Logo

Prietenia, o păstrezi sau renunţi la ea?

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 15932 times
Prietenia, o păstrezi sau renunţi la ea? Image

Prietenia, o păstrezi sau renunţi la ea?

RO
Tricia a reușit, într-un final, să obțină o altă scrisoare de aprobare …dar eu trebuia să îmi cer scuze. Credeți-mă; niciodată nu am crezut că a fost vina mea. Pentru Dumnezeu, cei de la oficiul poștal au pierdut scrisoarea! Poate că singura greșeală pe care am comis-o a fost că am uitat scrisoarea atunci când am călătorit la Ibadan. În orice caz, trimiterea scrisorii prin poștă fusese ideea ei și orice fel de întârziere cauzată de uitarea mea nu a fost ceva foarte fundamental. Dar totuși, trebuia să-mi cer scuze pentru a readuce pacea între noi.

Esența acestei povești este una: când știi că prietenia merită să fie salvată, salveaz-o. Fii destul de înțelept să-ți lași mândria deoparte și să ignori faptul că tu, cu siguranță, ai avut dreptate. Dacă ai investit atât de mult într-o prietenie, nu trebuie să lași ca un singur incident, ca o gaură într-un sac de orez, să te facă să-ți pierzi investiția. Acea prietenie, până la urmă, va fi mult mai valoroasă dacă o păstrezi decât dacă renunți la ea.

Cel mai important, de dragul unui prieten care a fost rănit, lasă trecutul în spate; nu lăsa acea persoană să fie rănită pentru o perioadă mai lungă și, probabil, să poarte o imagine foarte egoistă a ta în mintea ei toată viața. Poate că nu ai nicio problemă cu iertatul și uitatul, și poate că și el sau ea vrea să te ierte și să uite, dar se poate să nu uite și să nu se vindece. Atât cât îți stă în putere, fă pace cu ea sau cu el. Astfel, umilitatea ta va fi accentuată în fața lui, iar el te va admira în secret mai mult și va vorbi celorlalți numai lucruri de bine despre tine. Așa merg lucrurile și pot să meargă și pentru tine!

Poți face o prietenie să meargă. Prima dată trebuie să te întrebi: cum aș vrea ca un bun prieten să mă trateze? Dacă răspunsul tău e ceva precum: ’sincer, ajutător, bun, fericit…’, atunci tu vei deveni persoana aceasta. Arată-ți aceste calități în orice ocazie și vei vedea că oamenii care au aceleași calități sau unele asemănătoare vor fi atrași către tine. Ai nevoie de o persoană pentru a o cunoaște pe alta. O dispoziție demnă atrage o alta de o valoare mai mare sau egală. Dacă persoanele care nu au aceste valori vin la tine, tot ceea ce este necesar este propria ta sinceritate pentru a-i discerne și apoi a-i respinge. De fapt, astfel de oameni se vor simți foarte incomod și nu vor rămâne mult timp pe lângă tine.

Vei primi prietenie în măsura în care ești dispus să dai, la rândul tău. În plus:

 1. Încurajează și susține;

 2. Fii o persoană în care oamenii pot avea încredere, cineva care poate deveni un confident. Vei fi onorat de prietenii tăi pe viață;

 3. Oferă și fă surprize, nu numai în zilele speciale precum zile de naștere, dar și în zile care nu sunt atât de speciale;

 4. Fii captivant și interesant;

 5. Identifică-te cu nevoile, provocările și bucuriile lui;

Dacă ai nevoie de prieteni buni, fii un prieten bun. Pentru a avea un prieten de valoare, fii un prieten de valoare. Fă-ți experimentul de prietenie să meargă! Poți face asta!

Autor: Tubonemi - Nigeria / Friendship Experiment

Traducător: Raluca

EN
Tricia sorted herself out eventually and got another approval letter ….but I had to apologize. Believe me; I never for once believed I was at fault. For crying out loud, it was the postal service that had lost the mail! Maybe the only error I committed was in forgetting to take the letter with me on my trip to Ibadan. In any case, the posting thing was her idea in the first place and any delay occasioned by my forgetting the letter was not fundamental. All the same, I had to apologize for peace to reign between us.

The essence of this story is one: when you know that a friendship is worth saving, save it. Be wise enough to lay your pride aside and ignore the fact that you obviously, or probably, were in the right. If you have invested so much in a friendship, you don’t let one incident, like a hole in a bag of rice; make you lose your investments. That friendship, in the long run, may be of more value to you retained than discarded.

Most importantly, for the sake of the friend offended, let bygones be bygones; don’t let that person carry a hurt for so long and, possibly, the picture of you as a selfish person in his mind throughout his life. You may have no problems forgiving and forgetting, and he himself may have no problems forgiving, but he may not forget and may not allow himself to heal. As much as it lies in your power be at peace with all men. Your humility will even be heightened before him and he will secretly admire you more and speak well of you to others behind your back. That’s the way it works and it can work for you!

You can make a friendship work. You do this, first, by asking yourself: how would I want a good friend to behave towards me? If your answer is something like ’honest, helpful, kind, cheerful…’, then you become first that sort of person. Show those qualities at every opportunity and you’ll find that people having like qualities will be drawn towards you. It takes one to know another. A worthy disposition attracts another disposition of equal or greater worth. If at all persons lacking values come to you, all it will take is your own sincerity to discern and then repel them. As a matter of fact, such people become very uncomfortable staying for long around you.

You will receive friendship according to the measure that you are willing to give it. In addition:

  1. Be encouraging and supportive;

  2. Be someone who can be trusted, one who can be a confidant. You will be honoured by your friend for life;

  3. Give and make surprises not just on special days such as birthdays but also on non-special days;

  4. Be exciting and interesting;

  5. Identify with his needs, his challenges and celebrations;

If you need good friends, be a good friend. To get a quality friend, be a quality friend. Make your experiment with friendship work. You can!

Author: Tubonemi - Nigeria / Friendship Experiment

Share it!
Tags: Tricia, prietenie, valoroasa, prieten


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.