Logo

Blochează și trage!

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 15946 times
Blochează și trage! Image

Blochează și trage!

RO
În Jamaica sunt multe jocuri pe care copiii le joacă pentru a-și petrece timpul. Gândindu-ne la țara noastră și la iubirea de oameni preferăm jocuri pe care le putem juca în grupuri mari și în locuri largi, deschise. În timp ce-am crescut țin minte că mă jucam jocuri în care tot ce foloseam erau lucruri din împrejurimi; jocuri precum ’Blochează și trage’, ’Apleacă-te nemișcat’, ’De-a v-aţi ascunselea’, ’Taurul încercuit’, ’Cântăreața Rosie’. Aceste jocuri par ciudate, deci o să le explic și o să fac semnificațiile mai înțelese.

’Blochează și trage’ este unul din cele mai populare jocuri pentru copii din Jamaica. Ai putea să găsești și adulți în ziua de azi cărora să le placă acest joc. De obicei trebuie jucat într-un spațiu larg și deschis, unde persoanele pot fugi dintr-un capăt în celălalt. Ar trebui să fie și obiecte solide în acel spațiu cum ar fi copaci, stâlpi, balustrade și orice pe ce ai putea să pui mâna.

Jocul începe prin alegerea a două echipe, iar una dintre ele devine ’Ea’. Cei din cealaltă echipă trebuie să stea la baza lor și să fugă dintr-un capăt al locului în celălalt. Nu poți sta într-o bază prea mult timp, iar când părăsești o bază, un membru din cealaltă echipă te va vâna și te va atinge, obligându-te să rămâi nemișcat în poziția în care ai fost atins. Singurul mod prin care poți să te miști este ca cineva din echipa ta să vină și să te atingă, apoi trebuie să ajungi la bază fără să fi atins din nou. Atâta timp cât ești afară din bază, ești vânat și atins, așa că trebuie să fugi dintr-o bază în alta fără să fi atins. Echipele din joc vor fi schimbate atunci când toate persoanele dintr-o echipă sunt blocate și nu mai e nimeni care să le elibereze.

’Apleacă-te jos nemișcat’ este asemănător cu ’Blochează și Trage’. Acest joc necesită un spațiu deschis în care copiii să poată fugi. Aici nu există echipe, dar o persoană ia numele de ’Ea’, toți ceilalți copii trebuie să fugă cât de departe de persoana respectivă și apoi să se oprească jos. Dacă ești atins stând în picioare, atunci devii ’Ea’. Nu ai voie să stai jos prea mult, scopul copilului este să vadă pe cine poate ajunge înainte să se pună jos.

Va urma...

Autor: Shanaynesha – Jamaica / Gimme Five

Traducător: Emmy Jk

EN
In Jamaica there are so many games that children play to pass the time. Thinking about our country and our love of people we prefer games that we can play in large groups and in a wide open space. Growing up I remember playing games where all we used were things in our surroundings; games such as ’Stuck and Pull’, ’Bend down Stuckie’, ’Hide and go seek’, ’Bull in the Pen’ and ’Ringer Rosie’. These names might seem strange so I will explain and make the meanings clearer.

’Stuck and Pull’ is one of the most popular children’s games in Jamaica. You might even find adults who love it today. Usually this game has to be played in a wide open space where persons can run from one end to the other. There would have to be solid objects located in that space such as trees, columns, railings and pretty much anything you can put your hands on.

The game begins with choosing two teams and one team becomes ’it’. Those on the other team must stay at their bases and run from one end of the space to another. You cannot stay on a base too long and when you leave one base, a member of the other team will chase you and tap you rendering you stuck in the position you were tapped in. The only way you can move is if someone from your own team comes by and taps you then you have to reach the base without being tapped. As long as you are off base you are chased down and tapped unless you are able to make it from one base to the other without being tapped. The game switches teams when all persons from one team are stuck and there is no-one to rescue them.

’Bend-down-Stuckie’ is somewhat like ’Stuck and Pull’. It involves an open space where children can run around. Here there are no teams but one person gets the title ’it’, all the other children must run as far from the person ad possible and then stoop down. If you are tapped standing up then you become it. You are not allowed to stay down too longs so the task of the child is to see who they can get to before they stoop down.

To be continued...

Author: Shanaynesha – Jamaica / Gimme Five

Share it!
Tags: Jamaica, jocuri, copii, spatii, echipe


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.