Logo

Bialowieza - casa bizonului

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 8190 times
Bialowieza - casa bizonului Image

Bialowieza - casa bizonului

RO

Continuarea articolului

Mâncarea

Mesele belarușilor conțin de obicei vegetale, carne de porc și pâine. De cele mai multe ori ei folosesc morcovi, varză și salate. Belarușii mânâncă un mic dejun ușor și două mese copioase, pâinile de grâu și secară fiind consumate în această țară. Pentru a da dovadă de ospitalitate, belarușii întâmpină oaspeții și vizitatorii cu pâine și sare.

Locurile Patrimoniului Mondial

Există patru locuri ale Patrimoniului Mondial în Belarus:

  • Complexul Castelului Mir;

  • Castelul Nesvizh;

  • Belovezhskaya Pushcha (Pădurea Bialowieza);

  • Arcul geodezic Struve

Complexul Castelului Mir este localizat în orașul Mir, în Districtul Karelichy din Hrodna Voblast. ducele Yuri Ilyinich a construit castelul lângă satul Mir în secolul XVI, în stilul Gotic. Cinci au înconjurat curtea cetății, ale căror ziduri au format câte un pătrat de 75 de metri pe fiecare parte.

Castelul Nesvizh este un castel rezidențial al familiei Radziwiłł (descendenții lui Kristinas Astikas, un apropiat asociat al conducătorului Lituaniei din secolul XIV, Vytautas) în Nesvizh, Belarus.

Pădurea Bialowieza este una dintre cele mai largi părți rămase din imensa pădure primitivă care cândva se întindea peste Câmpia Europeană. Pădurea este casa unuia dintre cele mai mari animale terestre europene, Bizonul. Această pădure a fost desemnată nu numai ca fiind unul din Locurile Patrimoniului Mondial UNESCO, ci de asemenea și o rezervație a biosferei a UNESCO și Zonă de Conservație Specială a Uniunii Europene. Este localizată la 70 Km spre nord față de Brest. Această pădure se întinde atât pe teritoriul Belarusului, cât și pe cel al Poloniei.

Arcul geodezic Struve este un lanţ care se întinde de la Hammerfest, în Norvegia, la Marea Neagră, prin zece ţări (Norvegia, Suedia, Finlanda, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Belarus, Moldova şi Ucraina) şi peste 2,820 km, care a adus prima măsurare precisă a unui meridian.

Autor: Claudio Umesh - Belarus

Traducător: Emmy Jk

EN
Cuisine

Belarusian cuisine consists mainly of vegetables, meat (pork), and bread. Most often they use carrots, cabbage and salads. Belarusians eat a light breakfast and two hearty meals. Wheat and rye breads are consumed in Belarus. To show hospitality, Belarusians traditionally present an offering of bread and salt when greeting a guest or visitor.

World Heritage Sites

There are four World Heritage Sites in Belarus:

  1. Mir Castle Complex

  2. Nesvizh Castle

  3. Belovezhskaya Pushcha  (Białowieża Forest)

  4. Struve Geodetic Arc 

Mir Castle Complex is located in the town of Mir, in the KarelichyDistrict of the Hrodna voblast, Duke Yuri Ilyinich constructed the castle near the village of Mir in16th century in the Gothic architectural style. Five towers surrounded the courtyard of the citadel, the walls of which formed a square of 75 meters on each side.

Nesvizh Castle is a residential castle of the Radziwiłł family ( the descendants of Kristinas Astikas, a close associate of the 14th century Lithuanian ruler Vytautas) in Nesvizh, Belarus.

Belovezhskaya Pushcha (Białowieża Forest) is one of the largest remaining parts of the immense primeval forest that once stretched across the European Plain. The forest is home to Europe’s heaviest land animal - European bison. The forest has been designated not only a UNESCO World Heritage Site, but also a UNESCO Biosphere Reserve, and an EU Natura 2000 Special Area of Conservation. It is located 70 km north of Brest, Belarus. It is widespread in Belarus and Poland as well.

The Struve Geodetic Arc is a chain of survey triangulations stretching from Hammerfest in Norway to the Black Sea, through ten countries ( Norway, Sweden, Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Moldova, and Ukraine) and over 2,820 km, which yielded the first accurate measurement of a meridian

Author: Claudio Umesh - Belarus

Share it!
Tags: mancare, Belarus, Patrimoniu Mondial, castele, padure


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.