Logo

În paşi de dans

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 11991 times
În paşi de dans Image

În paşi de dans

RO
Fiecare naţiune are culturile şi tradiţiile sale proprii care pot fi convingătoare sau greu de înţeles pentru lumea din jur. În timp ce unele pot fi infame, altele sunt iubite şi recunoscute în întreaga lume. La fel este şi muzica impresionantei Brazilie. In fiecare an, mulţi turişti vin să viziteze Brazilia, pentru tradiţiile ispititoare şi minunate precum muzica samba şi carnavalul anual.

Locuitorii Braziliei sunt cunoscuţi pentru cultura lor convingătoare şi colorată. Muzica a făcut parte din cultura braziliană dintotdeauna, iar muzica tradiţională a fost păstrată generaţii întregi. Cea mai populară formă a muzicii este Samba.

Samba este un dans tradiţional acompaniat de muzică frivolă şi energică, aproape ritualistică. Cu rădăcinile muzicii venind tocmai din Africa, aceasta a devenit parte a identităţii culturale a ţării şi a oamenilor săi. Aceasta este cunoscută ca o emblemă a Carnavalului Brazilian anual ţinut în întreaga ţară.

În Rio de Janeiro, samba este aproape o formă de stil pentru toată lumea, este identitatea locuitorilor, trăieşte în fiecare şi îi face diferiţi şi unici. Fiecare regiune a Braziliei are propria sa muzică, spre exemplu muzica country braziliană este ascultată şi iubită în multe părţi ale Braziliei, dar Samba este cea mai populară şi cea mai cunoscută. O nouă formă a dansului Samba este Bossa Nova, care a fost introdusă în 1950. Acest stil de muzică a fost influenţat în mare parte de Jazz şi Pop, fiind mai subtil, delicat şi sofisticat în comparaţie cu frivolitatea şi voiciunea muzicii samba originale. Mulţi artişti şi-au folosit abilităţile pentru a face această formă a muzicii mai faimoasă. Muzicieni precum Johnnz Alf sau Joao Donato au fost pionierii acestui gen de muzică şi au atras lumea de partea lor cu muzica dulce şi uimitoare.

Se pot asculta multe alte genuri de muzică tradiţionale braziliene în cadrul carnavalului anual. Una dintre formele de muzică faimoase în Brazilia este muzica Frevo. Nu este numai un tip de muzică, ci o gamă largă de stiluri de muzică originare din însăşi Brazilia. Aceste piese jucăuşe şi pline de viaţă pot fi ascultate deseori în magazinele tradiţionale şi micuţe braziliene de pe străzile ţării.

Frevo este, de altfel, un dans tradiţional, iar numele este folosit atât pentru dans, cât şi pentru muzică. Acest stil de muzică a fost creat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi dezvoltat de trupele din regimentul armatei care cântau şi dansau pe străzi. Muzica a fost legată mai târziu de catolicism şi a creat anumite valori tradiţionale şi religioase. Carnavalul este perceput ca un festival religios şi tradiţional, şi la fel de mare este şi importanţa muzicii, care conţine sentimente religioase şi tradiţionale pentru oamenii săi.

Indiferent de ce ar zice lumea, Brazilia a fost păstrată de oamenii săi. Oamenii au păstrat şi-au susţinut identităţile culturale în ei şi au făcut un show spectacular pentru ca toată lumea să se minuneze.

Autor: Adam Fiaz - USA

Traducător: Raluca

EN
Every nation has their specific cultures and traditions that can be compelling or abstruse to the surrounding world. While some of them might be infamous; others are loved and renowned all around the globe. Just like that is the music of the mighty Brazil. Many tourists come to visit Brazil every year for its enticing and charming traditions like the samba music and the yearly carnival.

The people of Brazil are known for their compelling and colorful culture. Music has always been a part of Brazilian culture and traditional music has been preserved from many generations. The most popular form of Brazilian music is the Samba.

Samba is a traditional dance accompanied by music which is frivolous and energetic, almost ritualistic. With the music’s roots from Africa, the composition has become the cultural identity of the land and its people. This is also known widely as an emblem of the annual Brazilian Carnival held throughout the entire Brazil.

In Rio de Janeiro, samba is almost a style form for everyone, it’s their identity, it dwells in their persona and makes them distinctive and characteristic. Every region in Brazil has their own music for example Brazilian country music is heard and loved widely among amongst many areas in Brazil but Samba is the most popular and widely known one. A new form of Samba called the Bossa Nova was introduced in the 1950s. This style of music was influenced widely by Jazz and Pop music and was more subtle, delicate and sophisticated compared to the frivolity and the liveliness of the original Samba music. Many artists applied their skills on this form of music and made it famous. Musicians like Johnny Alf and Joao Donato were the pioneers of this music genre and enticed everyone around the world with their soft and awe-inspiring music.

One can hear many other traditional Brazilian music genres playing at the yearly carnival. One of the famous traditional music forms of Brazil is the Frevo music. It is actually not just one type of music but a wide range of musical styles originating from Brazil itself. These frolicsome and perky tunes can be often heard from small, classic Brazilian style shops on the streets of the country.

Frevo is also a traditional dance and the name is used for both, the dance and the music. This style of music came to being by then end of the 19th century and was put together by bands on the Brazilian army regiments who rattled through streets singing and dancing merrily. The music was later linked to Catholicism and developed religious and traditional values for the people. The carnival is perceived to be a religious and traditional festival and so is the importance of music, it holds religious and traditional sentiment for its people.

No matter what one might say, Brazil has been preserved by its people. The people have preserved and sustained their cultural identities within themselves and have made it a spectacular show for the rest of the world to envisage and marvel upon. 

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: Brazilia, muzica, samba, frevo


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.