Logo

INVITAŢIE LA PRIETENIE...din jurul lumii!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12964 times
INVITAŢIE LA PRIETENIE...din jurul lumii!  Image

INVITAŢIE LA PRIETENIE...din jurul lumii!

RO
Se spune că ’personalitatea este pentru om ceea ce parfumul este pentru o floare.’ (Charles Schwab). Nu am putea exista fără o personalitate proprie, care să fie cartea noastră de vizită în lume.

Prin prezenta ’INVITAŢIE LA PRIETENIE...din jurul lumii’, echipa ZAPPERS, scriitori şi personalităţi din toate ţările îşi deschid sufletul în faţa voastră, a cititorilor noştri...Veţi citi poveşti ’artistice’, dar simple şi umane, sensibile, fragile sau puternice...precum personalităţile lor. Urmându-le exemplul, alegeţi pe cel care se potriveşte personalităţii voastre şi aflaţi mai multe despre el şi locul în care trăieşte...

Împreună vom crea o adevărată ’punte’ între generaţii, civilizaţii, culturi, care, de cele mai multe ori, se pierde în negura timpului şi a nepăsării, dar care, dacă vrem cu adevărat, se poate consolida în cea mai frumoasă prietenie!

Nu uitaţi, este o OCAZIE UNICĂ, peste 20 de scriitori îşi dau mâna pentru a afla şi ei cât mai multe despre voi, poveştile voastre, visurile voastre împlinite sau nu...Nu vă sfiiţi, nimeni nu va şti decât voi şi noul vostru Prieten. Puteţi să le scrieţi pe adresa de e-mail din lista de mai jos.

’Friendship Experiment’, dacă putem să ne exprimăm aşa, se încheie la sfârşitul lunii iunie. Vă aşteaptă o lună întreagă de prietenie şi experienţe comune, de schimb de idei şi impresii, este ’luna sufletelor deschise’ la Zappers.

Şi asta nu este tot! Fiecare scriitor îşi va alege ’prietenul’, va alege persoana cu povestea cea mai interesantă , pe care o va transforma ’artistic’ într-o ’nuvelă scurtă’ ce va fi publicată pe 1 iulie în Zappers.ro.

Practic, depinde doar de tine să faci parte dintr-o echipă distractivă, antrenantă, cu spirit de aventură, în care primează relaţia one-to-one care se creează între oameni.

EN
It is said that ’personality is to people what perfume is to a flower.’ (Charles Schwab). We could not exist without its own personality, which is our business card in the world.

With this ’INVITATION TO FRIENDSHIP...around the world’, ZAPPERS team, writers and personalities from all countries open their soul to you, our readers... You will read ’artistic’ stories, but simple and human, sensitive,weak or strong... like their personalities. Following their example, choose the one that fits your personality and find out more about it and where they live...

Together we will create a true ’bridge’ between generations, civilizations, cultures, which often is lost in the mists of time and neglect, but if we really can enhance the beautiful friendship!

Do not forget, it is a unique opportunity, over 20 writers give their hands to find themselves more about you, your stories, your dreams fulfilled or not ... Do not be afraid, no one will know, unless you and your newfriend. You can write them on the e-mail address from the list below.

’Friendship Experiment’, if we can say so, ending in late June. We expect a full month of friendship and shared experiences, exchange ideas and impressions, is ’the souls open month’ at Zappers.

And that’s not all! Each writer will select their ’friend’, will choose the person with the most interesting story, which will ’artistic’ transform in a ’short story’, which will be published on July 1 on Zappers.ro.

Share it!
Tags: invitatie, prietenie, scriitori, Zappers, povesti


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.