Logo

Încă nu am atins vârful, dar mă văd acolo!

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 15547 times
Încă nu am atins vârful, dar mă văd acolo! Image

Încă nu am atins vârful, dar mă văd acolo!

RO
Azi pot sta oriunde și pot spune mândru: ’Nu mai țin pasul cu idolii’, mai degrabă ei ar vrea să țină pasul cu mine. Am învățat să mă iubesc, să mă protejez, să gândesc bine despre mine și să trăiesc cu mine. Din experiență pot spune cu adevărat că o persoană nu poate da ceea ce nu are. Dacă vrei să iubești pe cineva, trebuie mai întâi să te iubești pe tine: dacă vrei să lauzi pe cineva, trebuie să te lauzi pe tine și dacă vrei să motivezi pe cineva trebuie mai întâi să te motivezi pe tine.

Odată ce adevărul e stabilit în tine, o să vezi că lucrurile merg bine și ușor pentru tine, o să vezi cum ele curg prin tine inconștient spre alte persoane sau oameni din jurul tău. Nu a fost ușor nici pentru mine, deoarece prietenii mă oropseau și ziceau că sunt slab. Dar nu după mult timp m-au cunoscut așa cum sunt și fără să mai ezite m-au acceptat așa. Dar acea acceptare a venit după multă meticulozitate, consistență și muncă grea.

În curând mi-am recăpătat zâmbetul și ca și cum aș fi făcut o călătorie în paradis, mi-am redobândit lăudăroșenia. Acum sunt pe stradă și împart cu oamenii tot ce am învățat, încercând să fac o diferență în felul meu, așa cum știu eu. Vreau să împărtășesc zâmbete și sentimentele autenticității. Până acum, lucrul acesta este plătit în mica mea comunitate și sper că în curând va fi în toată lumea.

Cu timpul o să creez propriul meu grup mic de ’producători de diferențe’, care vor călători cu mine cu singurul obiectiv de a încerca să ajutăm oamenii să se găsească pe ei înșiși. Ca și în cuvintele lui John Mason, sunt de acord că încercând să trăiești ca și altcineva îți vei impune anumite limite și vei fi minimalizat și dispreţuit. Sper să trăiesc într-o vreme în care o să fiu un mentor și un model, iar pentru a deveni asta trebuie să am o imagine a mea personală, modelul care poate fi citit de toți.

Nu trebuie să fiu un actor, un cântăreț sau un model pentru a putea face diferențe. Fac asta chiar acum ca profesor, scriitor și vorbitor motivațional. Încă nu am atins vârful, dar privind în urmă, spre locul de unde am pornit, mă văd acolo. Nu singur, ci cu alte persoane.

Autor: Emmanuel Amedu – USA

Traducător: Emmysjk


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail emmanuel@zappernews.ro

EN
Today, I can stand anywhere and proudly say that ’I no longer keep up with the Jonses’ rather they want to keep up with me. I have learned to love me, cherish me, think good of me and leave with me. Truly by experience I can tell a person that you can’t give what you don’t have. If you must love someone, you must first love you; if you must praise someone you must first praise you and if you must motivate someone you must first motivate you.

Once that fact is established in you, you will see things work out for you nice and easy, you will see them flow through you unconsciously to the other person or people around you. It wasn’t easy for me though as friends persecuted me and called me weak. But soon they knew me by it and without a choice accepted me. But that acceptance came through meticulousness, consistency and by hard work.

Soon my smiles came back and as if I’m taking a trip to paradise I got my swagger back. Now I’m on the road to impart all that I have learnt to people and make a difference in my own little way however way I can. I want to share the smiles and excitement of authenticity. So far it is paying off in my small community and hopefully soon it will to the world.

In time I will create my own small group of ’difference makers’ who will travel with me with the single aim of trying to help people find themselves. Like in the words of john Mason, I concur that trying to live like someone else is setting a limit on one self and abilities and belittling. I hope to live in a time where I will be a mentor and a role model, and in order that I achieve that I must have an image of myself. The type that is readable by all.

I don’t have to be an actor, a singer or a model before I can make a difference. I am doing it right now as a teacher, writer and motivational speaker. I haven’t attained the peak of it yet but dating from when and where I started I see myself getting there. Not alone but with other people.

Author: Emmanuel Amedu – USA


Share it!
Tags: idoli, varf, oameni, profesor, scriitor


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.