Logo

Păsările care îndeplinesc dorinţe

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 8876 times
Păsările care îndeplinesc dorinţe  Image

Păsările care îndeplinesc dorinţe

RO
Legenda lui ’Leke Leke’ este atât de adevărată pentru copiii nigerieni, încât și adulții au ajuns să o creadă.

Leke Leke este numele local dat păsării tropicale Pelecaniformes Phaethontidae, o specie specifică acestei părți a Africii. Păsările tropicale sunt subțiri, cu cozi lungi și acoperite de pene. Există păsări tropicale cu coada roşie şi despicată şi păsări cu coada albă. Zboară de obicei în grupuri, în special seara, când copiii se întorc de la şcoală sau sunt afară, jucându-se.

Imediat cum se văd păsările, toate activităţile încetează! Poate că băieţii se jucau fotbal, iar fetele jocul tente, când se bate din palme şi se dă din picioare, dar totul se opreşte imediat ce apar păsările. Imediat, toţi copiii ridică mâinile şi le leagănă în aer şi încep să alerge după stolul de păsări strigând şi cântând entuziasmaţi: ’Leke Leke, dă-mi zece-zece degete!’. Repetă aceste versuri pe linia melodică a unui cântecel, plin de elan şi de credinţă până când păsările nu se mai văd.

Ce ar putea oare să însemne vorbele copiilor, ’Leke Leke, dă-mi zece degete’, în timp ce erau cu mâinile în sus? Ei bine, legenda spune că atunci când îţi ridici mâinile şi îţi întinzi cele zece degete în aer când zboară pe deasupra ta Leke Leke (şi prin asta se înţelege întregul grup de păsări), vei primi cu siguranţă o emblemă albă pe unul sau mai multe din cele zece degete! Dacă sunteţi norocoşi şi Leke Leke au fost generoase, se poate ca toate degetele dumneavoastră să fie înfrumuseţate cu minunata emblemă albă. De obicei, aceasta apare doar pe unghii a doua zi, când va treziţi dimineaţa. 

S-a adeverit legenda aceasta vreodată pentru mine? Trebuie să mărturisesc faptul că, fiind copil, mi s-a întâmplat! Mai mult de trei ori, îmi amintesc că după ce mi-am legănat mâinile în aer pentru Leke Leke, m-am trezit a doua zi şi – hei, degetele mele aveau embleme albe. Probabil că unii dintre prietenii mei care au făcut acelaşi lucru mi-au arătat şi ei cu mândrie semnele lor, unele mult mai frumoase decât ale mele. Dacă Leke Leke sunt cu adevărat drăguţe, fac în aşa fel încât emblema să fie ondulată frumos pe unghiile tale.

Fiind mai în vârstă acum, îmi amintesc cât de trişti eram pentru că trebuia să ne tăiem unghiile pentru şcoală, dacă emblema albă oferită de Leke Leke era pe vârful unghiilor. Dacă ne tăiam unghiile, evident semnul dispărea, la fel şi norocul pe care probabil Leke Leke îl oferea odată cu emblema albă.

Adulţii credeau, de asemenea, în păsările Leke Leke şi zâmbeau când copiii lor le arătau semnele lor albe. Uneori, era un semn că acel copil era un copil bun. Alţii spuneau că petele sau emblemele albe de pe unghii sunt o problemă medicală, dar nu pot să-mi amintesc de niciun copil care să fi avut probleme de sănătate atribuite emblemelor albe toată viaţa mea!

Chiar şi acum, după mulţi ani, când văd un stol de Leke Leke zburând deasupra, mă uit la unghiile mele nostalgic şi aproape aştept să-mi apară pete albe a doua zi dimineaţă. Copiii încă strigă cântecul lor păsărilor şi mă întreb dacă această legendă va pieri vreodată.

Autor: Tubonemi - Nigeria / Legende urbane

EN
The legend of ’Leke Leke’ is so believed among young Nigerian kids that even adults have come to believe it.

Leke Leke is the local name given to the Tropic-bird Pelecaniformes Phaethontidae, which is a popular species in this part of Africa. The Tropic birds are slender white birds with long tail feathers. There is the red-billed tropic bird and the white-tailed tropic bird. They usually fly in groups especially in the evenings when kids are back home from school and are outside playing.

As soon as the birds are sighted in the air that immediately stops every activity! The boys could be playing football and the girls the hand-clapping and leg-waving game of tente when everything would halt as soon as the white birds appear. Instantly, all the kids would raise and wave their hands in the air and begin to run after the swarm of flying birds crying and chanting in excitement: ’Leke Leke, give me ten-ten fingers!’. They would repeat this chant in a sing-song manner with great excitement and belief until the birds would disappear out of sight.

What in the world did kids mean by ’Leke Leke give me ten-ten fingers’ with their hands all up in the air?’ Well, legend has it that when you raise your hands and wave all your ten fingers in the air when ’Leke Leke’ (which refers to all the white birds as a group) is flying up above, you will surely get a beautiful white-crest on one or more of your ten fingers! If you were lucky and Leke Leke was kind to you, you could get all your fingers beaming with the beautiful white crest. Usually, the white crest would only appear on your nails the next day, when you woke up from bed in the morning.

Was this legend ever true for me? I have to say that as a kid growing up, it happened to me! More than thrice, I recall that after waving my hands in the air to Leke Leke I would wake up the following day and hei my fingers would be crested in white patches. Some of my friends who had waved to Leke Leke would proudly show me their own white crests, some more finely set than mine. If Leke Leke were really nice, they would make your white crest very nicely curved on your nails.

Older now, I remember how sad we would be when we had to trim our long nails for school, if Leke Leke’s white crest was at the very tip of our ails. If we cut our nails that meant that the beautiful crest would be lost and perhaps any good fortune that Leke Leke gave with it.

Adults believed in the Leke Leke birds too and smiled when their kids displayed their white crests. Sometimes, it was a sign that the child was a good child. Others have said white spots or crusts on finger nails is a medical issue, but I cannot remember any kid having any medical issue attributed to the white crusts all my life!

Even now, many years after, when I see a swarm of Leke Leke flying up above, I look at my hands in nostalgia and half-expect the white crusts to appear on my nails by morning. Kids still call out to Leke Leke today and I wonder if the legend will ever die.

Author: Tubonemi - Nigeria / Urban legends


Share it!
Tags: legenda urbana, Leke Leke, stol, pasari


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.