Logo

Bloody Mary

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 6230 times
Bloody Mary Image

Bloody Mary

RO
Temele comune ale acestui tip de legende sunt poveştile misterioase şi înfricoşătoare care se întâmplă în unele locuri din Filipine. Unele dintre legendele supranaturale sunt considerate a fi doar pe baza superstiţiilor, deci nu toate dintre acestea sunt considerate a fi verosimile. Dar pentru unii, acestea nu sunt considerate legende înfricoşătoare, ba dimpotrivă, sunt un motiv de mândrie.

Unele dintre legendele urbane supranaturale ce pot fi găsite în Filipine se referă la Balete Drive şi la povestea din spatele fantomei care a fost văzută şi simţită de către oamenii aflaţi la Centrul de Film din Manila. De asemenea, Legenda Fantomei din lift şi a Vrăjitoarei din Filipine face parte din legendele urbane supranaturale ale ţării. O fantomă a fost zărită şi simţită în diferite şcoli din întreaga Filipine, cum ar fi Sto. Academia Nino şi multe altele sunt, de asemenea, considerate legende urbane filipinineze.

Cunoscând cât mai multe despre unele dintre aceste legende, te vei familiariza cu oamenii, locurile, evenimentele şi toate celelalte lucruri din Filipine. Deci, dacă eşti unul dintre acei oameni care doresc să ştie şi să fie familiarizaţi cu toate lucrurile ce pot fi găsite în Filipine, trebuie să te fereşti de legendele urbane originale ale ţării. Tu nu numai că vei cunoaşte mai multe despre Filipine, dar poate vei fi şi ghidat spre valori corespunzătoare şi trăsături pe care le poţi dobândi în urma lecturării unora dintre legendele urbane ale ţării.

Autor: Amitbt - Israel / Legende urbane

EN
The common themes of this type of legends are mysterious and scary stories that happen in some places in the Philippines. Some of the supernatural legends are considered to be just based on superstitious beliefs hence not all of these are considered to be true and reliable. But to other people, these are considered to be legends not to be afraid of but to be very proud of.

Some of the supernatural urban legends that you may found in the Philippines are the legend of the Balete Drive and the story behind the ghost seen and felt by people in the Manila Film Center. The legend of Elevator Ghost and Bloody Mary found in Philippines is also part of the supernatural urban legends in the country. Ghost seen and felt in different schools all over Philippines like the Sto. Nino Academy and many others are also considered to be Philippines urban legends.

Knowing more about some of these legends is very important in order to get familiar with the people, places, events and all other things about the Philippines. So, if you are one of those people who want to know and be familiar with all the things that may be found in the Philippines, being aware of the urban legends originated in the country is one of the ideal things to do. You will not just be going to get to know more about Philippines but you can also be guided with proper values and traits that you may be acquiring upon knowing and reading some of the country’s urban legends.

Author: Amitbt - Israel / Urban legends

Share it!
Tags: legende supranaturale, povesti, mister, Filipine


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.