Logo

Interesele Rusiei în Ucraina

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 9975 times
Interesele Rusiei în Ucraina Image

Interesele Rusiei în Ucraina

RO
Pe data de 22 octombie 2014, protestatarii ucrainieni l-au dat jos din funcţie pe preşedintele Ucrainei, Viktor Yanukovych, după numeroase proteste. Chiar dacă la început preşedintele Yanukovych a refuzat să demisioneze ca urmare a sprijinului unor politicieni din regiunea de est şi sud a Ucrainei, incluzând Crimeea, mai târziu, acesta a renuţat la presedinţie, fugind din Kiev în Rusia.

După căderea guvernului lui Yanukovych, o criză a succesiunii a început în Peninsula Crimeea, ce aparţine Ucrainei, unde o mare parte din populaţie este vorbitoare de limbă rusă. Prin urmare, Putin a trimis trupe în Ucraina pe 1 martie 2014, după ce a primit acceptul Parlamentului rusesc, reuşind să pună stăpânire asupra Peninsulei Crimeea în ziua următoare.

Pe 6 martie 2014, Parlamentul Crimeii a votat pentru a intra în Federaţia Rusă cu toate drepturile ca o unitate ce aparţine Federaţiei Ruseşti. Mai mult de 90% din locuitorii Crimeii au vrut să se integreze în Rusia ca o unitate federală. Ei nu au mai vrut sa facă parte din Ucraina. Pe 18 martie 2014, Rusia şi Crimeea au semnat un tratat de aderare a Republicii Crimeea la Federaţia Rusă chiar dacă nu a fost acceptat de comunităţile internaţionale.

Între timp, neliniştea şi violenţa au început în regiunile de est şi sud ale Ucrainei. În câteva oraşe din regiunile Donetsk şi Lugansk, bărbaţii s-au înarmat, numindu-se pe ei înşişi armata locală, acaparând clădirile guvernamentale, sediul poliţiei şi al forţelor speciale în mai multe oraşe din aceste regiuni.

La Geneva ((Pactul de la Geneva, 2014) au existat discuţii între Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina şi SUA, pentru a găsi o soluţionare a crizei din Ucraina. Din Geneva, tuturor miliţiilor ilegale li s-au cerut abandonarea armelor şi eliberarea clădirilor guvernamentale acaparate.

Va urma...

Autor: Claudio Umesh – Belarus

Traducător: Daniela Cristina Pîrvu

EN
On 22nd of February 2014 Ukrainian protesters overthrew the President of Ukraine, Viktor Yanukovych, after massive protests. Though President Yanukovych refused to resign at first due to the support by some politicians from Ukraine’s east  and south regions, including Crimea, later he had to resign and to flee from Kiev to Russia.

After the collapse of the Yanukovych’s government, a secession crisis started on Ukraine’s Crimean Peninsula which has a large population of Russian speaking people. Therefore Putin sent Russian troops to Ukraine on 1st of March 2014 after receiving authorization from the Russian Parliament and took control of the Crimean Peninsula by the next day. 

On 6th of March 2014, the Crimean Parliament voted to enter into the Russian Federation with all rights of a subject of the Russian Federation. More than 90% of the population in Crimea wanted to join Russia as a federal subject. They didn’t want to be a part of Ukraine anymore. On 18th of March 2014, Russia and Crimea signed a treaty of accession of the Republic of Crimea in the Russian Federation, though it is not accepted by the international communities.

Meanwhile, unrest and violence began in the Eastern and Southern regions of Ukraine. In several cities in the Donetsk and Lugansk regions armed men, telling themselves as local army, seized government buildings, police and special police stations in several cities of the regions.

Talks in Geneva (the 2014 Geneva Pact) between the EU, Russia, Ukraine and USA had been held to find out a solution for the crisis in Ukraine. In Geneva it is requested from all unlawful militias to lay down the arms and vacate seized government buildings.

To be continued...

Author: Claudio Umesh – Belarus

Share it!
Tags: Ucraina, Rusia, interventie, criza, proteste


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.