Logo

Legenda din vis: "Ucide-o, ea este vrăjitoarea!"

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9352 times
Legenda din vis: "Ucide-o, ea este vrăjitoarea!" Image

Legenda din vis: "Ucide-o, ea este vrăjitoarea!"

RO
Când a sosit momentul, Tunde a purtat o mânecă lungă de culoare roşie pe un pantalon negru. El a mers pe coridor cu capul în jos până la camera de zi şi a luat cadoul de la tatăl său. Mulţimea adunată l-a aplaudat de bun venit, iar oameni pe care nu-i întâlnise sau văzuse înainte îi atingeau umerii şi capul, îl îmbrăţişau şi-l sărutau.

El era pierdut cu mintea la soarta tatălui său în acea dimineaţă şi se ruga ca omul Orisha să apară şi să salveze ziua. Cum dreperiile de la camera de zi erau trase şi oamenii erau pe drumul pavat, el s-a uitat în sus şi-a văzut un scaun de domnie. Încăperea avea un aspect diferit faţă de cum era înainte, cu puţină nuanţă de roşu pe pereţi şi uşi, cum sunt cele ale castelelor. În ceea ce suna ca vocea unui prieten şi-a auzit numele din spate, ’Tunde’. El s-a întors şi precum zâmbetul cald dat de-o îmbrăţişare l-a văzut din nou pe tatăl său. El a fugit la el şi l-a sărutat ca şi cum nu-l văzuse de secole. ’Pot să deschid cadourile acum?’, a întrebat el. ’Da, se poate, prinţul meu’, a răspuns tatăl său. Dar nedumerirea cauzată de ce văzuse în cutie i-a dat frisoane. Era cuţitul pe care îl folosise pentru a-l ucide pe tatăl său într-unul din visele sale.

Dintr-o dată, cutia a căzut şi tatăl care era înainte devenise pentru el o altă persoană. Mulţimea din sală a început să cânte: ’Ucide-o, ea este vrăjitoarea! Omoar-o, ea este vrăjitoarea!’. Când s-a întors a văzut-o pe mama lui cu mâinile încrucişate şi gura cusută zbătându-se în agonie, în genunchi, cu ochii plângând şi şoptind: ’Ajută-mă’. Apoi l-a văzut pe Orisha, omul din viziunile sale, aşezat pe tron, cu un personal în partea dreaptă.

Sora lui era aşezată la picioarele lui şi cei doi fraţi mari, cu ochii roşii, stăteau în picioare lângă el. În timp ce se uita în jur, l-a auzit pe Orisha spunând cuvintele tatălui său: ’să fii puternic, ţine-te bine şi fii bărbat’. Din spate venea tatăl său cu lama tăioasă. Disperat, a încercat să evadeze, însă diavolii l-au blocat. În timp ce se lupta să se elibereze din braţele lor, s-a trezit din somnul său şi prima persoană pe care a văzut-o a fost mama lui care îi făcea curat în cameră. Rapid a alergat şi a îmbrăţişat-o, spunându-i încet: ’Te iubesc, mama’. I-a mângâiat capul uşor, ea s-a aplecat pe spate, s-a uitat la el amuzată şi a zis: ’Şi eu te iubesc’.

În aceeaşi zi, la şcoală a fost introdus un nou profesor, care s-a întâmplat să fie acelaşi bărbat pe care l-a văzut în vis. A mers până la el, s-a uitat la el cu zâmbetul cel mai josnic posibil, s-a aplecat cu mâinile în faţă pentru o strângere de mână şi i-a zis: ’Bună! Numele meu este Orisha, de acum înainte, eu sunt profesorul tău de istorie.’

Autor: Emmanuel Amedu – USA / Legende urbane

EN
When the moment came Tunde wore a red long sleeve on a black trouser. He walked the corridor with his head down to the sitting room and the gift his father gave him in his hands. Cheering crowds greeted him welcome, hands touching his shoulders and head, hugs and kisses from people he has never met or seen before.

He was lost as his mind wondered far away mourning his father’s fate and praying that the man Orisha would appear and save the day. As the curtains to the sitting room opened and the people paved way he looked up and saw a throne. The setting of the room had a different look from what it used to be with a touch of red on the walls and doors like those of castles. In what sounded like the voice of an only friend he heard his name from behind, ’Tunde’. He turned around and like the warm smile of an embrace he saw his father again. He ran to him and kissed him liked he had missed him for centuries. ’Can I open my gifts now?’, he asked. ’Yes, you can, my prince’, his father replied. But to his bewilderment what he saw in the package sent chills into his system. It was the knife that he used to kill his father in one of his dreams.

Suddenly the box dropped and the father he knew became a different person to him. The crowd in the room broke into chant ’kill her, she is the witch! Kill her, she is the witch!’. When he turned round he saw his mother with hands tangled and mouths stitched writhing in agony on her knees, with weeping eyes that whispered ’Help Me’. With his gob opened wide he saw Orisha, the man from his visions seated on the throne with a staff on his right hand. His sister was sitting at his feet and his two big brothers with red eyes were standing side by side with him. As he looked on he heard Orisha spoke his father’s words, ’be strong, hold on tight and be a man’. Coming from behind was his father with the knife. Frantic with despair he dashed for escape but the devils blocked him.

As he fell into their arms struggling to break free, he woke up from his sleep and the first person he saw was his mom cleaning his room. Quickly he ran and hugged her and said softly to her ’I love you mom’. Caressing his head gently, she leaned it backwards, looked at him in amusement and said ’I love you too’.

That same day in school a new teacher was introduced, and he happened to be the same man he saw in his dream. He walked up to him looked at him with the most despicable grin he had ever seen, leaned his hands forward for a hand shake and said, ’Hi! my name his Orisha, henceforth I am your history teacher’.

Author: Emmanuel Amedu – USA / Urban legends

Share it!
Tags: vis, legenda, poveste, Orisha, profesor


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.