Logo

Inside Israel Easter

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7588 times
Inside Israel Easter Image

Inside Israel Easter

RO
A petrece Paştele în Israel este unul dintre cele mai interesante şi incitante lucruri de făcut în această perioadă specială. Oraşul permite oricui să se bucure de o experienţă unică chiar în locul în care a avut loc întreaga poveste a lui Iisus Hristos, sacrificiile sale şi răstignirea.

Ei bine, de Paşte este foarte aglomerat în Israel, în special pentru pelerinii creştini. Mii de oameni din diferite părţi ale lumii vizitează Ţara Sfântă ca să ia parte la marile evenimente, evidenţiate de procesiunea care are loc de-a lungul dealului Dolorosa - Ierusalim.

Paştele în Israel este foarte special. De-a lungul anilor, Paştele a fost sărbătorit cu mare fast şi spectacol nu numai în Israel, ci în diferite părţi ale lumii, în care adepţii creştini locuiesc. Acest festival este celebrat ca o comemorare a lui Iisus Hristos, care a înviat după ce a fost răstignit. Cu mult dincolo de celebrări şi sărbători, această zi este una dintre zilele cele mai sacre pentru mulţi creştini din întreaga lume.

În timpul Paştelui, o mulţime de procesiuni sunt organizate. Chiar în sâmbăta dinainte de Paşte, liderii bisericii merg la mormântul lui Iisus Hristos. Luminile din întregul oraş se sting şi la scurt timp după încep să bată clopotele bisericii. Liderul bisericii iese cu o torţă aprinsă în mână, foc despre care se spune că se aprinde pe cont propriu, fără nicio sursă externă. Toată lumea care ia parte la procesiune îşi aprinde lumânările cu acest foc, care luminează întreaga biserică.

Focul Sfânt este de fapt o veche tradiţie şi este considerat un miracol care se întâmplă în fiecare an, în Sâmbăta Mare. Mulţi credincioşi spun că flacăra vine de sus, de la Hristos, în interiorul bisericii, în scopul de a arăta că El nu şi-a uitat urmaşii.

Astăzi, în timp ce oamenii nu mai au timp să petreacă timp preţios cu cei dragi lor, schimbul de felicitări a fost un mod convenabil pentru ei să rămână conectaţi cu cei dragi. Ei consideră, de asemenea, festivalurile populare şi ocaziile speciale o oportunitate de a transmite dorinţele şi binecuvântările lor celor apropiaţi.

În cadrul evenimentului foarte vesel şi fericit de Paşte în Israel, oamenii se roagă, cântă cântece şi imnuri în cinstea Domnului Iisus Hristos şi în amintirea Învierii Sale. De asemenea, ei participă la o serie de activităţi religioase şi distractive.

În timpul Paştelui, în Israel, oamenii sunt martori la arderea de tămâie pe Altarul de Aur, în care condimentul dulce este luat de pe altarul de aramă şi ars de foc. Mirosul şi fumul se ridică apoi spre cer, simbolizând acceptarea rugăciunilor credincioşilor de către Dumnezeu. În timpul acestui eveniment foarte special, fiecare creştin poate experimenta mirosul unic de tămâie. Carnavalul de Paşte este, de asemenea, unul dintre evenimentele cele mai anticipate în această zi specială pentru spiritul său pacifist. În Duminica Paştelui, oamenii încep cu mersul la biserică, imnuri, rugăciuni şi încheie cu sărbători şi celebrări. 

Autor: Amitbt - Israel

EN
Spending Easter in Israel is one of the most interesting and exciting things to do during this special day. It allows anyone to enjoy a unique experience in the very place where the whole story of Jesus Christ’s sacrifices and crucifixion took place.

Well, Easter is actually a very busy time in Israel especially for Christian pilgrims. Thousands of people from different parts of the world visit the Holy Land and take part in the great events, highlighted by the very prominent procession along the Via Dolorosa in the Jerusalem’s Old City.

Easter in Israel is very special. Over the years, Easter has been celebrated with great show and pomp not just in Israel, but in various parts of the world where Christian followers reside. This festival is being celebrated as a commemoration to Jesus Christ’s Resurrection after he has been crucified. Much beyond feastings and celebrations, this day is also one of the most sacred days for the many Christians all over the world.

During Easter, a lot of processions are held. Whens one o’clock strikes in the after the Easter day, the leaders of the church go into the tomb of Jesus Christ. The lights of the whole city are lit off and then soon after, the church bells ring. The leader of the church comes out holding a burning torch. This torch is actually said to have been lit within the tomb on its own even without any external source. Everyone who is in the procession lights their candle, enlightening the whole premises of the church.

The Holy Fire is actually an ancient tradition and it is considered as a miracle that happens each year on Holy Saturday. Many worshippers say that the flame appears from the top of Christ inside the church in order to show that He hasn’t forgotten all his followers.

In today s time, when individuals learn that they are not having some quality time with their loved ones, exchanging of greeting cards has been a convenient way for them to connect with their dear ones. They also consider popular festivals and special occasions as an opportunity to convey their wishes and blessings to their loved ones.

During the very joyful and blissful event of Easter in Israel, people pray, sing songs, and chant hymns as their way of praising the Lord Jesus Christ and to remember His resurrection. They also participate in a number of fun filled and religious activities.

During Easter in Israel, they also witness the Golden Altar of Incense where sweet spice are burned with fire taken from Brazen Altar. The smell and the smoke will then rise up, which symbolizes God’s acceptance of the prayers of his people. During this very special event, you can experience the unique smell from the incense. Easter carnival is also one of the most anticipated events during this special day for its coltish spirit. On Easter Sunday, people also begin the day with church services, hymn, prayers and wrap up with celebrations and feastings.

Author: Amitbt - Israel

Share it!
Tags: Paste, activitati, procesiuni, biserica, Lumina Sfanta


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.