Logo

O Cupă Mondială plină de surprize

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8792 times
O Cupă Mondială plină de surprize  Image

O Cupă Mondială plină de surprize

RO
Continentul american se laudă cu o multitudine de echipe de fotbal eminente. FIFA a categorizat aceste echipe în funcție de delimitările impuse de granițele continentale. Așadar, avem într-un grup echipe din America de Nord, America Centrală și Caraibiană, iar în celălalt grup echipele sud - americane.

Dintre cele 35 de echipe din primul grup, SUA, Mexic, Costa Rica și Honduras s-au calificat pentru Cupa Mondială FIFA 2014 din Brazilia. Din cel de-al doilea grup, alcătuit din 10 membri, Columbia, Ecuador, Chile, Uruguay și Argentina s-au calificat pentru Cupă, inclusiv Brazilia, care s-a calificat automat pentru că este gazda concursului.

Deschiderea Cupei Mondiale a fost plină de surprize, la fel și prezentarea echipelor din campionat.

Echipele din America de Nord, Centrală și Caraibiană

După o serie grea de calificare sub hexagonalul CONCACAF, SUA au ajuns în vârful echipelor din această zonă, urmate de Costa Rica, Honduras și Mexic în acea ordine. Jucătorii cheie, care și-au dovedit entuziasmul pe parcursul calificării și de la care se așteaptă să facă mari suprize, sunt în ordinea următoare, după țări:

SUA: Această țară îl adoră pe Jozi Altidore, un atacant uimitor care a marcat toate cele 3 goluri pentru calificările din iunie. Clint Dempsey este, de asemenea, un atacant american demn de urmărit.

Costa Rica: Pentru această țară, Joel Campbell este jucătorul ce trebuie urmărit. Cu o tehnică de joc atât de galantă și ordonată, Cambell este un atacant valorificat și de clubul european Arsenal și de Olimpiadele Grecești.

Honduras: Roger Espinzoa, un mijlocaș uimitor, are rezistență și putere ca jucător. Născut în Honduras, el joacă cu pasiune pentru țara sa natală.

Echipele sud - americane

Echipele sud - americane și-au reînnoit echipele, iar jucătorii sunt la fel de populari. Mulți cred că Brazilia, țara gazdă, este binecuvântată natural cu darul fotbalului. Cât de adevărat este acest lucru doar finalele vor zice! Totuși, echipele camarade sud - americane cred cu totul altceva. Deloc uimitor, jucătorii lor sunt luptători viguroși, la înălțime:

Argentina: În vârful listei de jucători preferați din Argentina sunt situaţi Lionel Messi, Sergio Aguero și Gonzalo Higuain.

Columbia: Această țară sud - americană are jucători precum Radamel Falcao, mijlocașul James Rodriguez și înaintașul Teofilo Gutierrez.

Chile: Alexis Sanchez este în mod cert jucătorul de vârf pentru microbiștii din Chile, la fel că tânărul Eduardo Vargas.

Uruguay: Echipa acestei țări este dominată de Luis Suarez și fruntașul Cristian Stuani. În preliminarii, Luis Suarez (Uruguay) a marcat 11 goluri, Lionel Messi (Argentina) - 10 goluri și Gonzalo Higuain (Argentina) - 9 goluri.

Cu aceste recorduri impresionante, nu există vreun dubiu că anul acesta va fi o Cupă Mondială plină de surprize! SUA, cu toate că nu au fost considerate în istorie ca fiind o țară cu jucători de fotbal foarte buni, aduc multe surprize la Cupa Mondială. Argentina nu a demonstrat încă faptul că are cea mai bună echipă față de americani, cu golurile ei adunate în preliminarii, în ciuda avantajelor pe care le are Brazilia, prin faptul că joacă la ea acasă!

Autor: Tubonemi - Nigeria

Traducător: Alexandru Donis 

sursă foto: www.desktopexchange.net

EN
The American continent boasts of an array of eminent football teams in their own right. FIFA has categorized these teams according to the delimitation of the continental boundaries. Thus we have in one group the North, Central America and Caribbean teams and in the other group the South American teams.

Of the 35 teams in the first group, the USA, Mexico, Costa Rica and Honduras qualified for the 2014 Brazil FIFA World Cup. From the second group made up of ten members, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay and Argentina qualified for the Cup, including Brazil, who automatically qualified being the host.

The way to the World Cup was full of surprises as much as the display of these teams at the tournament itself.

North, Central America and Caribbean Teams

After a tough qualifying series under the CONCACAF Hexagonal, the USA topped the teams in this zone, followed by Costa Rica, Honduras and Mexico in that order. Key players that proved their mettle all through the qualifiers and who are great to look out for with surprises are as follows by their country:

The USA: This country adores Jozy Altidore, an amazing striker who happened to score all three goals for the country at the June qualifiers. Clint Dempsey is also one American striker to watch.

Costa Rica: For this country, Joel Campbell is the man to watch. With such keenness and gallant play pace, Campbell is a striker much esteemed also by the European club Arsenal and the Greek Olympiacos.

Honduras: An outstanding midfielder, Roger Espinoza has endurance and strength as a player. Born in Honduras, he plays with passion for his country without apologies.

South America Teams

The South America teams are renowned teams and their players are equally as popular. Many believe that Brazil, host country, is naturally blessed with the ’gift’ of football. How true this will be, only the finals will tell! Their South America comrade teams may believe otherwise though. Little wonder, their players are vigorous fighters on the pitch:

Argentina: Top on Argentina’s list of favourite players are Lionel Messi, Sergio Aguero and Gonzalo Higuain.

Colombia: This South American country has players like Radamel Falcao, midfielder James Rodriguez and centre-forward Teofilo Gutierrez to watch out for.

Chile: Alexis Sanchez is definitely the lead player for the Chileans as well as young Eduardo Vargas.

Uruguay: Dominating the Uruguan team is Luis Suarez and front man Cristian Stuani. All through the preliminaries, Luis Suarez of Uruguay scored a total of 11 goals, Lionel Messi of Argentina 10 goals and Gonzalo Higuain of Argentina 9 goals.

With these impressive records, there is no doubt that it is going to be a World Cup of surprises! The USA may not have been considered in history as a very strong international football player but there are very many surprises in this World Cup. Argentina may yet prove to be the best of all teams from the Americas with their cumulative goals scored at the preliminaries; all in spite of any home advantage that Brazil may have!

Author: Tubonemi - Nigeria


Share it!
Tags: Cupa Mondiala, Brazilia, 2014, fotbal, meciuri, echipe


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.