Logo

Am un corp care cucerește fetele!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 17612 times
Am un corp care cucerește fetele!  Image

Am un corp care cucerește fetele!

RO
Cât de multe știi cu adevărat despre bărbații de naționalitatea ta? Eu sunt din Bangladesh și am 22 de ani, dar dacă vrei să întâlnești tipi cu personalități diferite, ai găsi toate modelele (incluzând aici și defectele, luând în considerare și teoria că nu există perfecțiune) chiar aici, într-o țară numită Bangladesh. Eu nu ies de prea multe ori la întâlniri; dar în cursul anilor, am fost o fată cu o personalitate mai băiețoasă și cred că acest lucru m-a ajutat să creez o listă destul de scurtă care conține cele cinci trăsături comune la bărbații bengalezi.

Am o mulțime de băieți ca prieteni care sunt din Bangladesh, iar mulți dintre ei au avut personalități uimitoare. Da, sunt nebuni, dar în acelaș timp, au și un suflet bun. Mulți dintre bărbați cred că dacă sunt prea buni și prea inocenți, portretul lor ar fi conturat de un caracter tipic femeiesc și, de fapt, sunt cel puțin douăzeci de bărbați, pe care îi cunosc personal, care încearcă să fie ceva ce nu sunt: pentru că ei cred că asta le conferă o atitudine strict bărbătească.

Așadar, aici sunt faimoasele trăsături care, cred eu, există mai mult sau mai puțin în fiecare bărbat bengalez:

Trăsătura comună #1: ’Am un corp care cucerește fetele!’

Nu știu ce se întâmplă cu bărbații bengalezi, dar ei mereu încearcă să se compare cu eroii din cultura pop pe care fetele îi iubesc. De exemplu, cel puțin 90% dintre bărbații bengalezi se consideră a fi un Salman Khan, un Sharukh Khan sau un Hrithik Roshan sau cineva care are un corp iubit de fete.

Eu personal, fiind fată, sunt îndrăgostită de corpul lui Hrithik Roshan; și de fiecare dată când îi spun asta iubitului meu, el îmi reproșează: ’niciodată nu apreciezi cum arată Jensen Ackles (Dean Winchester din Supernatural), nu-i așa?’ Păi, nu numai iubitul meu crede asta; am văzut alți bărbați care se consideră a fi un James Bond sau un Tom Cruise. Așadar, această trăsătură deschide lista trăsăturilor comune bărbaților bengalezi.

Trăsătura comună #2: ’Eu nu sunt leneș; eu doar dorm până la 1 după-amiază și îmi las mama să aibă grijă de toate treburile prin casă; mai târziu, după ce mă voi căsători, nevasta mea va avea grijă de toate astea. Dar eu nu sunt leneș!’

Niciodată nu am înțeles definiția cuvântului ’leneș’ în dicționarul bărbaților. Deci, ce înseamnă ’leneș’ pentru tine? O persoană care nu își face treaba poate fi considerată leneșă. Păi, ei se așteaptă ca alții să facă treburile acestea; și în loc să facă asta, dorm toată ziua. Deci, asta nu se numește a fi leneș? Dar de fiecare dată când spun asta fratelui meu, el îmi răspunde asta: ’Nu sunt leneș; doar dorm până la 1 după amiaza și îmi las mama să aibă grijă de toate treburile mărunte prin casă; și mai târziu, după ce mă căsătoresc, soția mea va fi cea care va face asta: eu nu sunt leneș! Sunt doar ocupat cu dormitul’.

Și, doamnelor și domnilor, acesta este fratele meu despre care vorbeam! Dar, lăsând problemele bărbătești, eu personal consider că de vină e cultura aici, pentru că ea i-a modelat astfel: aproape fiecare familie bengaleză se așteaptă ca femeile să se ocupe de toate treburile din casă, timp în care bărbații pot dormi toată ziua. Bănuiesc că acest comportament există chiar și acum, iar societatea bengaleză așteaptă să ne comportăm astfel. Deci, până la urmă, eu nu îi învinovățesc pe băieți: dar ei ar trebui totuși să fie de acord cu noi, că ’sunt leneși’.

Va urma...

Autor: Mamata Bashar - Bangladesh / Gimme Five

EN
How much do you really know about males of your nationality? I am a Bangladeshi and I am 22 years old: but if you want to meet guys with diverse personalities you would find all the artifacts (along with defects, assuming the theory that there’s no such thing as perfection) here in a country named Bangladesh. I don’t date much; but over years I have been a girl with a tom boy personality and I guess that gave me a thin thread of the five characteristics that are common among Bangladeshi men.

I have a lot of male friends who are Bangladeshi and there have been many with amazing personalities. Yes, they are crazy, but at the same time, a human being with good heart. Many out here believe being too good and innocent would give portray a male with a girly character and as a matter of fact, there are at least twenty men I know myself who try to be the person they are not: because they think it brings out the manly attitude from themselves.

So, here my famous characteristics that I believe exist in more or less in every man in Bangladesh:

Common Characteristics #1: ’I have a body that girls’ die for!’

I don’t know what’s with Bangladeshi male but they try to compare themselves with a popular hero that girls’ love. For example, at least ninety person male in Bangladesh thinks themselves as Salman Khan, Sharukh Khan, Hrithik Roshan or someone whose body is found magnificent by girls.

I personally being a girl and am in love with the body Hrithik Roshan has; and whenever I say that to my boyfriend, he is like ’you never appreciate the looks of Jesen Ackles (Dean Winchester from Supernatural series), do you?’. Well, it’s not only my boyfriend; I have seen other males who think themselves as James Bond or Tom Cruise. And hence, this characteristic tops the list of common characteristics of Bangladeshi male.

Common Characteristics #2: ’I am not lazy; I just sleep till 1 p.m. and I let my mom do all my petty household work; and later when I marry, it will be my wife who would that: but I am not lazy!’

I have never understood the definition of ’lazy’ in the dictionary of men. So, what does lazy means to you? A person who doesn’t do his or her work can be considered as lazy. Well, they expect others to do it for them; and instead sleep all day. So, isn’t that being lazy? But whenever I call my brother that this is what he says to me: ’I am not lazy; I just sleep till 1 p.m. and I let my mom do all my petty household work; and later when I marry, it will be my wife who would that: but I am not lazy! I just am busy sleeping’.

And, ladies and gentleman, meet my brother who I was just talking about! Keeping male issues aside, I personally believe it is the culture that molded them this way: almost every Bengali family expect women to do the work such as household chores whereas the males can sleep all day. I guess this behavior yet now exist and the society in Bangladesh expects us to behave this way. Hence, I don’t blame the guys for it: but they should agree that ’they are lazy’.

To be continued...

Author: Mamata Bashar - Bangladesh / Gimme Five

Share it!
Tags: barbati, caracteristici, tipologii, Bangladesh


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent Comments

1
  • Posted by AdinaS about 4 years ago
    ca de mult se potrivesc textele cu realitatea...