treasure. 

Psychologically speaking, friendship may be defined as ’a dynamic, mutual relationship between two individuals. As children become friends, they negotiate boundaries within which both partners function.’ This helps them to function like healthy individuals in life as they learn to draw a line as and when needed in a relation. This greatly helps in the emotional development of an individual. However, any relation needs constant nurturing and development from all the people that are involved in one. Friendship cannot survive if one person makes all the effort to sustain it without any mutual recognition from others.

Since friendship starts the moment a child starts socializing, the kind of friends that the child chooses should be taken care of till the time he / she learns to differentiate between right and wrong. Wrong peers or lack of socializing can lead to severe psychological traumas and disorders, finally leading to social maladjustment.

The correct peer group is essential for the development of the personality of a child. Both positive and negative experiences refine the personality of the individual. Thus it is essential that you find friends who are compatible with you on an emotional and psychological basis.

Author: Jennifer James - Nigeria


Share it!
Tags: prietenie, persoane, definitii, incredere


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.