Logo

Inti Raymi – Festivalul Soarelui

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 14903 times
Inti Raymi – Festivalul Soarelui  Image

Inti Raymi – Festivalul Soarelui

RO
Cel mai bine cunoscută civilizaţie istorică din Peru este cea a incaşilor şi nu este nevoie decât de o privire pentru a ne da seama că influenţa incaşă este încă vie în cultura modernă peruviană. În zilele noastre, chiar şi peruvienii moderni celebrează sărbătorile antice care i-au înrădăcinat pe strămoşii lor în poporul incaş. Regiunea Cuzco, în particular, este căminul unuia dintre cele mai populare şi îndrăgite festivaluri care se referă la cultura incaşă – Inti Raymi. Celebrată atât de indigeni, cât şi de peruvienii moderni, Inti Raymi, sărbătoare cunoscută şi ca ’Festivalul Soarelui’, este un exemplu evident de cultură unică şi minunată pe care o veţi găsi în Cuzco, precum şi în Peru modern.

Festivalul Soarelui a fost iniţial un festival incaş în onoarea lui Inti, zeul soarelui. Având loc în timpul solstiţiului de iarnă, el reprezenta, istoric vorbind, o modalitate de a grăbi sosirea Anului Nou Andin. În mod istoric, ceremonia religioasă propriu-zisă era organizată în aşa fel încât să reediteze povestea creaţiei, conform învăţăturilor incaşe.

Întinzându-se pe un interval generos de nouă zile, celebrarea includea de toate, de la costume colorate, la muzică zgomotoasă, la sacrificii de animale în onoarea lui Inti şi cu speranţa că totul va fi bine pentru oameni în anul următor. Iniţial, se practicau şi ceremonii religioase de purificare, care includeau îmbăierea în anumite locuri şi postul pentru o foarte lungă perioadă de timp. Celebrarea religioasă a rezistat până când a fost interzisă de cuceritorii spanioli în 1535.

Deşi celebrarea religioasă a pierit de mult timp, este foarte adevărat că sărbătoarea în sine s-a păstrat, mulţumită atât tradiţiilor orale ale indigenilor andini, precum şi legăturilor culturale incredibil de puternice pe care majoritatea peruvienilor încă le resimt faţă de cultura incaşă. În 1944, a avut loc o punere în scena istorică, organizată de actori indigeni conduşi de un istoric local. Festivalul reeditării, care se baza în principal pe o serie de documente scrise în secolul al 16-lea, de cronicarul Garcilaso de la Vega, a fost extraordinar de bine primit. De atunci, popularitatea reeditării acestei sărbători (iar mai târziu, celebrarea ei regulată) a devenit populară printre andinii de pe tot cuprinsul fostului teritoriu incaş. Cel mai popular rămâne în Cuzco.

Astăzi, Inti Raymi este sărbătorit pe 21 şi 22 iunie, în funcţie de an. Oamenii din Peru poartă costume cu adevărat istorice, inclusiv măşti împletite şi uniforme în culori aprinse, pentru a celebra cultura unică a regiunii lor. Printre trăsăturile specifice sărbătorii Inti Raymi se numără muzica peruviană tradiţională, servirea unei game variate de mâncăruri pe bază de porumb şi băuturi chicha, o băutură fermentată. În Otavalo, Inti Raymi cuprinde, de asemenea, şi un marş cu steaguri în culori aprinse, ce prezintă unitatea şi diversitatea.

Desigur, Inti Raymi nu mai este astăzi o celebrare strict indigenă, cum obişnuia să fie cu ani în urmă. Astăzi este normal ca şi turiştii să se bucure împreună cu poporul indigen de Inti Raymi. Fie că este vorba de turiştii care se bucură de dansurile indigenilor, localnicii care se bucură de minunata selecţie de mâncăruri specifice lui Inti sau mulţimile ascultând formaţiile de muzică peruviană tradiţională, fără-ndoială că toţi cei pe care îi vedeţi în cadrul celebrării Inti Raymi se distrează de minune.

Autor: Ossiana Tepfenhart – USA / Special world – Eu sunt special 

Traducător: Ioana Mangalea

EN
Peru’s most well-known historical civilization is that of the Incas, and a mere glance at modern Peruvian culture shows that the Incan influence is still very much alive. These days, even modern Peruvians celebrate ancient holidays that got their initial roots among the Incan people. The Cuzco region in particular is host to one of the most popular and loved festivals pertaining to Incan culture – Inti Raymi. Celebrated by both indigenous and modern Peruvians alike, Inti Raymi, also known as the ’Festival of the Sun’ is a striking example of the unique and wonderful culture you’ll find in Cuzco as well as throughout modern Peru.

The Festival of the Sun originally was an Incan festival that was made to celebrate Inti, the sun god. Hosted annually on Winter Solstice, it was historically a way to usher in the Andean New Year. Historically, the actual religious ceremony was made to re-enact the creation story of Inca lore.

Lasting a whopping nine days, the celebration included everything from colorful costumes, to loud music, to animal sacrifices to Inti in hopes that things would go well for the people in the coming year. Originally, it also involved religious purification preparations, including bathing in specific locations and fasting for a long period of time. The religious celebration continued to happen until it was banned by the Spanish conquistadors in 1535.

Though the religious celebration is long gone, the fact is that the holiday itself persevered, thanks to both the oral traditions of the indigenous Andeans as well as the incredibly strong cultural ties that the majority of Peruvians have to Incan culture. In 1944, a historical reenactment was done by a group of indigenous actors led by a local historian. The festival reenactment, which was largely based off of a series of documents written by 16th century chronicler Garcilaso de la Vega, was received extremely well. Since then, the popularity of the holiday reenactment (and later, the regular celebration) became widespread amongst Andean people throughout former Inca territory. It remains most popular in Cuzco.

Now, Inti Raymi is celebrated on June 21st or June 22nd, depending on the year. People throughout Peru use historically accurate costumes, including woven masks and brightly colored uniforms, to celebrate the area’s unique culture. Other common attributes of Inti Raymi celebrations include traditional Peruvian music, serving a very wide variety of maize-based foods, and drinking chicha, a fermented beverage. In Otavalo, Inti Raymi also includes a march featuring brightly colored flags that represent unity and diversity.

Of course, Inti Raymi is no longer an indigenous-only celebration like it used to be years ago. These days, it’s common to see tourists and indigenous folk alike enjoying Inti Raymi. Whether it’s just tourists enjoying indigenous dances, locals enjoying the nice selection of foods associated with Inti, or the crowds listening to the bands play traditional Peruvian music, there’s no mistaking that everyone you’ll see at an Inti Raymi celebration is having loads of fun.

Author: Ossiana Tepfenhart – USA / Special world – Eu sunt special

Share it!
Tags: Inti Raymi, Festivalul Soarelui, Peru, indigeni, cultura incasa


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.