Logo

Ziua Pamantului!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 14498 times
Ziua Pamantului! Image

Ziua Pamantului!

RO

Ziua Pământului este sărbătorită în fiecare an pe 22 aprilie în peste 175 de țări și dorește să aducă în prim plan problemele mediului înconjurător, dar în același timp, încurajează oamenii să se gândească la tipurile comportamentului consumatorului.   

Numele și conceptual au fost propuse pentru prima dată în 1969 la conferința UNESCO din San Francisco de către John McConnell. La început, lumea s-a gândit să o sărbătorească pe 21 martie 1970, prima zi de primăvară. Această zi a fost declarată mai apoi o zi globală pentru fapte printr-o proclamație realizată de Secretarul General al ONU, U Thant.

Pentru a atrage atenția asupra problemelor poluării, cam în aceeași perioadă, senatorul de atunci din Wisconsin, Gaylord Nelson a organizat „Ziua de învățare despre mediu” sau „Ziua Pământului”, care a fost organizată în fiecare an pe 22 aprilie pentru a-i face pe oameni să se gândească mai mult la ce consumă ei. Ziua este sărbătorită în Statele Unite din 1970, unde a prins la public de la început și a fost organizată de mii de universități și colegii. La prima Zi a Pământului din 1970 au participat 20 de milioane de oameni.  

În același timp, Ziua Pământului s-a sărbătorit și pe 21 martie în multe orașe precum San Francisco și altele din California. În cadrul acestor sărbători se trăgea Clopotul Păcii Mondiale – originar japonez. Primul Clopot al Păcii Mondiale a fost un dar de la aponezi în 1954 trimis la sediul Națiunilor Unite din New York. Chiyoji Nakagawa, creatorul acestui clopot, a fondat în 1982 Asociația Clopotul Păcii Mondiale, ideea venindu-i după ce mai mult de alte 20 de clopote din Japonia și din alte țări au fost folosite ca și memoriale.  

Din 1990, această sărbătoare seculară este sărbătorită internațional pe 22 aprilie. 200 de milioane de oameni din 141 de țări au participat. Această campanile globală a pregătit lumea pentru Summitul Pământului din 1992 din Rio de Janeiro. În 2000, Ziua Pământului a fost organizată de Kelly Evans. El a adus împreună mai mult de 5000 de organizații de mediu din 183 de țări și un număr estimat de 100 de milioane de oameni. Leonardo DiCaprio a fost prima gazdă oficială la evenimentul la care au mai participat 400.000 de oameni. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Al Gore, a fost cel care a sprijinit totul.  

În 2006, peste 500 de milioane de oameni au participat sau au făcut ceva de Ziua Pământului. De-a lungul anilor, Ziua Pământului a devenit cel mai important eveniment pentru mediu din lume.  

În Montreal, de Ziua Pământului în 2012, mulți ecologiști, artiști și organizații i-au invitat pe locuitorii orașului Quebec la o întrecere unde au format un uriaș copac uman. Numărul participanților a fost estimate la 300.000.  

Fiind o mișcare universală, Ziua Pământului a devenit un eveniment educațional și informativ. Grupurile ecologice o folosesc ca o modalitate de a evalua problemele planetei: poluarea aerului, a apei și a solului, distrugerea ecosistemelor, miile de specii de animale și plante care dispar în fiecare an și dispariția resurselor neregenerabile. Se concentrează pe soluțiile care elimină efectele negative ale activităților umane. Aceste soluții sunt reciclarea materialelor, conservarea resurselor natural precum gazelle și petrolul, interzicerea chimicalelor, oprirea distrugerii habitatelor cheie precum pădurile, protejarea speciilor pe cale de dispariție și multe altele. 

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.catholicws.com

EN

The Earth Day is celebrated every year on the 22nd of April in over 175 countries and aims to strengthen the appreciation of the natural environment, but also to encourage people to think about the types of consumer behavior.

The name and the concept were first proposed by John McConnell in 1969 at a UNESCO conference in San Francisco. At first, there was an idea to celebrate it on March 21, 1970, the first day of spring. This day was later manifested in a proclamation by UN Secretary General U Thant as a global day of action.

To draw attention to the problems of pollution, initiated at about the same time, the then US Senator from Wisconsin, Gaylord Nelson from a national environmental action named "Environmental Teach-in" or "Earth Day", which is held annually on April 22, to stimulate people to rethink their consumption. The day is celebrated since 1970 in the US, where was very popular from the start and held each year thousands of universities and colleges events. On the first Earth Day in 1970, 20 million people participated in actions.

At the same time, the Earth Day was also celebrated on March 21 in many towns, as in San Francisco and other cities in California. These celebrations included the ringing of - originally Japanese - World Peace Bell. A first World Peace Bell was set up as a gift of the Japanese people in 1954 at the United Nations headquarters in New York City. Chiyoji Nakagawa, the creator of this bell, founded in 1982 the World Peace Bell Association, initiated by the more than twenty other bells in Japan and in other countries as memorials.

Since 1990, this secular holiday is celebrated internationally on 22 April. 200 million people in 141 countries have been achieved. This global campaign served to prepare the Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro. In 2000, Earth Day was organized by Kelly Evans. He reached around 5,000 environmental organizations in 183 countries and an estimated several hundred million people. Leonardo DiCaprio was the official host for the central opening event where 400,000 participants were counted. Support of the action took particularly former US Vice President Al Gore.

In 2006, over 500 million people took action or participate in an event in the Earth Day. Over the years, Earth Day has become the most important environmental participatory event in the world.

In Montreal, on Earth Day 2012, a combination of environmentalists, artists and organizations have invited Quebecers to a rally where they formed a huge human tree. The number of participants was estimated at 300,000.

As universal movement, over time, Earth Day has become an educational and informative event. The environmental groups use it as an opportunity to evaluate the problems of the planet: the pollution of air, water and soil, destruction of ecosystems, the thousands of plant and animal species that disappear, and the depletion of non-renewable resources. It insists in solutions that eliminate the negative effects of human activities; these solutions include the recycling of materials, conservation of natural resources such as oil and gas fossil, a ban on using harmful chemicals, the cessation of the destruction of key habitats such as wet forests and the protection of endangered species.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: ziua pamantului, cauza, mediu, 2015, poluare,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.