Logo

Mereu aici şi peste tot!

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 17822 times
Mereu aici şi peste tot! Image

Mereu aici şi peste tot!

RO
Evenimentele din viaţa reală care modelează lumea noastră sunt acum aduse la uşa ta sau, mai mult, pe ecranul telefonului sau pe computer sau pe orice alt dispozitiv inteligent pe care îl aveţi. Prin familiarizarea cu aceste rapoarte zilnice de ştiri puteţi să spuneţi în ce direcţie un popor sau naţiuni se îndreaptă.

Vă puteţi dezvolta propriile opinii cu privire la probleme şi face contribuţii pozitive la schimbarea lumii noastre. În cazul în care rapoartele de ştiri stimulează intelectul dumneavoastră, atunci sunteţi educaţi. Veţi afla ceva de care nu ştiaţi înainte, care vă va îmbogăţi mintea şi vă va face să înţelegeţi mai bine evenimentele globale.

Ştirile noastre zilnice vă vor spori curiozitatea dumneavoastră şi vă vor oferi o perspectivă răcoritoare cu privire la diferitele popoare şi locuri care există peste tot în lume şi la evenimentele înveselitoare care li se întâmplă lor şi în jurul lor.

Spre exemplu, în ultimele 7 zile:

Din Sudan: Vine o veste bună despre o femeie - Meriam Ibrahim, din părinţi musulmani, care a fost condamnată la moarte pentru că s-a măritat cu un bărbat creştin şi care va fi eliberată în câteva zile, datorită presiunii exercitate de comunitatea internaţională. Doamna a dat naştere în închisoare la o fetiţă! Această veste este binevenită, deoarece este întotdeauna mai bine să trăieşti în pace şi armonie, indiferent de religia, rasa sau cultura altor persoane. Nu credeţi la fel?

Din Nigeria: Cântăreţul popular Patoranking a lansat un remix al noului single ’Girlie O’, pentru care a făcut un duet cu formidabila cântăreaţă Tiwa Savage. Dacă vă place muzica, fiţi gata să dansaţi pe acest remix!

Din Italia: Un vas italian de patrulare marină a luat o barcă cu imigranţi provenind din Africa de Nord. Barca transporta peste 400 de persoane, inclusiv peste 200 de copii, majoritatea din Siria şi Egipt. Acum, oamenii stau de veghe să raporteze autorităţilor în cazul în care zăresc transporturi ilegale de copii în străinătate. Un mod frumos de a ne proteja copiii, nu-i aşa?

Din Kenya: De puţin timp, bucătăria chineză este tot mai populară în regiunile africane din estul Kenyei. Fang Fang este un restaurant chinezesc în Nairobi, Kenya. Rapoartele spun că drumul spre inima unui kenyan trece prin stomacul lui. Dacă acest lucru este adevărat, atunci restaurantele chinezeşti trebuie să facă o mulţime de bani acolo. Astfel, prezenţa chineză în această ţară africană nu este numai tehnologică, ci, de asemenea, gastronomică. Dacă se întâmplă să vizitaţi Nairobi, poate vă decideţi să încercaţi unele mâncăruri picante chinezeşti şi să le comparaţi cu unele dintre felurile de mâncăruri locale din Africa. Lăsaţi-vă papilele gustative să decidă!

Acesta este doar un exemplu şi o bucăţică din aisberg! Din moment ce corespondenţii noştri vă aduc ştiri, povestiri şi imagini ale evenimentelor zilnice, veţi fi cu siguranţă încântaţi şi inspiraţi. Prin ochii lor, veţi vedea lumea. Se întâmplă aici, cu ZAPPER – ZILNIC!

Autor: Tobonemi - Nigeria

EN
Real life events that shape our world are now brought to your door step, or more practically, your phone or computer screen or any smart device you have. By getting acquainted with these daily news reports, you can tell in what direction a people or nations are going.

You can develop your own opinions on issues and make positive contributions for change in our world. If the news reports stimulate your intellect, then you are being educated. You would learn something you may have never known before and that makes your mind richer and your global understanding of events a lot better.

Our daily news would enhance your curiosity and give you a refreshing insight into the different peoples and places that exist all over the world and the exhilarating events that happen to them and happen around them.

For example in the last seven days:

From Sudan: It is great news that a lady -Meriam Ibrahim- of muslim parentage, who was sentenced to death for marrying a Christian man will be freed in a few days, thanks to pressure from the international community. The lady gave birth in prison to a baby girl! This news is welcoming as it is always better to live in peace and harmony irrespective of other people’s religion, race or culture. Don’t you think so?

From Nigeria: Popular music star Patoranking has released a remix of his new single ’Girlie O’, where he featured delectable songstress Tiwa Savage. If you love music, get ready to dance to this new re-mix!

From Italy: An Italian navy patrol ship picked up a migrant boat coming from North Africa. The boat was carrying over 400 people including over 200 children, mostly from Syria and Egypt. Now, people can be on the watch to report to the authorities if they see children being illegally shipped abroad. A nice way to protect our children, don’t you think so?

From Kenya: Only recently, Chinese cuisine is getting more popular in Africa’s eastern nation of Kenya. Fang Fang is a Chinese restaurant in Nairobi, Kenya. Reports say that the way to a Kenyan’s heart is through his stomach. If that is true, then the Chinese restaurants must be making a lot of money there. Thus the Chinese presence in this African country is not just technological but also gastronomical. If you happen to visit Nairobi, you may decide to try some spicy Chinese cuisine and compare it with any of the local African dishes in the vicinity. Let your taste buds be the judge!

This is just a sample and a tip of the iceberg! As our correspondents bring you news, stories and pictures of daily happenings, you will surely be thrilled and inspired. Through their eyes you will see the world. It’s happening here on ZAPPER-TODAY!

Author: Tobonemi - Nigeria

Share it!
Tags: stiri zilnice, opinii, popor, cultura


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.