Logo

Jocuri de vacanta

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 16723 times
Jocuri de vacanta  Image

Jocuri de vacanta

RO
Toate țările de pe Pământ au jocurile și sporturile proprii. Ele sunt la fel de necesare vieții cum sunt mâncarea și băutura. Bangladesh este o țară tropicală. Deci ar trebui să avem jocuri și sporturi adecvate pentru climatul nostru. Din fericire, avem multe jocuri și sporturi în aer liber.

În primul rând, trebuie să menționez jocul național Ha-du-du. Este un joc destul de popular în Bangladesh. Pentru acest joc este ales prima dată un teren și este trasată o linie prin mijloc, care să-l împartă în două jumătăți. Jucătorii sunt împărțiți în două echipe. Apoi un jucător dintr-o echipă merge spre linia din mijloc, pe teritoriul celelaltei echipe, în timp ce strigă ha-du-du’ sau ’du-du-du’ fără să respire.

Obiectivul lui este să atingă un jucător din cealaltă echipă în timp ce strigă ha-du-duși să se întoarcă înapoi în terenul lui fără să fie prins de vreunul dintre jucătorii echipei adverse. Jucătorul care este atins devine ’mort’. Cel care este prins pe teritoriul advers este şi el ’mort’ sau descalificat. Dacă toți jucătorii unei echipe sunt ’morți, iar cealaltă echipă încă mai are câțiva jucători în viață, atunci aceasta din urmă este învingătoarea și câștigă un punct.

Daria Bandha este un alt joc popular din țara noastră. În acest joc, un teren sau o suprafață (uneori poteci laterale) este construit după câteva reguli care presupun împărțirea egală prin linii care păstrează o distanță egală între jucătorii din cele două echipe. Jucătorii dintr-o echipă stau în afara terenului, iar jucătorii celeilalte echipe stau pe fiecare linie, înfruntând oponenții. Jucătorii care stau în afară intră pe teren unul câte unul și încearcă să-l parcurgă până la linia de final. Dacă toți jucătorii unei echipe pot parcurge terenul de la punctul de start până la punctul de final și viceversa, atunci echipa respectivă câștigă jocul.

Va urma...

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh / Gimme Five

Traducător: Emmy Jk

EN
All nations on earth have their own games and sports. They are as much a necessity of life as food and drink are. Bangladesh is a tropical country. So we should have games and sports suitable to our climate. Luckily, we have many such outdoor games and sports.

First of all, I must mention the national game Ha-du-du. It is quite popular game in Bangladesh. For this game at first a field is selected with a line in the middle dividing the field into two halves. All the players are divided into two teams. One player of a team goes across the middle line into the area of the other team all the while uttering ’ha-du-du’ or ’du-du-du’ without taking any breath.

His object is to touch a player of the other team while he goes on uttering ’du-du-du’ and to come back to his own area without being caught, held back or seized within the area of the other team by any of its members. The player who gets touched is called ’dead’. The player who is caught or held back within the area of the other team is also ’dead’ or out. If all the player of one team are thus ’dead’ and the other team has some of its player still ’living’ the former party is said to be defeated and the latter party wins a point.

Daria Bandha is another popular game of our country . In this game a field or surface (sometimes side paths) is made under certain rules equally divided with lines keeping equal distance from each of the players of the other team stands outside the field and each of the players of the other team stands on each line facing at least on opponent players. Players standing outside enter into the field one by one and try to pass across the field to the finishing end. If any player of a team can cross the field from the starting point to the finishing point and viceversa, the team concerned wins the game.

To be continued...

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh / Gimme Five

Share it!
Tags: jocuri, Bangladesh, copii, teren


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.