Logo

Inspir vieţi...Sunt specială!

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 14791 times
Inspir vieţi...Sunt specială! Image

Inspir vieţi...Sunt specială!

RO
Predau. Scriu. Trăiesc. Râd. Iubesc. Eu cred că, pentru a te bucura de viaţă, trebuie să ai un scop important. Trebuie să atingi vieţi. Trebuie să contezi pentru alte persoane. Trebuie să faci lucruri pentru slava lui Dumnezeu.

Predau limba engleză pentru elevii de generală şi de liceu. Într-un fel, ei mă fac să mă simt tânără din nou. Mă fac să mă simt că am schimbat vieţi şi că am schimbat lumea prin propriile mele metode mici. Îmi place să văd cum ochii elevilor mei se aprind la fiecare descoperire. Îmi place să-i aud râzând la glumele mele. Îmi place să-i văd crescând pentru a fi un om bun şi de succes. Îmi place să-i văd realizându-şi visurile lor.

Scriu mult. Scriu creaţii non-fictive. Scriu articole de fond. Scriu articole de ştiri. Dar ce-mi place cel mai mult este să scriu poezie. Îmi place să mă joc cu cuvintele şi să ademenesc emoţiile oamenilor. Îmi place să le dau oamenilor posibilitatea să privească în mintea mea şi în sufletul meu. Îmi place să-i fac pe alţii să vadă ce am văzut eu, să audă ce am auzit eu, să miroasă ce am mirosit eu, să guste ce am gustat eu şi să simtă cum am simţit eu.

Îmi trăiesc viaţa la maximă intensitate. Este greu când trebuie să jonglezi o mulţime de roluri diferite. Sunt profesor, scriitor, mamă, soţie, prieten, un slujitor al lui Dumnezeu şi mult mai multe. Este o viaţă destul de ocupată, dar foarte împlinită.

Eu râd. Îmi plac glumele şi iubesc oamenii cu un mare simţ al umorului. Sunt un mare fan al râsului. Nu-mi place să stau încruntată şi ştiu cât de rău este pentru o persoană. Eu sunt o optimistă din fire şi mereu încerc să văd partea luminoasă a lucrurilor. Consider că a fi îngrijorat este o mare pierdere de timp şi energie.

Iubesc. Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice. Îmi iubesc familia. Eu cred că este cel mai mare dar divin pentru mine. Îmi iubesc munca. Îmi place să fiu capabilă să împărtăşesc cunoştinţele şi abilităţile mele şi să fiu în măsură să le furnizez pentru nevoile familiei mele.

Îmi place să cunosc oameni noi. Îmi plac poveştile şi ştiu că fiecare persoană are o poveste specială de împărtăşit. Ştiu că voi învăţa lucruri noi de la oamenii pe care îi întâlnesc. Sunt, de asemenea, dispusă să-mi împărtăşesc povestea acelora cărora le pasă. Îmi place să-mi fac noi prieteni. Eu cred că prietenii sunt alte daruri preţioase ale lui Dumnezeu pentru fiinţele umane. Ştiu că prietenii dau culoare vieţilor oamenilor. Ştiu că fiecare persoană merită să aibă cel puţin un prieten adevărat. Găsirea unui prieten adevărat nu este uşor, dar aşa cum spune o veche zicală, fii unic ca să găseşti unic.

La sfârşitul zilei, totul se reduce la un singur lucru – dragostea. Este, într-adevăr, ceea ce face ca lumea să fie rotundă. Acesta este motivul pentru care oamenii zâmbesc. Acesta este motivul pentru care oamenii speră. Acesta este motivul pentru care oamenii au credinţă.

Autor: Angelica Domingo - Filipine


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail angelica@zappernews.ro

EN
I teach. I write. I live. I laugh. I love. I believe that to enjoy life, you have to have an important purpose. You have to touch lives. You have to matter to other people. You have to do things for the glory of God.

I teach English to elementary and high school students. Somehow, being with them makes me feel young again. It makes me feel that I am changing lives and I am changing the world in my own little ways. I love seeing my students’ eyes light up in each discovery. I love hearing them laugh at my jokes. I love seeing them grow up to be a good person and a successful individual. I love seeing them realize their dreams.

I write a lot. I write creative non-fiction. I write feature articles. I write news articles. But, what I love most is writing poetry. I like playing with words and tugging on people’s emotions through my own. I like giving people a glimpse into my head and into my heart. I like making other people see what I saw, hear what I heard, smell what I smelled, taste what I tasted, and feel how I felt.

I live life to the fullest. It is hard when I have to juggle a lot of different roles. I am a teacher, a writer, a mother, a wife, a friend, a servant of God, and a whole lot more. It is a rather busy life but it is very fulfilling too.

I laugh. I love jokes and I love people with great sense of humor. I am a huge fan of laughter. I hate frowning and I know how bad it is for a person. I am an optimist at heart and I always try to see the brighter side of things. I think that worrying is a big waste of time and energy.

I love. I love God above all. I love my family. I believe that they are God’s greatest gift to me. I love my job. I love being able to impart my knowledge and skills and being able to provide for my family’s needs.

I love meeting new people. I love stories and I know that each person has a special story to share. I know that I will learn new things from people that I meet. I am also willing to share my story for those who care. I like making new friends. I believe that friends are another one of God’s precious gifts to human beings. I know that friends add colors to people’s lives. I know that each person deserves to have at least one true friend. Finding a true friend is not easy but as the old adage says, be one to find one.

At the end of the day, it all boils down to one thing – love. It is, indeed, what makes the world go round. It is the reason why people smile. It is the reason why people hope. It is the reason why people have faith.

Author: Angelica Domingo - Filipine


Share it!
Tags: scriitor, mama, profesor, profesie, activitate


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.