Logo

Lapu - Lapu

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 7385 times
Lapu - Lapu Image

Lapu - Lapu

RO
Legendele urbane sunt considerate a fi unele dintre cele mai populare poveşti folclorice care afectează, uneori, viaţa oamenilor dintr-o anumită ţară în care legenda a existat. Cu toate acestea, există cazuri în care aceste legende urbane s-au dovedit a fi reale, prin urmare, legenda în sine este cu siguranţă adevărată. Dar la fel de bine există legende care nu sunt adevărate, deoarece acestea sunt doar versiuni exagerate ale unor poveşti care s-au transmis din generaţie în generaţie.

Legende urbane populare în Filipine

În Filipine există două tipuri de legende urbane cu o foarte mare popularitate – naturale şi legende urbane supranaturale. Citând câteva exemple specifice de legende urbane pentru fiecare tip este foarte important, în scopul de a determina diferenţa mare dintre cele două.

Aceste două tipuri de legende urbane sunt cele mai interesante poveşti de care lumea şi turistul din diferite ţări se simt atraşi. Iată cele două tipuri de legende urbane din Filipine, împreună cu câteva exemple specifice, care ar uimi oamenii datorită implicării mai multor persoane, evenimente, locuri şi toate celelalte lucruri, ca parte din aceste legende urbane.

Legende urbane naturale

Când oamenii vorbesc despre aceste legende urbane naturale din Filipine, tema comună este mai mult despre popularitatea şi incidentele neaşteptate care se întâmplă în viaţa oamenilor. Este mai mult vorba despre legendele cu eroi, celebrităţi, spectacole, precum şi toate celelalte evenimente care afectează viaţa oamenilor.

Exemple specifice de acest tip de legende fac referire la eroii naţionali care au luptat şi şi-au sacrificat viaţa doar pentru dobândirea democraţiei în ţară, cum sunt legendele lui Jose Rizal, Lapu - Lapu şi multe altele. Există, de asemenea, legendele urbane despre celebrităţi, cum ar fi Nora Aunor, Julie De Vega, Romy Diaz şi multe altele. În afară de acestea, mai există legendele urbane despre anumite locuri, cum ar fi Legenda Academiei Militare din Filipine şi multe altele. 

Va urma...

Autor: Amitbt - Israel / Legende urbane

EN
Urban legends are considered to be one of the most popular folkloric stories that sometimes affect the lives of the people living in the country where the said legend was told. However, there are instances that these urban legends came from its real origination hence the legend itself is definitely true. But at some point, there are also legends that are not true as they are just exaggerated versions of stories that have been passed from generation to generation.

Popular Urban Legends in the Philippines

In the Philippines, there are two types of urban legends that are gaining popularity -- the natural and the supernatural urban legends. Citing some specific examples of urban legends on each type would be very essential in order to determine the big difference between the two. These two urban legends are the most admirable stories that every people even the tourist from different countries are really impressed of. Here are the two types of urban legends in the Philippines along with some specific examples that would make people feel amazed as to the involvement of several names of people, events, places and all other things as part of these urban legends.

Natural Urban Legends

When people talk about these natural urban legends in the Philippines its common theme is more about the popularity and unexpected incident that happens to the life of the people. It is more of legends from heroes, celebrities, shows, and all other events that affect people’s life.

Specific examples of this type of legends includes the legends of national heroes who fought and sacrifice their life just to acquire democracy of the country like the legends of Jose Rizal, Lapu-Lapu, and many other. There are also urban legends for celebrities like Nora Aunor, Julie De Vega, Romy Diaz and many more. Apart from this, there are also urban legends in places like the legend of the Philippine Military Academy and many others. 

To be continued...

Author: Amitbt - Israel / Urban legends

Share it!
Tags: legenda urbana, naturale, Filipine, fantome


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.