Logo

Fii la curent...cu Zapper Today!

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 10647 times
Fii la curent...cu Zapper Today! Image

Fii la curent...cu Zapper Today!

RO
Trăim într-o lume foarte mare, dacă te uiţi la această planetă pe care o numim casa noastră, Mama Pământ, de pe un vârf, de la o distanţă extremă, undeva în spaţiu; vei vedea un glob îndepărtat...În fiecare minut, în fiecare secundă, ceva se întâmplă undeva pe planetă. Viaţa umană nu poate continua chiar şi pentru o milisecundă. Fiecare secundă a existenţei noastre ne aduce mai aproape de pragul unor descoperiri noi, lucruri noi se întâmplă, toate în jurul nostru. Este un fenomen, o forţă , trebuie să spun că este de neoprit. Şi punerea acestora pe un plan mai larg, făcându-l accesibil lumii întregi pentru a rămâne informată, este ceea ce noi numim Ştiri şi este sarcina unor oameni ca noi să-ţi aducă ştirile cele mai recente, pentru a te ţine la curent cu lumea în care trăieşti.

După cum ştim cu toţii, oamenii sunt în vârful existenţei lor, fiecare nou om de ştiinţă este pe punctul de a explora ceva nou. Ne-am gândit vreodată că oamenii ar fi în măsură să cloneze animale? Ne-am gândit vreodată că oamenii ar putea avea o astfel de arhitectură falnică, genială, o astfel de minte prolifică şi inginerie complicată? Ne-am gândit vreodată că oamenii vor ieşi în spaţiu sau că vor lucra pe staţii spaţiale situate în afara atmosferei noastre? Nu! Cu un secol sau două în urmă, acest lucru ar fi sunat cu totul şi cu totul ridicol pentru un om obişnuit, dar oamenii potriviţi au făcut toate aceste lucruri şi încă mai fac şi mai multe progrese zi de zi.

În această lume rapidă şi în continuă dezvoltare, cu atât mai mult, ştii mai puţin! Nevoia omului pentru ceva pe care să-l devoreze sau pentru ceva despre care să tot vorbească aproape că niciodată nu se va termina. Împreună cu campania noastră Zappers Today, ne-am propus să transformăm modul în care oamenii gândesc despre ştiri.

În loc să le oferim oamenilor o veste picantă pentru a-i atrage sau pentru a obţine pur şi simplu atenţia lor, la fel ca cele mai multe mass-media subversive de azi, dorim să oferim cititorilor noştri o latură mai umană a poveştii şi să-i educăm, să-i informăm asupra a ceea ce se întâmplă în lume.

Puterea educaţiei nu poate fi îndeajuns de stresantă, importanţa de a fi educaţi şi informaţi în mod corect într-o lume ca a noastră este foarte utilă pentru fiecare persoană. Cu campania noastră Zapper Today dorim să oferim ştiri reale în fiecare zi, din întreaga lume, permiţându-ţi să ştii ce se întâmplă în lumea ta, de la politică până la afaceri.

Va urma...

Autor: Adam Fiaz - USA

EN
We live in a very big world, if you look at this planet that we call our home, the Mother Earth, from a pinnacle, from an extreme distance, somewhere out in the space; you’ll see a globe of remoteness and happening. Every minute, every second something is happening, somewhere on the planet. Human life can’t be still for even a mill-second. Every second of our existence brings us closer to a verge of new discoveries, new things happening, all around us. It is a phenomenon, a force, I must say, that is unstoppable. And putting these out on a wider plane, making it accessible for everyone to stay informed is what we call News, and it is the job of people like us to bring you all the latest news, to keep you informed about the world that you live in.

As we all know, humans are on the peak of their existence, every new scientist are on the verge of exploring something new. Did we ever think that humans would be able to clone animals? Did we ever think that humans could have such brilliant, towering architecture with such prolific, mind blowing and intricate engineering? Did we ever think that humans would make it into space or work on space stations hovering outside our atmosphere? No! A century or two ago these thing would have sounded completely and utterly ridiculous to a common man, yet right humans have done all these things and are yet working on more and more advancements, day by day.

In this fast and ever growing world, the more you know the less! The human’s need for something to devour, or something to cluck a tongue at, is almost never ending. With our Zappers Today campaign we plan to transform the way people think about news.

Instead of giving people a spicy news to attract them or to simply get their attention, like most of the subversive media today, we want to give our readers a more human side of the story and educate them, and inform them on what is going on in the world.

The power education can’t be stressed enough upon, the importance of being educated and informed in the right way, in a world like ours, is very important for every single person. With our Zapper Today campaign we want to give real news every day, from all around the world, letting you know what’s happening in your world, from politics to show business.

To be continued...

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: Zapper Today, stiri, informata, lume


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.