Logo

Impresii despre CM

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 13671 times
Impresii despre CM Image

Impresii despre CM

RO
Întrucât spectaculosul Campionat Mondial din Brazilia a luat sfârșit pe data de 13 iulie, amintirile pe care ni le-a lăsat acesta vor rămâne pentru mult timp în mintea noastră. A fost într-adevăr turneul turneelor.

Conform d-lui Kenechukwu Onyeabor, un om pasionat de fotbal de aici din Nigeria, alegerea FIFA în ceea ce privește cel mai bun jucător al turneului este plină de prejudecăți. În interviul nostru cu dl. Onyeabor din 14 iulie 2014, după ce marele Campionat Mondial se terminase, acesta a avut câteva lucruri de spus despre FIFA și suspendarea Nigeriei:

Nemi (Zappers): Care sunt impresiile dumneavoastră de după finalul Campionatului Mondial?

Dl. Onyeabor: Turneul a fost unul foarte bun. Dar cred că alegerea făcută de FIFA în ceea ce privește câștigătorul ’Balonului de Aur’ nu a fost foarte corectă. Olandezul Robben s-a descurcat mai bine decât argentinianul Lionel Messi în acest turneu. Iar el trebuia să câștige ’Balonul de Aur’, și nu Messi.

Nemi (Zappers): Dar alegerea câștigătorului ’Balonului de Aur’ se bazează pe numărul de goluri înscrise în turneu și pe abilitățile jucătorului, nu-i așa? Messi a fost premiat după înscrierea a patru goluri în Brazilia. Câștigătorii sunt votați de către reprezentanții mass-media, iar alegerea este de obicei aprobată și de echipa tehnică, după compararea jocului tehnic al tuturor jucătorilor, nu sunteți de acord cu asta?

Dl. Onyeabor: Ei bine, acesta este probabil sistemul cunoscut de toată lumea, dar noi nu putem influența selecțiile și operațiunile făcute de FIFA.

Săptămâna trecută, Comitetul de Urgență al FIFA a suspendat Federația Nigeriană de Fotbal, având efect imediat asupra ingerințelor administrației. Asta a însemnat o știre șocantă pentru nigerieni. Ingerința se presupune că a avut loc prin intermediul unui ordin judecătoresc care l-a obligat pe Ministrul Sporturilor din Nigeria să numească un membru mai vechi al serviciului public să preia funcționarea Federației Nigeriene de Fotbal (NFF), contrar regulamentului NFF. Acel ordin judecătoresc îi împiedică pe președintele NFF, membrii Comitetul Executiv și Congresul NFF să mai facă afaceri în fotbalul nigerian. Prin decizia luată de FIFA, nicio echipă nigeriană (inclusiv cluburile) nu mai poate desfăşura vreo activitate sportivă la nivel internațional (art. 14, par. 3 din Regulamentul FIFA).

O declarație a Comitetului de Urgență al FIFA specifica: ’Comitetul de Urgență al FIFA a decis astăzi, 9 iulie 2014, să suspende Federația Nigeriană de Fotbal (NFF), cu efect imediat asupra ingerințelor administrației’.

Va urma...

Autor: Tubonemi - Nigeria

Traducător: Emmy Jk

EN
As the phenomenal World Cup in Brazil came to an end on the 13th of July in Rio de Janeiro, the memories of the tournament will remain for a long time to come. It was indeed a tournament of tournaments.

According to Mr. Kenechukwu Onyeabor, a sports enthusiast here in Nigeria, FIFA’s choice of the tournament’s main player is fraught with bias. In our interview with Mr. Onyeabor on the 14th of July, 2014 after the historic World Cup ended, he had a few things to say about FIFA and the suspension of Nigeria:

Zapper’s Nemi: As the World Cup has ended, what are your impressions?

Mr. Onyeabor: The tournament was a very good one. However, I don’t think FIFA has been entirely fair in its choice of the winner of the golden ball in Brazil. Robben of Netherlands did better than Lionel Messi of Argentina in this tournament; and Robben not Messi should have been given the golden ball award for the tournament.

Zapper’s Nemi: But the selection of the winner of the golden ball award is based on the number of goals scored in the tournament isn’t it, as well as on excellent playing skills? Messi was given the award after scoring four goals in Brazil. Winners are voted for by representatives of the media and the selection is usually endorsed by a technical team, after comparing the true technical play by all players, wouldn’t you agree?

Mr. Onyeabor: Well, that may be the popularly known system, but you cannot rule out personal and governmental influence in FIFA’s selections or operations either.

FIFA’s Emergency Committee, last week, suspended the Nigeria Football Federation with immediate effect on account of government’s alleged interference. In what came as shocking news to many Nigerians, the interference is claimed to have come by way of a court order which compelled the Nigerian Minister of Sports to appoint a senior member of the civil service to take over the running of the Nigeria Football Federation (NFF), contrary to NFF’s statute. That court order prevents the president of the NFF, the NFF Executive Committee members and the NFF Congress from running the affairs of Nigerian football. The effect of FIFA’s decision is that no team from Nigeria of any sort (including clubs) can have any international sporting contact (art. 14 par. 3 of the FIFA Statutes).

A statement from FIFA’s Emergency Committee said: ’The Fifa Emergency Committee has decided today, 9 July 2014, to suspend the Nigeria Football Federation (NFF) with immediate effect, on account of government interference’.

To be continued...

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: Campionat Mondial, fotbal, interviu, Nigeria


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.