Logo

Ghostwriter (II)

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 8001 times
Ghostwriter (II) Image

Ghostwriter (II)

EN
One of the main reasons why somebody writes as a ghostwriter is money. The praise goes to the customer who ordered specific text and the money goes to a ghostwriter. Realistically we can freely say - a ghostwriter is a hired worker, a trained professional and receives appropriate compensation for his work. The money is tempting and ghostwriters aren’t signed, so it s a crime without fingerprints. Usually a ghostwriter writes for celebrities, football players, singers or politicians. It’s not difficult to find a good ghostwriter, if costumer pays enough. On the other hand, if somebody writes a novel for his enjoyment, he will probably prefer to write it by himself.

The majority of ghostwriting refers to publications; rarely fiction. And in that business, professionals usually know that someone hired a ghostwriter to write a particular book. They usually keep silence about it and if they will ever need such services will contact that person and offer the project. It’s not in their interest to talk about it.

Some ghostwriters give a sample, before being hired. They write a sample text in the field of customer’s choice, free of charge, so costumer can get a feel of quality. An agreement on confidentiality isn’t required, but sometimes customers encourage ghostwriters to enter into such contract by a notary public. In such cases, ghostwriters sign that they will protect confidential business information and the identity of a costumer. They are required to deliver ordered materials of adequate quality at certain time.

During operation, a customer needs to provide access to the data they need to write ordered materials. In the case of larger projects, such as writing an autobiography, it will be necessary to make an interview with the customer, in order to better do the job. Due to the nature of the job, a ghostwriter usually won’t want to tell all his references. He will keep his and other people s business secret.

This job is usually part-time and intermittent, but the best ghostwriter may become professionals. Some have projects every day and some are waiting for months for the right opportunity. Everything they write as copywriters doesn’t enter into the category of the ghostwriter and remains an authors work and there is no secrecy mark.

Some writers have assistants who write for them smaller or larger parts of the text and as the main writers take all royalties. A ghostwriting exists in the world of painting and music too. For example, Wolfgang Amadeus Mozart wrote songs for others, which were published under his name. Many hip hop and rap performers hire ghostwriters, because it is often difficult to be a great singer and a great songwriter. Young singers at the beginning of their career, often have ghostwriters to help them with texts.

In the visual arts, there are ghost painters. Their contribution to the development of some painting may be very small or very big. In the past, there were frequent cases of painting schools, in which apprentices made a painting for some famous painter in his distinctive style.

Some authors hire a ghostwriter to help when they lack inspiration or have a lack of time. Writers are very important and writing process may often be much harder work than it seems at first.

Author: Hrvoje81/Fraxinus - Croatia

RO
Unul dintre principalele motive pentru care cineva scrie ca un ghostwriter este remuneraţia. Lauda merge la clientul care a comandat un anumit text şi banii se duc la un ghostwriter. Putem spune că un ghostwriter este un angajat, un profesionist instruit care primeşte compensaţii corespunzătoare pentru munca sa. Banii sunt tentanţi şi ghostwriterii nu se semnează, astfel încât aceasta să fie o crimă fără amprente. De obicei, un ghostwriter scrie pentru celebrităţi, jucători de fotbal, cântăreţi sau politicieni. Nu este dificil să găsim un ghostwriter bun, în cazul în care clientul plăteşte suficient de bine. Pe de altă parte, în cazul în care cineva scrie un roman pentru plăcerea lui, el va prefera, probabil, să-l scrie singur.

În cele mai multe cazuri, acest tip de scriere se referă la publicaţii; rareori ficţiune. Iar oamenii de afaceri ştiu că cineva angajează un ghostwriter pentru a scrie o anumită carte. De obicei, se păstrează tăcerea cu privire la scriitorul anonim şi dacă vor avea vreodată nevoie de astfel de servicii, vor contacta acea persoană căreia îi vor oferi proiectul. Nu este în interesul lor să vorbească despre asta.

Unii ghostwriteri dau o probă înainte de a fi angajaţi. Ei scriu un text de probă din domeniul ales de client, având posibilitatea să-şi aleagă singuri titlul, astfel încât clientul să obţină calitate. Nu este necesar un acord de confidenţialitate, dar, uneori, clienţii îi încurajează pe ghostwriteri să apeleze la serviciile unui notar public. În astfel de cazuri, ghostwriterii semnează că vor proteja informaţiile comerciale confidenţiale şi identitatea clientului. Acestea sunt necesare pentru furnizarea materialelor de calitate la un moment dat.

Pe toată durata operaţiunii, clientul trebuie să-i ofere scriitorului acces la datele de care are nevoie pentru a scrie materialele comandate. În cazul proiectelor mai mari, cum ar fi o autobiografie, va fi necesar un interviu cu clientul, pentru rezultate maxime. Datorită naturii muncii sale, un ghostwriter, de obicei, nu va dori să dezvăluie toate referinţele sale. El va ţine în secret relaţiile de afaceri.

Acest post este, de obicei part-time şi intermitent, dar cel mai bun ghostwriter poate deveni un profesionist. Unii au proiecte în fiecare zi, iar unii aşteaptă luni întregi lozul câştigător. Copywriterii nu intră în categoria ghostwriteri şi nu lucrează sub anonimat.

Unii scriitori au asistenţi care scriu pentru ei părţi mai mici sau mai mari de text, însă, ca principali scriitori îşi iau toate drepturile de autor. Ghostwriting există şi în pictură, şi muzică. De exemplu, Wolfgang Amadeus Mozart a scris melodii pentru alţii, care au fost publicate cu numele său. Mulţi interpreţi de hip hop şi rap îşi angajează ghostwriteri, deoarece este foarte dificil să fie, în acelaşi timp, mari cântăreţi şi mari compozitori. De regulă, cântăreţii aflaţi la începutul carierei lor îşi angajează ghostwriteri care să-i ajute la texte.

În artele vizuale există pictori fantomă. Contribuţia lor la dezvoltarea unor picturi poate fi foarte mică sau foarte mare. În trecut, au existat cazuri frecvente la şcolile de pictură, unde ucenicii pictau pentru pictorii renumiţi.

Unii autori angajează un ghostwriter care să-i ajute atunci când le lipseşte inspiraţia sau duc lipsă de timp. Scriitorii sunt foarte valoroşi şi procesul de scriere poate fi mult mai greu decât pare la prima vedere. 

Autor: Hrvoje81/Fraxinus - Croatia


Share it!
Tags: writers, ghostwriting, customer, price


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent Comments

1
  • Posted by AdinaS about 5 years ago
    interesanta activitate, in felul acesta toata lumea este fericita...