Logo

Pentru Dumnezeu, cine este Sheryl?

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 23044 times
Pentru Dumnezeu, cine este Sheryl? Image

Pentru Dumnezeu, cine este Sheryl?

RO
Ea se trezește în fiecare dimineață cu mult înainte de răsăritul soarelui pentru a se ruga și pentru a avea o comuniune liniștită cu Dumnezeu, înainte de a-și începe treburile casnice și de a-și pregăti familia pentru ziua ce tocmai începe. Da, fiecare zi este o pagină nouă pe care ea își scrie un alt capitol din viață. Ei îi place să scrie, ea scrie pentru bani, scrie pentru plăcere – ea scrie viață!

Soțul și copiii ei se trezesc cu mirosul ceaiului de mentă proaspăt preparat, mirosul cafelei, al pătlaginilor prăjite, al ouălor și al fructelor plutind în aer. Pe jumătate adormiți, copiii merg către bucătărie și o sărută pe obraz spunând ’bună dimineața, mamă’. Ea îi îmbrățișează, apoi îi trimite să se spele și să se îmbrace, după care să se întoarcă la micul dejun. După multă agitație, ea pleacă de acasă împreună cu familia pentru a face naveta de o oră către școală și muncă.

Cine e ea cu adevărat? Un fel de casnică, dar în același timp, o femeie care iubește viața și oamenii; îmbrăcată destul de simplu și modest, dar iubește moda și îi place să se îmbrace frumos. Fiind un filantrop, ea iubește și apreciază oamenii, mereu le iartă greșelile și le acceptă defectele; până la urmă, nimeni nu e perfect! Ea se preocupă de oamenii care locuiesc în țări puternic dezbinate de război, dificultăți financiare și boli. Patrioată din fire, ea își iubește oamenii și țara sa. O tovarășă, mamă, soră, prietenă care îi ascultă pe ceilalți și îi încurajează și le dă speranță, aceasta e ea. Ea e mama tuturor copiilor, nu numai a propriilor ei copii, și iubește animalele, în special câinii. Ea iubește pe Dumnezeu și oamenii!

Lui Sheryl îi place să scrie articole, poeme și povești. O altă pasiune a ei este cititul. Câțiva dintre autorii și cărțile ei favorite sunt: Robert Kiyosaki (autorul ’Rich Dad Poor Dad’ – ’Tată bogat, tată sărac’), Jeff Olson (’The Slight Edge’ – ’Marginea ușoară’), Rick Warren (’The Purpose Driven Life’ – ’Viața condusă de un scop’) și Norman Vincent Peale (’You Can If You Think You Can’ – ’Poți dacă știi că poți’).

Ei îi place să adune cunoștințe și mereu este foarte încântată să le împartă cu alții. Fiind un adevărat profesionist, ea și-a impus un standard ridicat la muncă și mereu încearcă să îl atingă. Din lumea raggae, ea iubește muzica și dansul, corpul ei începe să se miște involuntar imediat ce aude prima notă muzicală.

E departe de a fi perfectă, dar mereu încearcă să fie o femeie virtuoasă, acea femeie fenomenală despre care a vorbit Maya Angelou. Femeia care se îngrijește tandru de soțul ei, mama care își revarsă dragostea, care își îngrijește copiii și care îi învață abilitățile cele mai importante în viață și valorile și atitudinile corecte. Sheryl este sora care e, de asemenea, o prietenă și prietena care e, de asemenea, o soră.

Cu o inimă bună și binevoitoare, ea mereu încearcă să ajute oamenii ce au nevoie de ajutor. Mereu gata de orice, ea răspunde persoanelor ce au nevoie de ajutor; dacă nu poate să îi ajute, ea încearcă să găsească pe cineva care poate face acest lucru. Pe scurt, aceasta e Sheryl! Ce credeți? Mi-ar plăcea să vă cunosc mai bine. Voi ați vrea să mă cunoașteți mai bine?

Autor: Sheryl Ellis – Jamaica

Traducător: Raluca


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail shellis@zappernews.ro

EN
She is up every morning way ahead of the sun to pray and have quiet communion with God, before beginning her household chores and getting her family ready to face the day ahead. Yes, each day is a clean page on which to write another chapter in the story of her life. She likes to write, she writes for work, she writes for pleasure – she writes life!

Her husband and children awaken to the smell of freshly brewed mint tea, coffee, fried plantain, eggs and fruit. Half asleep, the children walk towards the kitchen and kiss her one on each cheek ’good morning, mom.’ She hugs and cuddles them then sends everyone off to get washed and dressed to return for breakfast. After much scurrying around, she leaves home with her family for the one hour commute to work and to school.

Who is she really? Somewhat a homebody but at the same time loves people and life; somewhat plain and simple but loves fashion and enjoys dressing up. As a philanthropist, she loves and appreciates her fellow human beings, always forgiving and accepting their shortcomings; after all, no one is perfect! She is concerned about people in countries torn apart by war, economic hardships and diseases. As a patriot, she loves her own country and her people. A companion, a mother, a sister, a friend who listens to others and provides encouragement and hope, that’s who she is. She is a mother to all children, not only her own and she loves animals, dogs especially. She loves God and she loves people!

Sheryl likes to write articles, poems and stories. Reading is also one of her passions. Some of her favourite authors and books are: Robert Kiyosaki (author of Rich Dad Poor Dad), Jeff Olson (The Slight Edge), Rick Warren (The Purpose Driven Life) and Norman Vincent Peale (You Can If You Think You Can).

She likes to acquire knowledge and is always very delighted to impart such knowledge to others. Being a true professional she has set and strives to maintain a high standard of work. From the land of reggae music, she loves music and she loves to dance, her body begins to move involuntarily as soon as she hears the first beat.

She is far from perfect but strives to be a virtuous woman, that phenomenal woman whom Maya Angelou spoke about. The wife who cares tenderly for her spouse, the mother who pours out her love, nurtures her children and teaches them important life skills and imparts correct values and attitudes. Sheryl is the sister who is also a friend and the friend who is also a sister.

Tender hearted and kind, she always tries to assist persons who are in need. Always on call, she responds to persons who need help; if she cannot help she tries to find someone who can. In a nutshell, that’s Sheryl! What do you think? I would like to get to know you better. Would you like to get to know me better?

Author: Sheryl Ellis – Jamaica / Friendship Experiment


Share it!
Tags: mama, sotie, casnica, femeie, familie, articole


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.