Logo

India si Narendra Modi

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9926 times
India si Narendra Modi  Image

India si Narendra Modi

RO
1. Schimbarea Indiei

Alegerile din India, în care 551 de milioane de voturi au fost exprimate, au dus la schimbări tectonice în politica națiunii, care ar putea avea implicații severe în întreaga lume. Indienii au votat masiv un singur om, Narendra Modi, pentru poziția de Prim Ministru al Indiei. Acest lucru indică o schimbare radicală în India, deoarece oamenii au refuzat practic partidul socialist al Congresului condus de dinastia Gandhi, care a fost la putere în ultimii 10 ani, reducându-i la doar 44 de reprezentanți în cele 543 locuri din Parlament.

Comparați acestea cu cele 335 de locuri obținute de partidul lui Modi, BJP-ul favorabil față de piață și aliații lor.
Marja de victorie a lui Modi este uimitoare și reflectă nu numai fascinația pe care indienii o au față de noul lor Prim Ministru indian, dar și respingerea completă față de modul în care Congresul a condus țara în ultimii 10 ani. Mai mult decât orice, este un mandat pentru o economie mai bună, mai multe locuri de muncă, siguranță mai bună și o speranță pentru un viitor mai bun. Se speră ca noul guvern să nu irosească mandatul uriaș pe care l-au primit.

2. Narendra Modi – de la vânzător de ceai la Prim Ministrul Indiei


Populația Indiei de 1,25 miliarde de oameni poate fi împărțită în două grupe – una care îl adoră pe Narendra Modi și una care îl contesta vehement. Nu există o cale de mijloc. Rezultatul alegerilor demonstrează totuși că admiratorii domnului Modi sunt în număr mai mare decât detractorii lui. Spre deosebire de conducătorii precedenți ai Indiei, reprezentanții lui Gandhi, care s-ar putea spune că s-au născut cu proverbiala lingură de argint în gură, începuturile domnului Modi au fost foarte modeste.

Domnul Modi face parte dintr-o castă mai joasă, părinții săi au fost foarte săraci, iar în tinerețe a lucrat ca vânzător de ceai. Acest lucru face evoluția sa cu atât mai uimitoare și atestă încrederea în democrația Indiei, dovedind că până și cei săraci și fără privilegii pot aspira la cea mai înaltă poziție din țară. Evoluția domnului Modi se datorează în totalitate celor 12 ani, perioadă în care a fost Ministrul sau liderul statului indian Gujarat, timp în care economia statului a crescut furtunos, chiar mai rapid decât în China și de două ori mai repede decât în restul Indiei.

Avându-l la conducere pe domnul Modi, Gujarat a devenit rapid singurul stat indian cu infrastructură de primă clasă, drumuri foarte bune, electricitate 24/7, industrializare rapidă și o rată mică a șomajului. Așadar, evoluția domnului Modi se datorează în totalitate acestei performanțe, și nu averii și relațiilor potrivite ale familiei.

Va urma...

Autor: Raghav Hedge - India

EN
1. India’s change!

The concluded elections in India, in which an unprecedented 551 million votes were cast, has led to tectonic shifts in the nation’s politics, which may have far reaching implications for the world. People of India have overwhelmingly voted to make one man, Narendra Modi, the Prime Minister of India. This indicates a radical change in India, with people throwing out the socialist Congress party led by the Gandhi dynasty, which has been in power for the past 10 years, reducing them to a paltry 44 out of the 543 seats in the parliament.

Compare this to 335 seats won by Modi’s party, the market friendly BJP and its allies. The margin of Modi’s victory is staggering, and reflects not just the fascination Indians have with their new Indian Prime Minister, but also their complete dejection with the way the Congress party had ruled the country for the past 10 years. More than anything, it’s a mandate for a better economy, more jobs, greater security and of a hope for a better future. It is hoped that the new government will not waste the massive mandate that has been received by them.

2. Narendra Modi – from tea seller to India’s new Prime Minister.

There are 1.25 billion people of India, who may be divided into two categories – those who absolutely adore Narendra Modi, and those who vehemently hate him. There is no middle ground. The results of the elections prove that Mr. Modi’s admirers by far outnumber his detractors. Unlike the former rulers of India, the Gandhis, who one might say were born with the proverbial silver spoon in the mouth, Mr. Modi’s beginnings were very humble.

Mr.Modi is a lower caste Hindu born to extremely poor parents, and worked as a roadside tea seller in his youth. This makes his extraordinary rise all the more amazing, and is a great credit to India’s democracy, proving that even the poor and the underprivileged can aspire to occupy the highest position in the country. Mr. Modi’s rise owes entirely to his 12 years as the Chief Minister or the leader of the Indian state of Gujarat, during which the state’s economy grew by leaps and bounds, even faster than China, and twice as fast as the rest of India.

Under Mr.Modi, Gujarat has become the only Indian state with first rate infrastructure, great roads, 24/7 supply of power, rapid industrialization and low unemployment. So, Mr. Modi’s rise is entirely because of his performance, rather than because of being rich or having the right family connections.

To be continued...

Author: Raghav Hedge - India

Share it!
Tags: India, alegeri, politica, Narendra Modi


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.