Logo

Fantoma din lift

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 6811 times
Fantoma din lift Image

Fantoma din lift

RO
Legendele urbane sunt considerate a fi unele dintre cele mai populare poveşti folclorice care afectează, uneori, viaţa oamenilor dintr-o anumită ţară în care legenda a existat. Cu toate acestea, există cazuri în care aceste legende urbane s-au dovedit a fi reale, prin urmare, legenda în sine este cu siguranţă adevărată. Dar la fel de bine există legende care nu sunt adevărate, deoarece acestea sunt doar exagerate, folosind detalii suplimentare care nu sunt legate de legenda în sine.

Legende urbane populare în Filipine

În Filipine există două tipuri de legende urbane cu o foarte mare popularitate – naturale şi legende urbane supranaturale. Citând câteva exemple specifice de legende urbane pentru fiecare tip este foarte important, în scopul de a determina diferenţa mare dintre cele două. Aici sunt cele două tipuri de legende urbane în Filipine, împreună cu câteva exemple specifice, care ar uimi oamenii datorită implicării mai multor persoane, evenimente, locuri şi toate celelalte lucruri, ca parte din aceste legende urbane.

Legende urbane naturale

Când oamenii vorbesc despre aceste legende urbane naturale din Filipine, tema comună este mai mult despre popularitatea şi incidentele neaşteptate care se întâmplă în viaţa oamenilor. Este mai mult vorba despre legendele cu eroi, celebrităţi, spectacole, precum şi toate celelalte evenimente care afectează viaţa oamenilor. Exemple specifice de acest tip de legende includ:

- Legenda lui Lapu-Lapu

- Legenda Norei Aunor

- Legenda lui Nardong Putik

- Legenda morţii ciudate a popularei Julie Vega

- Legenda lui Jose Rizal

Va urma...

Autor: Amitbt - Israel / Legende urbane

EN
Urban legends are considered to be one of the most popular folkloric stories that sometimes affect people’s life in a certain country where the said legend was told. However, there are instances that these urban legends came from its real origination hence the legend itself is definitely true. But at some point there are also legends that are not true as they are just exaggerated using additional details that are not related to the legend.

Popular Urban Legends in the Philippines

In the Philippines, there are two types of urban legends that are gaining popularity -- the natural and the supernatural urban legends. Citing some specific examples of urban legends on each type would be very essential in order to determine the big difference between the two. Here are the two types of urban legends in the Philippines along with some specific examples that would make people feel amazed as to the involvement of several names of people, events, places and all other things as part of these urban legends.

Natural Urban Legends

When people talk about this natural urban legends in the Philippines its common theme is more about the popularity and unexpected incident that happens to the life of the people. It is more of legends from heroes, celebrities, shows, and all other events that affect people’s life. Specific examples of this type of legends include:

- Legend of Lapu-Lapu

- Nora Aunor’s Legend

- Nardong Putik

- The legend of the strange death of the popular Julie Vega

- The legend of Jose Rizal

To be continued...

Author: Amitbt - Israel / Urban legends

Share it!
Tags: legende urbane, Filipine, legende naturale, exemple


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.