Logo

"Bunicul m-a învăţat să fiu om"

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 17164 times
"Bunicul m-a învăţat să fiu om" Image

"Bunicul m-a învăţat să fiu om"

RO
Locuiesc pe un drum de ţară în partea de nord a statului Arkansas, în Statele Unite ale Americii. Trăim în Munţii Ozark, deşi aceştia sunt mai mult dealuri înalte. Vecinii mei sunt toţi mai în vârstă decât mine şi ajunşi la pensionare. Există o grădină mare de legume în curtea din spate, unde îmi petrec multe după-amieze plantând, plivind, udând sau recoltând legume. Eu cred în a fi aproape de pământ.

Stră-stră bunica mea este nativă a acestui tărâm. Bunica mea m-a învăţat că fără pământ nu avem nimic şi datoria noastră este să-l extindem. Bunicul meu m-a învăţat că nu avem nevoie de mai mult de la acest pământ pentru a trăi şi că trebuie să împărtăşim cu toţii ce avem, bucuriile şi necazurile, în cazul în care ne-am propus să le trăim din plin. Tatăl meu m-a învăţat că munca grea este singura modalitate de a face progrese şi că obstacolele mele nu sunt imposibil de depăşit.

Mă simt apropiată de ţara în care locuiesc. Solul este de culoare roşie, la fel ca pielea mea, în timpul verii, după o arsură. Aerul este clar şi curat, ceea ce face mai uşoară respirarea. Râurile sunt limpezi şi au o mulţime de somni, raci şi păstrăvi, pe care să-i prinzi şi să-i mănânci într-o zi fierbinte de vară. Lacurile şi râurile oferă o mulţime de produse alimentare şi recreere în zilele fierbinţi, cum ar fi ziua de azi. Acest pământ este frumos şi venerat. Îmi place să fac drumeţii zilnic şi să-mi petrec după-amiezele stând pe marginea unui râu.

Îmi încep ziua cu familia mea. Am propria mea familie, acum că sunt mai în vârstă. După un simplu mic dejun cu fulgi de ovăz sau două ouă, fac lecţiile dimineaţa cu copiii mei, în timp ce scriu articole pentru diverse publicaţii. Rezolv întrebările copiilor, cinci la număr, cu vârste cuprinse între 5 şi 14, cu privire la ortografie, matematică şi gramatică. Apoi, după terminarea temelor, este timpul pentru treburi. Las laptopul deoparte şi văd dacă este frumos şi curat în casă şi dacă grădinile sunt îngrijite. Toţi copiii mă ajută cu treburile, cum ar fi mulsul caprelor, plivitul grădinii şi tunderea ierbii. Uneori, atunci când am prea multe articole, treburile pică pe locul doi. Nu mă deranjează, viaţa este aşa cum este.

După treburile casnice există o scurtă pauză de prânz. Apoi, încep pregătirile pentru cina de seară. Îmi place să gătesc foarte mult de la zero şi folosesc mai multe moduri diferite de gătit, aşa că încep devreme. Avem un grătar, un cuptor solar, un aragaz şi o sobă pentru gătit. Am încercat să-l conving pe soţul meu să-mi construiască un adevărat cuptor de cărămidă cu lemne în curtea noastră din spate, lângă grătar. Ţi-am spus că-mi place să gătesc? De obicei, gătesc mai mult decât avem nevoie şi pentru a salva prânzul de a doua zi. Uneori prepar cina târziu, atunci când avem lucruri de făcut, cum ar fi să mergem la cumpărături, să participăm la evenimente locale, să vizităm parcuri sau muzee sau ceva de genul ăsta. De obicei, aceste lucruri durează o zi întreagă, aşa că rutina este îndepărtată.

La sfârşit de săptămână îmi vizitez prietenii, pentru partidele de jocuri video, corespondez cu sora sau fratele din Pennsylvania sau doar mă uit la filme acasă, cu copiii. Încerc să-mi petrec timpul cu familia şi prietenii mei. Eu cred că cea mai bună întrebuinţare a timpului meu este în serviciul celorlalţi şi în compania altora. Uneori cos haine de vară pentru copiii mei şi pentru o fetiţă nativă de pe Rezervaţia Pine Ridge. Cos de mână, pentru că este mai simplu decât folosind o maşină, aşa că nu fac o mulţime de haine. De obicei, fac doar un set scurt sau o fustă pentru fetele mele.

Va urma...

Autor: Dody Mitchell – USA / Friendship Experiment

EN
I live on a dirt road in the northern part of the state of Arkansas in the United States of America. We live in the Ozark Mountains, though they are more like big hills. My neighbors are all older than me and reaching retirement. There is a large vegetable garden in the backyard where I spend many of my afternoons planting, weeding, watering, or harvesting vegetables. I believe in being close to the land.

My great-great grandmother was native to this land. My great grandmother taught me that without the land, we have nothing and our duty is to tend to it. My grandfather taught me we do not need much from this land to live and that we must all share what we have, joys and misery, if we plan to live at all. My father taught me that working hard is the only way to make progress and that my obstacles are not impossible to get over.

I feel close to the land where I live. The soil is red like my skin in the summertime after a sunburn. The air is clear and clean making it easier for me to breathe. The rivers are clear and have plenty of catfish, crayfish, and trout to catch and eat during a hot summer day. The lakes and rivers provide plenty of food and recreation on hot days like today. This land is beautiful and awe inspiring. I like to take day hikes and spend afternoons lounging by a river.

My day is started with my family. I have my own now that I am older. After a simple breakfast of oatmeal or two eggs, I teach my children in the morning while typing out articles for various publications. I field questions on spelling, math, and grammar from about 5 children ranging in age from 5 to 14. Then after their homework is finished, it is time to do chores. I tuck away my laptop and see to it everything is nice and tidy in the house and the gardens are tended. All of the children help with the chores like milking the goats, weeding the garden, and trimming the grass. Sometimes when I have too many articles, the chores slide a bit. I don’t mind, life is like that.

After chores, there is a brief lunch of leftovers. Then the preparations begin for the night’s dinner. I like to cook a lot from scratch and I use many different ways of cooking, so I start early. We have a barbeque, solar oven, a gas stove, and a woodstove for cooking. I am trying to convince my husband to build me a real wood-fired brick oven in our back yard next to the grill. Did I mention I love to cook? I usually cook more than we need and save the rest for lunch the next day. Sometimes I make dinner late when we have things to do, like go shopping, attend to local events, visit parks or museums, or something like that. These things usually take a whole day to accomplish and so my routine is broken up.

On the weekends I visit with friends for video game parties, chat with my sister or brother in Pennsylvania, or just watch movies with the children at home. I try to spend my time with my family and friends. I believe that the best use of my time is in service to others and with the company of others. I sometimes sew summer clothing for my children and a little native girl on the Pine Ridge Reservation. I sew by hand because it is simpler than using a machine, so I don’t make a lot of clothing. Usually, I make just a short set or a skirt for my daughters.

To be continued...

Author: Dody Mitchell – USA / Friendship Experiment


Share it!
Tags: tara, Arkansas, gradina, familie, pamant


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.