Logo

Anul Nou bengali: mostenirea culturii bengali (I)

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 6923 times
Anul Nou bengali: mostenirea culturii bengali (I)  Image

Anul Nou bengali: mostenirea culturii bengali (I)

RO
Există unele tradiţii pe care le respectăm de generaţii şi nu ştim de ce o numim ”ziua cea mare”, dar o considerăm cea mai importantă, ”unică”, ”acea zi”. În alte cuvinte, o considerăm o zi demnă de celebrat şi asta facem! Este mai mult o chestiune psihologică, conform căreia acceptăm ziua cea mare ca o zi demnă de celebrat.

Există multe serbări tradiţionale pe care le celebrăm şi de care ne bucurăm sincer; şi totuşi, nici noi nu ştim de ce le sărbătorim sau de ar trebui să le sărbătorim. Astfel de serbări sunt, în principiu, tradiţii care s-au păstrat de generaţii şi care sunt unanim acceptate, astfel încât au devenit parte a culturii noastre. Un astfel de exemplu a unei sărbători care s-a menţiunt din generaţie în generaţie în cultura bengali este Anul Nou bengali.

În această imagine, studenţii sărbătoresc Anul Nou bengali în modul tradiţional, specific în Bangladesh. Saree, măşti, muzică, steagul naţional, dansul. Toate acestea sunt un fel cultural de a celebra acest eveniment. 

Cu toţii ştim ce este Anul Nou! Anul Nou universal acceptat este pe 1 ianuarie, conform calendarului britanic. Aceasta este o sărbătoare celebrată în toate colţurile lumii. Asta pentru că fiecare a acceptat această sărbătoare ca o zi a bucuriei şi bunei-dispoziţii. Acelaşi lucru e valabil şi pentru anul nou din Bangladesh. Pică pe 14 aprilie conform calendarului britanic şi poate de aceea oamenii din alte culturi se întreabă de ce Anul Nou este celebrat în mijlocului anului! Răspunsul acestei nelămuriri e simplu: din moment ce este Anul Nou bengali, este prima zi a primei luni din calendarul bengali.

Mai exact, întocmai precum calendarul britanic, cel bengali are 12 luni într-un an. Şi „Baishakh” este prima lună în acest calendar. Deci, Anul Nou bengali este sărbătorit în prima zi din Baishakh. Acesta este motivul pentru care Anul Nou bengali se mai numeşte şi „Pohela Baishakh”. Cu alte cuvinte, asta înseamnă prima zi din Baishakh. Anul Nou bengali se mai numeşte şi „Naba Barsho” în bengali. Înseamnă pur şi simplu „anul nou” în traducere, unde „naba” este „nou” şi „barsho” este „an”.

„Naba Barsho” este un festival naţional pentru statul islamic Bangladesh şi a devenit o parte a culturii bengali. Rămâne un mister cum oamenii acestui popor au adoptat această nouă moştenire culturală. Dar se spune că a fost Împăratul Mughal Akbar, care a introdus prima oară calendarul Bengali şi a recunoscut-o ca sărbătoare cu numele de „Anul Nou bengali”. Nu există nicio îndoială că această sărbătoare este un simbol al culturii poporului din Bangladesh; este, aşadar, recunoscută ca o sărbătoare naţională în Bangladesh. Cu toate acestea, nu este la fel de populară în India şi nici nu se remarcă drept o parte integrală a culturii lor, cu excepţia locuitorilor din Kolkata, care o recunosc de asemenea ca o sărbătoare publică. În afară de India şi Bangladesh, această sărbătoare este recunoscută şi în Myanmar, Sri Lanka şi Tailanda. 

Va urma...

Autor: Mamata Bashar - Bangladesh

EN
There are some traditions that we follow since generations and don’t know why it’s ‘the big day’ but yet we pursue it as the ‘one’! In other words, we believe it is a day to celebrate and hence, we do. It is more of a psychological thing, where we accept the big day is a day to celebrate. There are many traditional celebrations that we celebrate and enjoy it whole heartily; but yet we don’t know ourselves why we celebrate or why should we celebrate. Such celebrations are generally traditional ones that have been going for generations and have been so well-accepted that it has become a part of our culture. One such example of a celebration that has been going on for generations in the Bengali culture is the Bengali New Year.

In this picture, students celebrate their Bengali new year in the traditional way in Bangladesh. Sarees, masks, head bands, music, national flag, dancing are all cultural way of celebrating this event.’ Photo source: insidetoronto.com

We have all know what a New Year is! The universally accepted New Year is the 1st of January, which is based on the English calendar. This is one celebration which every part of the world celebrates. The reason for this is because every culture has accepted this celebration as the day to rejoice and enjoy. The same thing is for Bengali New Year. It is on 14th of April as per the English calendar and may be this is why people from other culture might be confused on why a New Year is being celebrated in the mid-year! The answer to this confusion is simple: since it is Bengali New Year, it is the first day of the first month of Bengali calendar.

To be more precise, like English calendar, the Bangla calendar has twelve months in a year; and ‘Baishakh’ is the first month of the Bengali calendar; hence, Bengali New Year is being celebrated on the first day of Baishakh. This is the reason why Bengali New year is also called ‘Pohela Baishakh’. In other words, this means the first day of Baishakh. The Bengali New Year is also called ‘Naba Barsho’ in Bengali. It simply means ‘new year’ in English, where ‘Naba’ means ‘new’ and ‘Barsho’ means ‘year’.

‘Naba Barsho’ is a national festival for the Islamic State of Bangladesh and hence, has become a part of Bengali culture. It is unknown that how the Bengal people adapted to this new heritage of culture; but it is said that it was Mughal Emperor Akbar who first introduced the Bengali calendar and recognized it as a day of celebration in the name of ‘Bengali New Year’. There is no doubt that this celebration serves as a symbol of the culture of the people of Bangladesh; hence it is recognized as a national holiday in Bangladesh. However, it is not popular that much in India or serves an integral part in their culture, except for the people in Kolkata, where it is a public holiday as well. Apart from India and Bangladesh, this celebration is also celebrated in Myanmar, Sri Lanka and Thailand.

To be continued...

Author: Mamata Bashar - Bangladesh
Share it!
Tags: Bengali, An Nou, Pohela Baishakh, sarbatoare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.