Logo

Anul Nou bengali: mostenirea culturii bengali (II)

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 6888 times
Anul Nou bengali: mostenirea culturii bengali (II) Image

Anul Nou bengali: mostenirea culturii bengali (II)

RO
Fiind un cetăţean al Bangladeshului, nu ar fi înţelept să comentez în legătură cu modul în care alte ţări celebrează această sărbătoare, ci mai degrabă să evidenţiez culoarea locală specifică Bangladeshului. Poporul din Bangladesh recunoaşte sărbătoarea de Anul Nou bangali ca parte a culturii lui şi doreşte ca generaţiile viitoare să respecte aceleaşi tradiţii. Poate acesta este motivul pentru care şcolile promovează ideea funcţiilor culturale, iar elevii pot gusta din culturile tradiţionale şi pot învăţa să le aprecieze. Elevele sunt încurajate să poarte „saree” colorate, iar elevii de asemenea haine tradiţionale „punjabi” atunci când participă la această sărbătoare, Pohela Baishakh.

Îmi amintesc cum pe vremea când eram eu elevă, obişnuiam să avem concursuri de costumaţii în astfel de activităţi culturale: motivul era probabil să ne încurajeze să urmăm tradiţiile Bangladeshului. În afară de concursul de vestimentaţie, eram de asemenea rugaţi să aducem „pithas” de acasă, de care se bucurau atât elevii, cât şi profesorii. În plus, existau diverse locuri amenajate pentru „saree”, mâncare, de exemplu, iar elevii obişnuiau să-şi vândă produsele: ceea ce noi numim „mela”. Şi nu în ultimul rând, trebuie menţionate cântecele pe care elevii şi profesorii le cântă în astfel de ocazii, şi modul în care şi ele au devenit o tradiţie pe care şcolile o respectă în ultimii ani. Un cântec tradiţional cu care întâmpinăm Pohela Baishakh este ‘Esho hain Baishakh Esho Hain Baishakh’. 

Cu toate acestea, „pithas” şi dulciurile nu sunt singurele mâncăruri apreciate în această perioadă a anului: „pantha vath” (orez fiert în apă) şi peştele Hilsha simbolizează sărbătoarea de asemenea. Eu personal detest „pantha vath”, dar totuşi ador să mănânc acest fel împreună cu familia în dimineaţa de Pohela Baishakh. Poate e de vină spiritul sărbătorii.

În copilărie am locuit în Chittagong: un oraş mic din Bangladesh. Momentan locuiesc în Dhaka, capitala. În acea perioadă le-am văzut pe amândouă: şi sărbătoarea tradiţională, şi cea modernă. Oamenii din Chittagong sărbătoresc acest eveniment ca o reuniune de familie; pe când, în Dhaka, nu este altceva decât festivalul Eid! Este un eveniment major pentru oamenii din Dhaka. Afacerile prosperă cu ocazia acestui eveniment!

Cu toate acestea, oamenii din Dhaka se concentrează pe adunările sociale cu prietenii şi familia, ceea ce este exact opusul situaţiei din Chittagong. Magazine de îngheţată, restaurante, cafenele, bijuterii – toate sunt pline de oameni în Dhaka. În plus, concertele culturale sunt organizate cu mare fast, în special pentru această ocazie.

Pohela Baishakh sau Anul Nou bengali a devenit o parte integrantă a culturii din Bangladesh. Evenimente recente demonstrează cât de populară este această sărbătoare, ceea ce demonstrează că popularitatea se va menţine! Poate vechile tradiţii s-au schimbat: dar încă reflectă esenţa culturii noastre într-o formă modernă şi serveşte deci ca moştenire a culturii bengali.

Autor: Mamata Bashar - Bangladesh

EN
Being a citizen of Bangladesh, it would not be wise to comment on how other countries celebrate this celebration, rather highlight the colors this celebration has on the people of Bangladesh. The people of Bangladesh recognize Bengali New Year celebration as a part of their culture and hence, wish that the upcoming generation follow the same traditions as well. May be this is the reasons why school promote where schools promote the idea of cultural functions where student can taste their traditional cultures and learn to appreciate them. Female students are encouraged to wear colorful ‘sarees’ and male students wear ‘punjabi’ when attending this Pohela Baishakh function. In my school days, I remember we used to have best dress up competition in that cultural function: may be the reason was to encourage us to follow the traditional ways of Bangladesh. Apart from dress competition, we were also asked to bring ‘pithas’ from home, which we all students and teacher enjoyed together. Plus, there were various stalls of sarees, bangles, food for example, where students used to sell their items: which we in Bengali say ‘mela’. Last but not the least, the Bengali songs sung in such occasion by the students and teachers had become another tradition that schools have been following for years. One traditional song to welcome Pohela Baishakh was ‘Esho hain Baishakh Esho Hain Baishakh’.

However, pithas and sweets are not only the food items that are widely recognized in this time of the year: ‘pantha vath’ (rice soaked in water) and Hilsha fish symbolizes the celebration as well. Personally speaking, I hate having pantha vath: but somehow I love to eat that in the morning with my family during Pohela Baishakh. May be it is the spirit of the celebration!

I have lived all my life, except my adulthood, in Chittagong: a small town in Bangladesh. Currently, I live in Dhaka, the capital of Bangladesh. During this phase, I have seen both: the traditional ways and the modern ways. The people of Chittagong celebrate this occasion as a family gathering; where as in Dhaka it is nothing less than an Eid festival! It is a huge event for the people of Dhaka. Businesses boom during this event!

However, people in Dhaka are more focus more on social gathering with friends than families; which is the exact opposite from Chittagong. Ice creams parlors, food restaurants, cafes, gold jewelry shops get crazy on this day in Dhaka. Plus, cultural concerts are grandly organized, especially for this occasion only.

Pohela Baishakh or Bengali New Year has become an integral part of the culture of Bangladesh. Recent events show how popular this celebration has become and hence, this popularity proves that this celebration is here to stay! May be the traditional ways have changed: but it yet reflects the essentials of our culture in a modern way and hence it yet serves as the heritage of the Bengali culture.

Author: Mamata Bashar - Bangladesh
Share it!
Tags: Bangladesh, Anul Nou, bengali, cultura, traditii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent Comments

1
  • Posted by AdinaS about 4 years ago
    interesante traditii si multa culoare