Logo

Filozofia Croaţiei

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 5376 times
Filozofia Croaţiei  Image

Filozofia Croaţiei

RO
O filozofie indică relaţia individuală sau naţională cu întreaga lume. Filozofia implică unele opinii şi atitudini faţă de realitate. Fiecare naţiune are propriul punct de vedere asupra lumii şi propria filozofie, inclusiv croaţii, iar acest lucru va fi discutat în acest articol. Diversitatea lumii este o parte din frumuseţea şi bogăţia ei.

Croaţii sunt o naţiune complexă ca urmare a formării din mai multe regiuni mici, care, în acelaşi timp, au o mulţime de caracteristici comune şi diferite. Unele lucruri sunt comune pentru toate regiunile croate, iar unele sunt specifice doar pentru anumite regiuni. Dalmaţienii, de exemplu, au caractere şi obiceiuri mediteraneane. Ei sunt temperamentali şi le place să cânte. Unii dintre ei sunt consideraţi ca fiind leneşi, concludentă fiind o melodie dalmată: Copacul de măslin nu este recoltat, nu este nimeni care să o facă. Locuitorii din Istria sunt consideraţi liberali şi cetăţenii lumii. Istria a aparţinut Italiei secole la rând, aşa că localnicii preferă tot ce este italian şi mai puţin ce este nou. Locuitorii din regiunea Lika sunt văzuţi ca nişte persoane conservatoare, tradiţionaliste şi închise. Cei din Zagorci pot fi avari, invidioşi şi naivi atunci când vor să creeze o anumită impresie.

Croaţii sunt o combinaţie de trei culturi: mediteraneană, central europeană şi balcanică. De la fiecare cultură au împrumutat atât bune, cât şi rele. Şi fiecare individ este unic. Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem că vicisitudinile pe care le-au avut de înfruntat croaţii au avut un efect asupra mentalităţii şi filozofiei naţionale, cum ar fi spiritul bogat şi deschiderea spre ţinuturile din jur, patrimoniul austro-ungar, dar şi neîndemânarea. De asemenea, croaţii au avut un impact asupra naţiunilor vecine, cu care au stabilit de comun acord să se adapteze şi să producă o schimbare, deci sunt cu siguranţă mult mai multe asemănări între ei decât sunt cu alte ţări europene.

Croaţii sunt mândri că fac parte din Europa Mediteraneană şi Centrală, însă două treimi dintre ei se simt ruşinaţi de influenţele lor balcanice, majoritatea considerându-le negative. Balcania este un ţinut care, la un moment dat, a făcut parte din Imperiul Otoman, inclusiv unele părţi ale Croaţiei, existând astfel şi o influenţă otomană. Imperiul Otoman a cuprins diferite etnii, religii şi culturi. Partea bună a fost intoleranţa religioasă pentru Evul Mediu.

A existat o perioadă de criză în Balcani la începutul anilor \\\\\\\'90, când orice identificare cu termenul de balcanici era considerată o insultă şi o ruşine, iar acest lucru nu s-a schimbat prea mult până astăzi. Acesta este unul dintre motivele pentru care croaţii folosesc mai degrabă eufemismul sud europeni pentru cuvântul balcanici. Croaţii doresc să se separe de percepţia occidentală cum că ei ar fi partea întunecată, sângeroasă şi incultă a Europei.

Va urma...

Autor: Hrvoje81/Fraxinus – Croatia / National Philosophy

EN
A philosophy indicates the individual or national relation with the world, which occupies a certain point of view. Philosophy involves making certain views and attitudes towards reality. Each nation has its own point of view of the world, its philosophy , including Croats, and this will be discussed in this article. The diversity of the world is part of its beauty and richness.

The Croats are a complex nation because consist of members of many small regions, which at the same time have a lot of common and different characteristics. Some things are common to all Croatian regions and some are specific only to certain regions. Dalmatians, for instance, have Mediterranean character and customs. They are temperamental and love to sing. Some are considered as lazy which is evident from one Dalmatian song: Olive tree is not harvested, there is no one to pick it. Istrians are considered as a liberal and citizens of the world. Istria was part of Italy for centuries, so Istrian more prefer everything Italian and don’t like newcomers. People of the region of Lika are private, traditional , conservative Highlanders. Zagorci may be avaricious, envious and when want to fix the impression, naive.

The Croats are a mix of three cultural circles: Mediterranean, Central European and Balkan. They have something good and bad of all this three cultural circles. And every individual is unique. Yet, we must admit that everything what the Croats have experienced, fairly has determined the effect on their mentality and national philosophy, like the rich spirit and openness of the Mediterranean, solid Austro-Hungarian heritage and as a third, effect of the Balkans, with all its charms, but also the rawness. The Croats have also impacted other neighboring nations and mutually have been changing and adapting with them, so are definitely more similar to each other, than are similar to other European nations.

The Croats are proud to be a part of the Mediterranean and Central Europe, but also two-thirds of the Croats are ashamed of Balkan influences, mostly considering it negative. The Balkans is an area that at one time was within the Ottoman Empire, including some parts of the Croatia, so there is the influence of the Ottoman heritage too. The Ottoman Empire consisted of the different ethnicities, religions and cultures. The good thing was religious tolerance inconceivable for the Middle Ages.

There was hysteria against the Balkans among the Croats at the beginning of the 1990s, when any identification with the term Balkans was considered as an insult and disgrace and this hasn’t changed much untill today. That is one of the reasons why the Croats rather use the euphemism Southeastern Europe for the word Balkans. The Croats want to separate from the western perception of the Balkans as a dark, bloodthirsty, uncultured part of Europe. 

To be continued...

Author: Hrvoje81/Fraxinus – Croatia / National PhilosophyShare it!
Tags: philosophy, national, people, Croatia


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.